TopTehniline sõnastikAku mahutavus

Aku mahutavus

Aku on galvaaniline element, mis on võimeline salvestama elektrit. Akusid kasutatakse peaaegu igal tööstusalal. Hoolimata aku tüübist, disainist ja mõõtmetest iseloomustab igat akut nimipinge ja mahutavus ampertundides. Tehnilises mõttes on aku mahutavus aku nimimahutavus. See kirjeldab täielikult ja nõuetekohaselt laetud akut, mis tühjeneb alalisvoolul 20 tunni jooksul temperatuuril 20 °C kuni üksiku akuelemendi pinge langeb 1,7 V-ni (12 V aku puhul kuni 10,2 V). Aku tühjendamine pingeni alla 10 V võib põhjustada akus suure väävlisisalduse ja seega kahjustada akut või vähendada selle mahutavust. Nimimahutavus on lähedaselt seotud nimivoolu definitsiooniga, mis määrab mis tahes aku tühjenemisvoolu 20 tunni jooksul. Selle arvutamiseks jagatakse aku mahutavus 20-ga. Näiteks 40 Ah mahutavusega aku nimivool on 1 A. Mida kõrgem on see väärtus, seda suurem on aku mahutavus, mis omakorda väljendub ajas, mille jooksul seade saab töötada kuni aku täielikult tühjeneb.

 

Joonis 1. Kaks populaarset akut, mida Delta pakub. Vasakul 12 V 7,2 Ah ja paremal 12 V 18 Ah (nendel akudel on märkimisväärselt suurem mahutavus kui standardakudel)

 

 

 

Praktikas pole aku mahutavus midagi muud kui aku võime talletada elektrilaengut, kusjuures ampertunnid (Ah) saadakse tänu tühjenemisvoolule (A) aku tühjenemisaja (h) jooksul kindlaksmääratud pingeni. Näiteks 18 Ah mahutavusega aku peaks teoorias suutma toita elektriahelat 1 A vooluga 18 tundi. Kui elektriahela voolutarbimine väheneb kaks korda, st 0,5 A-ni, siis aku kestab kaks korda kauem, st 36 tundi. Praktikas võivad need väärtused olla teistsugused, sest need sõltuvad tühjenemise viisist, töötingimustest ja aku seisukorrast.

 

On väga hea põhjus, miks aku mahutavuse deklareerimisel nõutakse akutootjatelt akude testimist temperatuuril 20 °C. Sõltuvalt aku tootmistehnoloogiast võib temperatuur aku mahtuvust mõjutada erineval määral. Mida madalam on temperatuur, mille juures akut tühjendatakse, seda väiksem on aku mahutavus. Näiteks pliiakude mahutavus temperatuuril 0 °C on 85% nimimahutavusest. Miinuskraadidel on aku mahutavuse vähenemine eriti selgelt tunda ning temperatuuril –10 °C on see ainult 75% nimimahutavusest. Ka kõrge temperatuur ei mõju akudele hästi. Liiga kõrge töötemperatuur mõjutab aku vastupidavust, mis omakorda põhjustab kiire väsimise. Seepärast tuleb katkematu toitepinge allikatesse akusid paigaldades pöörata tähelepanu õhu vabale ringlusele.

 

Kaasaskantavate elektrooniliste seadmete, arvutite ja mobiiltelefonide väiksemate akude puhul märgitakse aku mahutavus väiksemates ühikutes, milliamprites (mAh).

 

Aku mahutavus määrab ka laadimisvoolu. Eeldatakse, et laadimisvool ei tohiks ületada 0,1 aku mahutavusest. Näiteks 18 Ah mahutavusega akut tuleks laadida vooluga ligikaudu 1,8 A. Kahjuks aku mahutavus iga tühjenemise ja täislaadimise tsükliga väheneb, mis on paratamatu. Kuid õige kasutamise, sobivate töötingimuste ja täieliku tühjakslaadimise vältimisega on võimalik aku eluiga pikendada.