TopTeknisk ordbokCVBS - standard för bildsignalöverföring

CVBS - standard för bildsignalöverföring

Composite Video, känd också som sammansatt signal för CVBS-bild (Composite Video Baseband Signal), är en analog signal för bildöverföring (utan ljud) som överför information i standard upplösning 480 i eller 576 i (480 rader 576 rader med sammanflätning).

 

Bildinformationen är kodad i en kanal, i motsats till lite högre kvalitet S-Video - två kanaler, samt Component Video - tre eller fler kanaler bättre kvalitet.

 

Composite Video skickas oftast i standard format såsom: PAL, NTSC och SECAM, och betecknas som CVBS.

 

Bild 1. Bana för en enda CVBS signallinje (utan krominanssignal)

 

Med kompositvideo skickas över en enda ledare information som krävs för att avspela färgbild och impulser för synkronisering av linje och bildram. Färg på videosignal är en linjär kombination av bildens ljusstyrka och krominans som moduleras på en underbärvåg vilken bär information om färg och om kombination av färgens nyans och mättnad. Detaljer av kodningsprocessen skiljer sig åt varandra mellan system PAL, SECAM och NTSC.

 

Kombinationen av krominans och luminans är teknik med fördelad frekvens men den är mer komplex än i typiska multiplexing-system med fördelad frekvens, såsom de som används för att multiplexera analoga radiostationer på AM- och FM-band.

 

Inom CVBS finns "ColourBurst"-signal (signal för färgsynkronisering) i början av varje skanningsrad, tack vare vilken kan mottagaren återfå dämpade signaler från krominans som moduleras på en bärvåg (färg) av signaler, vilket möjliggör avkodning av information om färgen. Signal för färgsynkronisering omvandlas i fasen (180° från fasen) från referens underbärvåg.

 

Composite Video-signalen kan lätt riktas till varje överföringskanal genom att modulera lämplig RF-bärvåg med sådan signal. Vid avspelning av CVBS-signalen på olika enheter ger de ofta möjlighet till att användaren leder ut signalen på VHF- och UHF-frekvenser, dvs. att de visas på en utvald TV-kanal.

 

Hemma är kompositvideosignalen oftast ansluten med RCA (cinch)-uttag som är markerat med gul färg. Med hjälp av koaxialkablar av högre kvalitet används ofta BNC-anslutningar, t.ex. i TV-studior, digitala CCTV-inspelare och även för efterproduktionstillämpningar.