TopParduotuvės taisyklės

Parduotuvės taisyklės

REGLAMENTAS

 

§1 Sąvokos

 

1. Pašto adresas - vardas ir pavardė arba institucijos pavadinimas, padėtis vietovėje (vietovių, kurios yra padalintos į gatves atvejyje: gatvė, pastato numeris, buto arba kambario numeris; vietovės, kur nėra suskirstyta į gatves atvejyje: vietovės pavadinimas ir nekilnojamojo turto numeris), pašto kodas ir vietovė.

2. Reklamacijų teikimo adresas: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznanė, Graniczna 10 g., Lenkija

3. Pristatymo kainos – yra po delta.poznan.pl adresu, o taip pat shopdelta.eu pristatymo rūšių ir jų kainų sąrašas.

4. Klientas – pilnametis fizinis asmuo, turintis visišką teisinį veiksnumą, juridinis asmuo ar organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso ir turintis teisinį veiksnumą, perkantis iš Pardavėjo yra tiesiogiai susijęs su jo verslo ar profesine veikla.

5. Vartotojas – vartotojas, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 221 straipsnyje, t. y. fizinis asmuo, kuris turi visišką teisinį pajėgumą arba, jei tai numatyta teisės aktuose, ribotą juridinį pajėgumą, sudarant su pardavėju Sutartį arba Pardavėjo elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, jei jos nėra tiesiogiai susijusios su jo verslu ar profesine veikla.

6. Vartotojas – verslininkas, ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, turintis sutartį, tiesiogiai susijusią su jo ekonomine veikla, kai pagal tos sutarties turinį paaiškėja, kad jis nėra profesionalus, ypač dėl ekonominės veiklos dalyko, numatyto pagal CEIDG nuostatas.

7. Krepšelis – produktų sąrašas, sudarytas pagal prieinamų produktų parduotuvėje Pirkėjo pasirinkimą.

8. Pirkėjas - taip pat Vartotojas, Vartotojas - Verslininkas, kaip ir Verslininkas.

9. Produktas – minimalus ir nedalinamas daiktų kiekis, kuris gali būti užsakymo dalyku, yra pateikiamas Pardavėjo parduotuvėje kaip matavimo vienetas jo kainos nustatymo metu (kaina/vienetas).

10. Prekiautojas – verslininkas, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 431 straipsnyje, t. y. fizinis asmuo, juridinis asmuo ar organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, kuriame nustatymas suteikia juridinio asmens statusą, savo vardu vykdančio ekonominę ar profesinę veiklą, sudarant su Pardavėju Pardavimo Sutartį arba naudojasi Pardavėjo elektroninėmis priemonėmis teikiamomis paslaugomis

11. Reglamentas – šis dokumentas

12. Daiktas – pernešamas daiktas, kuris yra arba gali būti sutarties dalyku.

13. Parduotuvė – internetinis servisas prieinamas adresu delta.poznan.pl ir shopdelta.eu per kurį Pirkėjas gali pateikti užsakymą.

14. Pardavėjas: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznanė, Graniczna 10 g, Lenkija, Mokesčių mokėjimo numeris: PL525-129-52-25, REGON/įmonės kodas: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 įvesta į CEDIG sąrašą adresu: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKO SĄSKAITA: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

15. Sutartis – sudaryta ne verslininko buveinėje arba nuotoliniu būdu, kaip apibrėžta 2014 m. gegužės 30 d. vartotojų įstatyme, Vartotojų ir Vartotojų– Verslininkų atveju ir pardavimo sutartis, kaip apibrėžta 535 str. iš 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso Verslininkų atveju.

16. Užsakymas– Pirkėjo pareiškimas pateikiamas per parduotuvę, nustatantis tuo pačiu: produktų rūšį ir kiekį; pristatymo rūšį; mokėjimo rūšį; produkto ar daikto išdavimo vietą; Pirkėjo duomenis, kurie bus pateikti tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytoje sutartyje.

