TopTeknisk ordlisteCVBS – standard på overføring av visuelt signal

CVBS – standard på overføring av visuelt signal

Composite Video, også kjent som et integrert visjonsignal CVBS (Composite Video Baseband Signal), er et analogsignal for videooverføring (uten lyd), som overfører informasjon i en standard oppløsning på 480 i eller 576 i (480 linjer eller 576 linjer med linjefletting).

 

Videoinformasjon er kodet i en kanal, i motsetning til en litt høyere kvalitet S-Video – to kanaler og Component Video – høyere kvalitet tre eller flere kanaler.

 

Composite Video overføres vanligvis i standardformater som PAL, NTSC og SECAM, og er også merket som CVBS.

 

Fig. 1. Forløp av en enkelt CVBS signallinje (krominanssignalet ble ikke tatt i betraktning)

 

Et kompleks videosignal kombinerer informasjon som kreves til gjenskapning av en fargerik videobilde og impulser for synkronisering av linje og ramme – alt dette på kun en ledning. Fargen på videosignal er en linear kombinasjon av bildelyshet og modulerte hjelpebære krominans som overfører informasjon om farge og kombinasjon av fargetone og fargemetning. Detaljer om kodingprosessen varierer mellom PAL, SECAM og NTSC systemer.

 

Kombinasjon av krominans og luminanser egentlig en tekning med frekvensfordeling, men den er mye mer kompleks enn i typiske multiplekssystemer med frekvensfordeling, som f.eks. De som brukes til multipleksering av analoge radiostasjoner I AM i FM bånd.

 

I CVBS finnes det "ColourBurst" (signal for fargesynkronisering) på begynnelsen av hver scanninglinje, slik at hver mottaker kan gjenopprette tapte signaler av hjelpebærende krominans (farge) av signaler, noe som muliggjør dekoding av fargeopplysninger. Signal for fargesynkronisering er snudd i fasen (180° fra fasen) fra referansens hjelpebærende.

 

Composite Video signal kan lett "rettes" til hver overføringskanal ved å modulere en bærebølge RF sammen med signalet. Under spilling av CVBS signal på ulike enheter gir de ofte mulighet for å innføre signal på VHF og UHF, dvs. at de kan dukke opp på en valgt fjersynskanal.

 

I hjemmebruk kobles kompleks videosignal vanligvis ved hjelp av en kontakt RCA (cinch), markert med gult- Ved bruk av flere koaksiale kabler, brukes det ofte BNC koblinger, f.eks. På tvstudioer, digitale CCTV opptakere og til produksjonsformål.