TopTekninen sanakirjaE.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - samanarvoinen, vaihdettava isotrooppinen säteilyvirta

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - samanarvoinen, vaihdettava isotrooppinen säteilyvirta

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - tehokas isotrooppinen säteilyteho tarkoittaa termin mukaan "tehoa, jota on säteillytettävä hypoteettisella isotrooppisella antennilla saadaksesi saman signaalitason annetun antennin maksimisäteilyn signaalin suuntaan".

 

Suomessa ja Euroopan Unionissa sovellettavien säätelyjen mukaan oleellinen säätely määrittää maksimivirran jolla sallitaan siirtö Wi-Fi:n tajuuskantaman puitteissa (tämän tehon ylittäminen rikkoo lakia):

 

 • 2400,0 – 2483,5 MHz (2,4 GHz kaista) – tehoa ei voida ylittää 100 mW E.I.R.P. (20 dBm),
 • 5150 – 5350 MHz (5 GHz kaista) – tehoa ei voida ylittää 200 mW E.I.R.P. (23 dBm) – laitetta saa käyttää vain sisällä,
 • 5725 – 5875 MHz (5 GHz kaista) – tehoa ei voida ylittää 1000 mW E.I.R.P. (30 dBm).

   

 • Jotta raja-arvoja ei ylitettäisi E.I.R.P., on seuraavia otettava huomioon:

   

 • lähettimen lähtövirta (esim. verkostokortti, pääsypiste)
 • kaapelin tyyppi, sen pituus ja vaimennus työtaajuudelle ja vaimennus liittimille,
 • antennin virranteho. 

 • Sallikaa meidän muistaa, että pääsypisteiden valmistajat (Access Points) viittaavat usein lähettimen tehoon E.I.R.P.:ssä. Tämä tarkoittaa, että laite mukautuu vain ja ainoastaan säätelyihin, joissa on kiinnitetty tai sisäänrakennettu antenni. Jos päätämme rakentaa Wi-Fi sovellutuksen iste, meidän on rakennettava itse yksinkertaiset laskennat ja tarkastaa, olemmeko me lain salliman tehokantaman puitteissa.

   

  Niiden sovellutusten tapauksessa, jotka koostuvat lähettimestä (esim johdottomasta reitittimestä), kaapelista ja antennista on E.I.R.P. laskettu seuraavaa kaavaa soveltamalla:

   

  E.I.R.P. = P – l x Tk + Gi

   

  P - lähettimen teho ilmaistu dBm:ssa
  l- kaapelin pituus metreissä
  Tk - 1 kaapelimetrin vaimennus lähettimen tehon taajuuteen
  Gi - isotrooppisen antennin virtateho desibeleissä ilmaistuna

   

  Yksintertaisesti ilmaistuna:

   

  E.I.R.P. = lähettimen teho (dBm) + virtateho (dBi) – kaapelin vaimennus (dB) - liittimien vaimennus (dB)

   

  Tehdäksesi laskennat yksinkertaisemmaksi oletamme yhden liittimen vaimennuksen olevan = 0,5 dB

   

  Eesimerkki. Me rakennamme Wi-Fi verkoston kaistanleveydellä } * 2,4 GHz ja meillä on:

   

 • tehon pääsypiste on 16 dBm,
 • ylesiantenni, jossa on 8 dBi virtateho,
 • 8 metriä kaapelia TRI-LAN-240 (vaimennus 2,4 GHz on 0,4 dB/metriä), esim. 8 x 0,4 dB = 3,2 dB,
 • kaksi liitintä - esim. vaimennus + 2 x 0,5 dB = 1 dB.

   

 • Laskemme:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 8 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 19,8 dBm (esim. Olemme säätelyjen puitteessa – teho alle 20 dBm).

   

  Jos esimerkiksi sovellamme tässä tapauksessa antennia, jossa on 13 dBi:n virtateho:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 13 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 24,8 dBm (esim. 4,8 dBm liian paljon!)

   

  Pidä mielessä, ettei kaikki pääsypisteet pysty vähentämään lähtövirtaa. On otettava huomioon, että on paljon parempi käyttää antennia, jossa on suurempi virtateho ja lähetintä, jossa on pienempi virta kuin antennia, jossa on pienempi virtateho ja lähetintä, jossa on enemmän virtaa. Koska laite toimii ei ainoastaan lähetintilassa, vaan myös vastaanottotilassa ja on myös tärkeää tässä lähettimen herkkyys.