§2 Bendros sąlygos

 

1. Sutartis yra sudaroma lenkų kalba, pagal Lenkijos teisę ir šį reglamentą.

2. Daikto išdavimo vieta turi būti Lenkijos Respublikos teritorijoje.

3. Visos Pardavėjo nurodytos kainos yra pateiktos Lenkijos zlotais ir yra bruto kainomis (įskaitant PVM). Į produktų kainas neįskaičiuotos pristatymo išlaidos, kurios nurodytos yra pristatymo kainoraštyje. Į kainą gali būti įskaičiuota individualiai apskaičiuota nuolaida arba nuolaida, suteikta Klientui automatiniu būdu - ši informacija pateikiama Užsakymo apibendrinime.

4. Visi terminai yra skaičiuojami pagal Civilinio kodekso 111 str. tai reiškia, kad terminas nustatytas dienomis baigiasi paskutinę dieną, o jeigu termino pradžia pažymėta dienomis yra nustatytas įvykis, nėra taikoma dienos termino apskaičiavimo metu, kada įvyko tas įvykis.

5. Patvirtinimas, prieinamumas, įrašymas ir apdraudimas visų esminių sutarties nutarimų, kurio tikslu yra šių informacijų ateityje prieinamumas tokiose būklėse:

a) užsakymo patvirtinimą, išsiunčiant nurodytu el.pašto adresu: užsakymą, faktūrą proformą, informaciją apie sutarties nutraukimo teisę, šį reglamentą pdf versijoje, sutarties nutraukimo formos pavzydį pdf versijoje, nuorodų asmeniniam formų i sutarties nutraukimo formų pavyzdžių atsisiuntimui;

b) prijungti prie įvykdyto užsakymo, išsiųsto į nurodytą paėmimo vietą išspausdintą: pirkimo patvirtinimą, informaciją apie sutarties nutraukimo teisę, šį reglamentą, sutarties nutraukimo formos pavyzdį.

c) prieiga platformoje elektroninėje formoje sąskaitų-faktūrų, taisymo sąskaitų-faktūrų, užsakymų istorijos, korespondencijos, pasiūlymų, pranešimų, ataskaitų.

6. Pardavėjas sistemos Naudotojui pateikia tinkamą parduotuvės veikimą šiose naršyklėse: IE versija 7 arba naujesnė, "Firefox" versija 3 arba naujesnė, "Opera" versija 9 arba naujesnė, "Chrome" versija 10 arba naujesnė, "Safari" su naujausia "JAVA" versija įdiegta ekranuose su horizontalia rezoliucija virš 1024 px. Trečiųjų šalių naudojamo programinės įrangos, turinčios įtaką naršyklės funkcijoms ir naršyklių veikimui: "Internet Explorer", "Firefox", "Opera", "Chrome", "Safari" gali turėti įtakos tinkamam parduotuvės rodymui, todėl, kad pasiekti pilną delta.poznan.pl ir shopdelta.eu funkcionalumą reikia jas visas išjungti.

7. Pardavėjas užtikrina, kad visos nuomonės apie Pardavėjo siūlomus Produktus yra pareikštos tik tų Klientų, kurie įsigijo atitinkamą Produktą. Šiuo tikslu Pardavėjai suteikia prieigą prie Produkto įvertinimo ir peržiūros formos tik tiems Klientams, kurie turi aktyvią kliento paskyrą ir Užsakymų istorijoje yra užregistravę nurodyto Produkto pirkimą. Vertinimo forma taip pat gali naudotis tie Klientai, kurie įsigijo Produktą be registracijos. Tokie Klientai užsakymo patvirtinimo el. laiške gaus nuorodą, kur bus pateikta speciali nuoroda į atitinkamo Produkto atsiliepimų ir įvertinimo formą.

8. Pirkėjas gali pasinaudoti savo duomenų išsaugojimo parduotuvėje galimybe, tam kad palengvinti sekančio užsakymo pateikimo procesą. Todėl Pirkėjas turi pateikti savo pavadinimą ir slaptažodį, tam kad gauti priėjimą į savo paskyrą. Pavadinimas ir slaptažodis yra tai Pardavėjo pasirinkti ženklai, kuriuos jis turi išsaugoti paslaptyje ir saugoti nuo trečiųjų asmenų. Pirkėjas visą laiką gali įeiti, atnaujinti savo duomenis ir panaikinti savo paskyrą parduotuvėjė.

