TopTeknisk ordbokdBm - effekt i logaritmisk skala

dBm - effekt i logaritmisk skala

dBm – en enhet för absolut nivå med referensen till effekt 1 mW (milliwatt); enligt regeln skulle uttrycket dBmW användas, men exceptionellt använder man uttrycket dBm.

 

Enheten används inom telekommunikation (t.ex. anger man utgående effekt för accesspunkt) eller för att projektera WLAN-nät. Uttryckt i dB meddelar hur mycket är den mindre eller större än 1 mW. Visst 0 dB motsvarar 1 mW (milliwatt).

 

För att konvertera mW till dBm använder man den kända formeln för effekt.

 

P(ref) – ett referensvärde dvs. referensmått som i detta fall är 1 mW (milliwatt)

 

Formeln för effekt i dBm som är enklare visuellt:

 

Exempel
Vi konverterar 10 mW till dBm:

 

Om vi vill konvertera dBm till mW ska vi använda formeln nedan:

 

Exempel
Vi konverterar 20 dBm till mW (milliwatt).

 

Tab. 1. Konvertering av dBm till mW - brett område 

-30 dBm 0,001 mW
-20 dBm 0,01 mW
-10 dBm 0,1 mW
0 dBm 1 mW
10 dBm 10 mW
20 dBm 100 mW
30 dBm 1000 mW
40 dBm 10000 mW
50 dBm 100000 mW
60 dBm 1000000 mW
70 dBm 10000000 mW
80 dBm 100000000 mW

Tab. 2. Konvertering av dBm till mW - detaljerat område 

14 dBm 25,119 mW
16 dBm 39,811 mW
18 dBm 63,096 mW
20 dBm 100,000 mW
22 dBm 158,489 mW
24 dBm 251,189 mW
26 dBm 398,107 mW
28 dBm 630,957 mW
30 dBm 1000,000 mW

Vi kan även mycket lätt konvertera effekt till spänning: dBm till dBµV och dBmV. För att konvertera effekt till spänning ska man veta intern impedans. I system för markbunden, kabelnät eller industriell TV används impedans på 75 ohm. I radiosystem är det 50 ohm. 

Nedan visas formler för dessa två miljöer: 

dBmV = 46,9897 + dBm (@ 50 ohm)
dBmV = 48,7506 + dBm (@ 75 ohm) 

Exempel
Vi konverterar 15 dBm till dBmV (för impedans på 50 ohm) 

dBmV = 46,9897 + 15 = 61,9897 dBmV 

dBµV = 60 + dBmV 

dBµV = 106,98 + dBm (@ 50 ohm)
dBµV = 108,75 + dBm (@ 75 ohm) 

Exempel
Vi konverterar 20 dBm till dBµV (för impedans på 50 ohm) 

dBµV = 106,98 + 20 = 126,98 dBµV