TopSutarties nutraukimas

Sutarties nutraukimas

Sutarties nutraukimo teisė

 

 

1. Vartotojas turi teisę pagal Vartoto teisių 27 str. nutraukti sutartį, kuri buvo sudaroma nuotoliniu būdu be priežasties pateikimo ir išlaidų, išskyrus išlaidas nurodytas Vartotojų teisės 33 str. 34 str.

2. Sutarties nutraukimo laikas nuotoliniu būdu yra 14 dienų nuo daikto išdavimo datos, kad išlaikyti terminą užtenka išsiųsti pareiškimą prieš nustatytos datos pabaigą.

3. Pareiškimą apie sutarties nutraukimą Vartotojas gali pateikti formoje, kurios pavyzdys yra Vartotojų teisės priede nr 2, galima jį surasti adresu: sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf ir shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf arba kitoje formoje raštu kuri atitinka Vartotojų teises.

4. Pardavėjas nepripažysta kitokių formų sutarties nutraukimo negu pareiškimo pateikimas raštu.

5. Pardavėjas nedelsdamas Vartotojui patvirtins el.paštu (pateiktą sutarties sudarymo metu ir kitą jeigu buvo pateiktas pareiškime) sutarties anuliavimo pareišimo gavimą.

6. Sutarties nutraukimo atvejyje, sutartis laikoma negaliojančia.

7. Vartotojas privalo nedelsdamai sugražinti daiktą Pardavėjui, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuu sutarties nutraukimo dienos. Kad išsaugoti terminą užtenka išsiųsti daiktą prieš to termino pabaigą.

8. Vartotojas siunčia atgal daiktus, esančius sutarties dalyku, kurią nutraukė savo išlaidų rizika.

9. Vartotojas nepadengia skaitmeninio turinio pristatymo išlaidų, kurios nėra užrašytos ant materialinės laikmenos jeigu nesutiko įvykdyti užsakymo prieš termino pabaigą nuo sutarties nutraukimo dienos arba nebuvo painformuotas apie jam priklausančią sutarties nutrauimo teisę, tokio sutikimo pateikimo metu arba verslininkas nepristatė patvirtinimo pagal Vartotojo teisės 1 įst. 15 str ir . 1 ir 1 įst. 21 str.

10. Vartotojas atsako už vertės, esančios sutarties dalyku sumažėjimą, dėl jo naudojimo daugiau negu tai būtina įprastinio naudojimo metu, kad patvirtinti daiktų funkcionavimo savybes, bruožus ir funkcionavimą.

11. Pardavėjas nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų gavęs pareiškimą apie sutarties nutraukimą, kuria pateikė Vartotojas, gražins Vartotojui visas jo įmokas, tame pristatymo išlaidas, jeigu Vartotojas pasirinko pristatymo būdą, kitokį negu įprastas, kurį siūlė Pardavėjas, Pardavėjas negražins papildomų išlaidų pagal Vartotojo teisių 33 str.

12. Pardavėjas gražina įmokėtus pinigus, tokiu pačiu būdu, kurį panaudojo Vartotojas, nebent Vartotojas aiškiai pateikė kitokį mokėjimo būdą, kuris negeneruoja jam jokių išlaidų.

13. Pardavėjas gali neįmokėti pinigų, kuriuos gavo nuo Vartotojo kol nebus atsiųsti atgal daiktai arba Vartotojas nepristatys jų išsiuntimo paliudjimo, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks pirmas.

14. Vartotojas pagal Vartotojų teisių 38 str. neturi teisės nutraukti sutarties:

a) kurioje kaina ar užmokestis priklauso nuo finansų rinkos svyravimo, kuriems Pardavėjas neturi įtakos ir kurie gali įvykti prieš sutarties nutraukimo terminą;

b) kurioje sutarties dalyku yra nefabrikiniu būdų pagamintas daiktas, pagamintas pagal vartotojo specifikaciją arba skirta jo individualių poreikių tenkinimui;

c) kurioje sutarties dalyku yra greitai gendantis daiktas arba turintis trumpą galiojimo terminą;

d) kurioje sutarties dalyku yra daiktas pristatytas antspauduotame įpakavime, kurio po atidarymo negalima gražinti dėl sveikatos saugumo arba dėl higienos, jeigu įpakavimas buvo atidarytas po pristatymo;

e) kurioje sutarties dalyku, yra daiktai, kurie po pristatymo, dėl savo savybių, yra neatskiriamai sujungiamami su kitais daiktais;

f) kurioje sutarties dalyku yra garso arbo vaizdo įrašai arba kompiuterinės programos, pristatytos antspauduotame įpakavime, jeigu įpakavimas buvo atidarytas po pristatymo;

g) dėl skaitmeninio turinio pristatymo, kuriame nėra užrašytos ant materialinės laikmenos, jeigu paslaugų teikimai buvo pradėti gavus Vartotojo sutikimą prieš sutarties nutraukimo terminą ir informavus verslininką apie sutarties nutraukimo praradimo teisę;