§3 Sutarties sudarymas ir vykdymas

 

1. Kad pateikti užsakymą Pirkėjas turi atlikti šiuos veiksmus, iš kurių dalis gali būti daugelį kartų pakartojama.

a) įdėti į krepšelį produktą;

b) pasirinti pristatymo rūšį;

c) mokėjimo tipo pasirinkimas; First Data, Tpay, PayPal, išankstinis mokėjimas, banko pavedimas, grynieji.

d) pasirinkti daiktų išdavimo vietą;

e) užsakymo parduotuvėjė pateikimas paspaudžiant „Patikrinau duomenis. Noriu išsiųsti užsakymą” mygtuką.

2. Sutarties sudarymas su Vartotoju arba Vartotoju - Verslininku vyksta užsakymo pateikimo metu.

3. Vartotojo Vartotojo - Verslininko užsakymo vykdymas, kuris moka iš anksto yra vykdomas nedelsiant, o užsakymas apmokamas banko pavedimu arba per elektroninę atsiskaitymo sistemą, sumokėjus Vartotojui arba Vartotojui - Verslininkui po įtraukimo į apskaitą.

4. Sutartis su Verslininku sudaroma Pardavėjui priėmus užsakymą, apie kurį jis informuoja Verslininką per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo.

5. Užsakymo vykdymas, už kurį buvo sumokėta iš anksto vykdomas yra nedelsiant, kai sudaroma sutartis, užsakymas už kurį mokama banko pavedimu arba elektroninės mokėjimo sistemos dėka po sutarties sudarymo ir po įtraukimo į apskaitą.

6. Verslininko užsakymo įvykdymas gali priklausyti nuo visos užsakymo vertės ar jos dalies apmokėjimo arba prekybos kredito limito, kurio vertė yra ne mažesnė kaip užsakymo vertė, arba Pardavėjo sutikimo išsiųsti užsakymą priėmimo sumokėjimo būdu (mokėjimas pristatymo metu) .

7. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

8. Jei Užsakyme nurodytų produktų nėra Pardavėjo sandėlyje, pas Pardavėjo tiekėjus ar dėl kitų priežasčių ir neįmanoma įvykdyti Kliento Užsakymo, Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojant nuo Užsakymo pateikimo dienos, apie tai praneša Klientui. Tokiu atveju Klientas turi teisę nuspręsti, ar sutinka įvykdyti Užsakymą per Pardavėjo pasiūlytą laikotarpį, ar nutraukia sutartį. Tuo atveju, jei neįmanoma įvykdyti aukščiau nurodytos užsakymo dalies, Klientas informuojamas apie užsakymo būseną ir nusprendžia, kaip jo įvykdymą. Klientas turi galimybę pasirinkti:

a) dalinis įvykdymas - jei Klientas pasirenka šią parinktį, Užsakymas bus įvykdytas tik dėl prieinamų Produktų atžvilgiu.

b) viso Užsakymo atšaukimas (atsisakymas).

9. Sutarties atsisakymo atveju Pardavėjas grąžina Klientui sumokėtą kainą. Pranešimas bus išsiųstas el. pašto adresu, kurį Klientas nurodė Užsakyme arba registracijos formoje. Jei per 7 (septynias) dienas nuo pranešimo gavimo sprendimas nepriimamas, Užsakymas atšaukiamas neprieinamų Produktų atveju.

10. Sutarties dalykas yra išsiunčiamas pagal terminą nustatytą produkto kortelėje, o užsakymas susidednatis iš daugelio produktų per ilgiausį temriną nurodytą produktų kortelėje.Terminas prasideda kuomet yra vykdomas užsakymas.

11. Nupirktas sutarties dalykas kartu su pasirinktu Pirkėjo pardavimo dokumentu yra išiunčiamas Pirkėjo pasiriniktu pristatymo būdu į nurodytą Pirkėjo užsakyme daikto išdavimo vietą, kartu su priedais, kurie nurodyti §2 pkt 6b.

