TopTeknisk ordlisteE.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - likestilt erstatningseffekt av isotropisk stråling

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - likestilt erstatningseffekt av isotropisk stråling

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - likestilt erstatningseffekt isotropisk strålet betyr ifølge definisjonen ”effekt som en hypotetisk isotropisk antenne måtte produsere for å oppnå samme signalnivå på antennens maksimale strålingsretning”.

 

I henhold til gjeldende forskrifter i Polen og EU finnes det forordning som definerer maksimal effekt i et gitt Wi-Fi frekvensområde (man bryter lov ved å overskride denne verdien):

 

 • 2400,0 – 2483,5 MHz (bånd 2,4 GHz) - effekten skal ikke overskride 100 mW E.I.R.P. (20 dBm),
 • 5150 – 5350 MHz (bånd 5 GHz) - effekten skal ikke overskride 200 mW E.I.R.P. (23 dBm) - det er tillatt med kun innendørs bruk av innretninger,
 • 5725 – 5875 MHz (bånd 5 GHz) - effekten skal ikke overskride 1000 mW E.I.R.P. (30 dBm).

   

 • For å ikke overskride grenseverdier E.I.R.P., skal man ivareta:

   

 • senderens utgangseffekt (f.eks. nettkort, tilgangspunkt),
 • type ledning, dens lengde og demping for arbeidsfrekvens og demping av koblinger
 • antennens energetiske gevinst. 

 • Det er viktig å påpeke at produsenter av tilgangspunkter (Access Points) ofte oppgir senderens effekt i E.I.R.P. Dette betyr at enheten fyller krav i forskriftene kun med vedlagt eller innbygd antenne. Dersom vi satser på selvstendig utforming av Wi-Fi applikasjon, er det nødvendig med enkle beregninger slik tillatte grenseverdier ikke blir overskredet.

   

  For applikajson som består av sender (f.eks. trådløs router), kabel og antenne E.I.R.P. regner vi ut ved å bruke følgende formel:

   

  E.I.R.P. = P – l x Tk + Gi

   

  P – senderens effekt i dBm
  l – lengde på ledningen i meter
  Tk – dempning av 1 meter ledning for senderens arbeidsfrekvens
  Gi - energetisk gevinst av isotropisk antenne i desibeler

   

  Enkelt sagt:

   

  E.I.R.P. = senderens effekt (dBm) + antennens gevinst (dBi) – dempning av kabel (dB) – dempning av koblinger (dB)

   

  For å gjøre saken enklere kan vi anta dempning av en kobling ligger på = 0,5 dB

   

  Eksempel. Vi bygger Wi-Fi nettverk i bånd 2,4 GHz og da får vi:

   

 • tilgangspunkt med effekt på 16 dBm,
 • rundstrålende antenne med gevinst på 8 dBi,
 • 8 meter av ledning TRI-LAN-240 (dempning for 2,4 GHz to 0,4 dB / meter), dvs. 8 x 0,4 dB = 3,2 dB,
 • to koblinger - altså dempning + 2 x 0,5 dB = 1 dB.

   

 • Slik regnes det ut:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 8 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 19,8 dBm (altså kravene i forskiftene er fylt - effekten er mindre enn 20 dBm).

   

  Dersom vi f.eks. bruker antenne med gevinst på 13 dBi:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 13 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 24,8 dBm (dvs. o 4,8 dBm for mye!)

   

  Det er viktig å påpeke at ikke alle tilgangspunkter kan forminske utgangseffekt. Det er da mye bedre å bruke antenne med større gevinst og sender med mindre effekt enn antenne med mindre gevinst og sender med større effekt. Siden enhetene arbeider både i sende- og mottakermodus er det viktig med mottakerens følsomhet.