TopGlosar tehnicdBm - unitatea de măsură a puterii în scală logaritmică

dBm - unitatea de măsură a puterii în scală logaritmică

dBm - unitatea de nivel absolut în raport cu puterea de 1 mW (miliwatt); în conformitate cu regulile trebuie să se folosească termenul de dBmW, dar prin excepție a fost folosit termenul dBm.

 

Această unitate este utilizată frecvent în telecomunicații (de exemplu se indică puterea de ieșire a punctului de acces), fiind totodată utilizată în proiectarea rețelelor WLAN. Valoarea indicată în dB ne indică cu cât această putere este mai mică sau mai mare decât puterea de 1 mW. Desigur nivelului de 0 dB îi corespunde valoarea de 1 mW (miliwatt).

 

Pentru transformarea mW în dBm se folosește formula pentru putere.

 

P(ref) – valoarea de referință, care în acest caz este 1 mW (miliwatt)

 

Într-o formă mai accesibilă vizual, formula pentru puterea în dBm va fi:

 

Exemplu
Transformăm 10 mW în dBm:

 

Dacă dorim să transformăm dBm în mW, trebuie să utilizăm formula de mai jos:

 

Exemplu
Transformăm 20 dBm în mW (miliwați):

 

Tab. 1. Transformarea dBm în mW - interval larg 

-30 dBm 0,001 mW
-20 dBm 0,01 mW
-10 dBm 0,1 mW
0 dBm 1 mW
10 dBm 10 mW
20 dBm 100 mW
30 dBm 1000 mW
40 dBm 10000 mW
50 dBm 100000 mW
60 dBm 1000000 mW
70 dBm 10000000 mW
80 dBm 100000000 mW

Tab. 2. Transformarea dBm în mW - interval detaliat 

14 dBm 25,119 mW
16 dBm 39,811 mW
18 dBm 63,096 mW
20 dBm 100,000 mW
22 dBm 158,489 mW
24 dBm 251,189 mW
26 dBm 398,107 mW
28 dBm 630,957 mW
30 dBm 1000,000 mW

De asemenea, este foarte simplu să se transforme puterea în tensiune: dBm în dBµV și dBmV. Pentru transformarea tensiunii din putere este necesară cunoașterea impedanței interne. În sistemele de televiziune terestră, prin cablu sau industrială se utilizează o impedanță de 75 ohm. În sistemele radio impedanța este de 50 ohm. 

Mai jos au fost prezentate formulele pentru aceste două medii: 

dBmV = 46,9897 + dBm (@ 50 ohm)
dBmV = 48,7506 + dBm (@ 75 ohm) 

Exemplu
Transformăm 15 dBm în dBmV (pentru impedanță 50 ohm): 

dBmV = 46,9897 + 15 = 61,9897 dBmV 

dBµV = 60 + dBmV 

dBµV = 106,98 + dBm (@ 50 ohm)
dBµV = 108,75 + dBm (@ 75 ohm) 

Exemplu
Transformăm 20 dBm în dBµV (pentru impedanță 50 ohm): 

dBµV = 106,98 + 20 = 126,98 dBµV