12. Prekių pristatymas vyksta, šių vežėjų, nurodytų Pirkėjo Užsakymo pateikimo metu dėka:

a) DPD Polska - Mokesčių mokėjimo kodas: 526 020 41 10 Įmonės kodas: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - Mokesčių mokėjimo kodas: 527 002 23 91 Įmonės kodas: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - Mokesčių mokėjimo kodas: 777 324 96 77 Įmonės kodas: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - Mokesčių mokėjimo kodas: 633 000 3565 Įmonės kodas: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. Mokesčių mokėtojo kodas 525 000 73 13 Įmonės kodas: 0000334972

f) InPost S.A.- Mokesčių mokėjimo kodas: 679 308 76 24 Įmonės kodas: 0000536554

§4 Sutarties nutraukimo teisė

 

1. Vartotojas turi teisę pagal Vartoto teisių 27 str. nutraukti sutartį, kuri buvo sudaroma nuotoliniu būdu be priežasties pateikimo ir išlaidų, išskyrus išlaidas nurodytas Vartotojų teisės 33 str. 34 str.

2. Sutarties nutraukimo laikas nuotoliniu būdu yra 14 dienų nuo daikto išdavimo datos, kad išlaikyti terminą užtenka išsiųsti pareiškimą prieš nustatytos datos pabaigą.

3. Pareiškimą apie sutarties nutraukimą Vartotojas gali pateikti formoje, kurios pavyzdys yra Vartotojų teisės priede nr 2, galima jį surasti adresu: sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf ir shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf arba kitoje formoje raštu kuri atitinka Vartotojų teises.

4. Pardavėjas nepripažysta kitokių formų sutarties nutraukimo negu pareiškimo pateikimas raštu.

5. Pardavėjas nedelsdamas Vartotojui patvirtins el.paštu (pateiktą sutarties sudarymo metu ir kitą jeigu buvo pateiktas pareiškime) sutarties anuliavimo pareišimo gavimą.

6. Sutarties nutraukimo atvejyje, sutartis laikoma negaliojančia.

7. Vartotojas privalo nedelsdamai sugražinti daiktą Pardavėjui, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuu sutarties nutraukimo dienos. Kad išsaugoti terminą užtenka išsiųsti daiktą prieš to termino pabaigą.

8. Vartotojas siunčia atgal daiktus, esančius sutarties dalyku, kurią nutraukė savo išlaidų rizika.

9. Vartotojas nepadengia skaitmeninio turinio pristatymo išlaidų, kurios nėra užrašytos ant materialinės laikmenos jeigu nesutiko įvykdyti užsakymo prieš termino pabaigą nuo sutarties nutraukimo dienos arba nebuvo painformuotas apie jam priklausančią sutarties nutrauimo teisę, tokio sutikimo pateikimo metu arba verslininkas nepristatė patvirtinimo pagal Vartotojo teisės 1 įst. 15 str ir . 1 ir 1 įst. 21 str.

10. Vartotojas atsako už vertės, esančios sutarties dalyku sumažėjimą, dėl jo naudojimo daugiau negu tai būtina įprastinio naudojimo metu, kad patvirtinti daiktų funkcionavimo savybes, bruožus ir funkcionavimą.

11. Pardavėjas nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų gavęs pareiškimą apie sutarties nutraukimą, kuria pateikė Vartotojas, gražins Vartotojui visas jo įmokas, tame pristatymo išlaidas, jeigu Vartotojas pasirinko pristatymo būdą, kitokį negu įprastas, kurį siūlė Pardavėjas, Pardavėjas negražins papildomų išlaidų pagal Vartotojo teisių 33 str.

12. Pardavėjas gražina įmokėtus pinigus, tokiu pačiu būdu, kurį panaudojo Vartotojas, nebent Vartotojas aiškiai pateikė kitokį mokėjimo būdą, kuris negeneruoja jam jokių išlaidų.

13. Pardavėjas gali neįmokėti pinigų, kuriuos gavo nuo Vartotojo kol nebus atsiųsti atgal daiktai arba Vartotojas nepristatys jų išsiuntimo paliudjimo, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks pirmas.

14. Vartotojas neturi teisės atsisakyti sutarties pagal Vartotojų įstatymo 38 straipsnį:

a) kai paslaugos objektas yra nesurenkamas gaminys, pagamintas pagal naudotojo specifikacijas arba skirtas patenkinti jo individualius poreikius;

b) kai paslaugos dalyką sudaro daiktai, kurie dėl savo pobūdžio yra neatskiriami vienas nuo kito po pristatymo

§5 Garantija

 

1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes be defektų ir teikti visas paslaugas pagal sudarytą sutartį.

