TopТехнически речникCVBS – стандарт за предаване на видеосигнал

CVBS – стандарт за предаване на видеосигнал

Composite Video, известен още като композитен видеосигнал CVBS (Composite Video Baseband Signal) е аналогов сигнал на видео предаване (без звук), който носи информация в стандартна резолюция 480 и/или 576 и (480 линии или 576 линии презредово).

 

Видеоинформацията е кодирана в един канал, за разлика от малко по-високото качество S-Video – два канала и Component Video – три или повече канали за по-високо качество.

 

Composite Video обикновено се предава в стандартни формати като PAL, NTSC и SECAM и често е обозначен като CVBS.

 

Фиг. 1.Графика на единична линия на CVBS сигнала (не е включен цветния сигнал)

 

Композитният видеосигнал по един кабел свързва изискваната информация за възпроизвеждане на цветна видео картина, както и синхронизиращи импулси за линиите и рамките. Цветът на видео сигнала е линейна комбинация на яркост на изображението и модулирана цветна подносеща, пренасяща информацията за цвета, съчетанието на нюансите и наситеността на цвета. Подробностите отнасящи се за процеса на кодиране се различават между системите PAL, SECAM и NTSC.

 

Комбинацията на цветност и яркост е в действителност техника с разделяне на честотите, но тя е много по-сложна, отколкото в конвенционалните мултиплексни системи с честотно разделяне, такива като напр. използваните за мултиплексиране на аналоговите радиостанции в AM и FM честотни ленти.

 

В рамките на CVBS сигнала има сигнал "ColourBurst" (пакетен сигнал или сигнал за синхронизация на цветовете) в началото на всяка линия на сканиране, благодарение на което приемникът е в състояние да си възстанови потиснати сигнали на цветна носеща (цвят) на сигналите, а това позволява да се декодира информацията за цвета. Пакетният сигнал се инвертира във фаза (180° от фаза) от референтната подносеща.

 

Сигналът Composite Video може да бъде лесно „насочен” към всеки канал за предаване чрез модулиране на съответната RF носеща вълна заедно с него. По време на възпроизвеждането на CVBS сигнала на различни устройства, често те дават на потребителя възможност за извеждане на сигнал с честота VHF и UHF, т.е. се появява на избрания телевизионен канал.

 

В домашни условия, композитният видеосигнал обикновено се свързва с помощта на гнездо RCA (cinch), обичайно маркирано с жълт цвят. С използването на по-високо качество, коаксиални кабели, често се използват BNC конектори, например в телевизионни студия, цифрови рекордери за CCTV, както и за пост-продукционни приложения.