2. Produktas atitinka sutartį, jei pagal sutartį ypatingai atitinka:

a) aprašymas, tipas, kiekis, kokybė, išsamumas ir funkcionalumas, o produktų su skaitmeniniais elementais atveju - taip pat suderinamumas, sąveika ir atnaujinimų prieinamumas;

b) tinkamumas konkrečiam tikslui, kuriam jis reikalingas Vartotojui, apie kurį Vartotojas pranešė Pardavėjui ne vėliau kaip pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir kurį Pardavėjas priėmė.

3. Be to, kad Produktas būtų laikomas atitinkančiu sutartį, jis turi:

a) yra tinkamas tikslams, kuriems tokio tipo gaminys paprastai naudojamas, atsižvelgiant į taikytinus teisės aktus, techninius standartus ar gerąją praktiką;

b) yra tokio kiekio ir turi tokias savybes, įskaitant patvarumą ir saugumą, o Produktų su skaitmeniniais elementais atveju - funkcionalumą ir suderinamumą, kurios yra būdingos tokio tipo Produktui ir kurių Vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgdamas į Produkto pobūdį,

c) turi būti tiekiama su pakuote, priedais ir instrukcijomis, kurių Vartotojas gali pagrįstai tikėtis;

d) turi būti tokios pat kokybės kaip pavyzdys ar modelis, kurį pardavėjas pateikė vartotojui prieš sudarant sutartį, ir atitikti tokio pavyzdžio ar modelio aprašymą.

4. Pardavėjas neatsako už gaminio neatitikimą pirkimo-pardavimo sutarčiai, jei vartotojas buvo aiškiai informuotas, kad tam tikra gaminio savybė nukrypsta nuo pirmiau nurodytų atitikties reikalavimų, ir sutiko su tam tikros gaminio savybės trūkumu.

5. Pardavėjas yra atsakingas už gaminio neatitikimą sutarčiai, atsiradusią dėl netinkamo gaminio montavimo, jei:

a) jis buvo atliktas Pardavėjo arba jo atsakomybe;

b) Vartotojas netinkamai sumontavo gaminį dėl klaidų Pardavėjo arba trečiosios šalies pateiktose instrukcijose (gaminio su skaitmeniniais komponentais atveju).

6. Esant pristatyto produkto trūkumui, Klientas gali savo nuožiūra naudotis garantinėmis teisėmis, jei garantija buvo suteikta, ir Pardavėjo garantijos teisėmis. Garantijos teisės ir įgaliojimai dėl garantijos taikymo yra nepriklausomai vienaos nuo kitų.

7. Esant pristatyto gaminio ar suteiktų paslaugų trūkumams-defektams, Klientas gali pateikti skundą ir informuoti Pardavėją apie pastebėtus pažeidimus, užfiksuoti pažeidimus, kad būtų galima patikrinti prieštaravimus, ir nurodyti, ar prašo gaminį pataisyti, ar pakeisti nauju. Skundas gali būti pateiktas elektronine forma arba raštu pardavėjo adresu.

8. Sutartyse, sudarytose su vartotojais ir Vartotojų teises turinčiais Verslininkais, Pardavėjas už suteiktas paslaugas atsako pagal garantiją ir (arba) sutartinę atsakomybę. Nėra taikoma Klientui, kuriam suteiktas likusis statusas.

9. Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo, priima poziciją dėl skundo ir informuoja Pirkėją apie tolesnius veiksmus. Pardavėjas nedelsdamas raštu praneša skundo pateikėjui apie skundo nagrinėjimo rezultatus skunde nurodytu adresu.

10. Pirmiausia Vartotojas gali prašyti, kad Pardavėjas gaminį pataisytų arba pakeistų nauju.

11. Jei pardavėjas:

a) atsisakė pataisyti ar pakeisti gaminį arba neužtikrino, kad jis atitiktų sutarties sąlygas;

b) defektas yra nepaisant bandymų jį pašalinti;

c) prekės defektas yra per didelis, kad ją būtų galima pataisyti;

d) Pardavėjas pareiškė Klientui arba iš aplinkybių matyti, kad per protingą laiką arba nepagrįstai didelėmis sąnaudomis nebus įmanoma užtikrinti, kad Produktas atitiktų sutartį.

Tokiu atveju Klientas gali reikalauti sumažinti kainą arba atsisakyti sutarties.

12. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo nurodytu adresu prekes taikant Pardavėjo nurodytą pristatymo formą. Pardavėjas nepriima išpirktinių siuntų. Kai kuriais atvejais reklamuojamo Produkto siųsti nebūtina, o Pardavėjas gali sustabdyti Vartotojo arba Verslininko pateiktų nuotraukų apžiūrą, apie kurią jis informuos Vartotoją gavęs skundą.

13. Jei buvo pasirinktas sutarties nutraukimas, visi Kliento atlikti mokėjimai, įskaitant pristatymo išlaidas, jam bus grąžinti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo Klientui apie teigiamą Pardavėjo skundo išnagrinėjimą dienos. Mokėjimai, atlikti kreditine kortele arba elektroniniu pervedimu, grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, nebent Klientas aiškiai pateikia kitą grąžinimo būdą, kuris nesudaro jam papildomų išlaidų prieš grąžinant įmoką.

14. Kilus ginčui tarp Pardavėjo ir Kliento dėl skundo atmetimo pagrįstumo, Klientas, kuris yra Vartotojas, turi teisę pasinaudoti neteisminiais skundų nagrinėjimo ir pretenzijų nagrinėjimo būdais. Klientas gali pasinaudoti tarpininkavimu arba taikinamuoju tarpininkavimu, pateikdamas institucijai, kurioje vyks procesas, atitinkamą formą - prašymą dėl tarpininkavimo arba prašymą dėl taikinamojo tarpininkavimo. Institucijų pavyzdžių sąrašą ir kontaktinius duomenis galima rasti adresu www.uokik.gov.pl. Be to, http://ec.europa.eu/consumers/odr adresu Vartotojai gali elektroniniu būdu spręsti Vartotojų ginčus naudodamiesi ES internetine platforma (ODR platforma). Tokia teisė nesuteikiama Verslininkui, kuris turi vartotojo teises.

§6 Privatumo politika ir asmens duomenų saugumas.

 

Išsamios asmens duomenų, naudojamų vykdant užsakymus parduotuvėje, rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės aprašytos Privatumo politikoje.

§7 Baigiamosios nuostatos

 

1. Nei vieno šio reglamento nustatymo tikslu nėra Pirkėjų teisių pažeidimas. Negali būti interpretuojama tokiu būdu, nes esant kokios nors reglamento dalies neatitikimui su galiojančia teise Pardavėjas pareiškia absoliutų teisės taikymą̨ vietoj kvestionuotos/užginčytos reglamento taisyklės.

2. Apie reglamento pakitimus užsiregistravę bus painformuoti elektroninu paštų (registracijos ar užsakymo metu nurodytu el.pašto adresu). Informacija bus išsiųsta mažiausiai 30 dienų prieš naujo reglamento galiojimą. Pakitimai yra įvedami dėl reglamento pritaikymo prie galiojančių teisės nuostatų.

3. Aktuali reglamento versija visada Pirkėjui yra prieinama žymėje Reglamentas (delta.poznan.pl arba shopdelta.eu/regulamin). Užsakymo vykdymo metu ir per visą po pirkimų laikotarpį Pirkėjui galioja jo užakceptuotas užsakymo teikimo metu reglamentas. Iškyrus kai Vartotojas nuspręs, kad jis jam yra mažiau naudingas negu aktualus ir painformuos Pardavėją, kad pasirinko aktualų kaip galiojantį.

4. Neišsprestiems klausimams pagal šį reglamentą bus taikomos galiojančios teisės nuostatos. Ginčai, jeigu Vartotojas sutiks, bus sprendžiami per tarpininkavimo procesą arba paliaubų teismą. Kraštutiniais atvejais bylą spręs atitinkamas pagal vietą ir dalyką teismas.

Versija 15.0 (Poznań, 14-02-2023)

Istorinės versijos reglamentai:

 

Versija 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Versija 13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Versija12.0 (Poznanė, 24-12-2014)

Versija 4.3 Poznanė 2013-05-01