TopTechninis žodynasdBm - logaritminis galios matavimo vienetas

dBm - logaritminis galios matavimo vienetas

dBm – nesąlyginio lygio vienetas atžvilgiu 1 mV (milivato) galios, pagal taisykles reikėtų taikyti pavadinimą dBmV, tačiau šiuo atveju išimtinai yra priimtas apibrėžimas dBm.

 

Šis vienetas dažnai yra taikomas telekomunikacijoje (pvz. pateikiama yra pradinė prieinamo punkto galia) arba naudojama WLAN tinklo projektavime. Pateikia dB informuoja mus, kiek ta galia yra mažesnė arba didesnė nuo 1 mW galios. Aišku lygiui 0 dB atitinka 1 mW (milivatas).

 

Skaičiavimui mW į dBm naudojame žinomą galios skaičiavimo pavyzdį

 

P(ref) – referencinė vertė, tai reiškia analogiškai, šiuo atveju yra 1 mW (milivatas)

 

Labiau prieinama vaizdo versija pavyzdys galiai, išreikštai dBm:

 

Formulė
Skaičiuokime 10 mW į dBm:

 

Jeigu norime skaičiuoti dBm į mW, tai taikome žemiau pateiktą formulę:

 

Formulė
Skaičiuokime 20 dBm į mW (milivatus).

 

Tab. 1. Skaičiavimai dBm į mW - plačiu mastu 

-30 dBm 0,001 mW
-20 dBm 0,01 mW
-10 dBm 0,1 mW
0 dBm 1 mW
10 dBm 10 mW
20 dBm 100 mW
30 dBm 1000 mW
40 dBm 10000 mW
50 dBm 100000 mW
60 dBm 1000000 mW
70 dBm 10000000 mW
80 dBm 100000000 mW

Lent. 2. Skaičiavimai dBm į mW - plačiu mastu 

14 dBm 25,119 mW
16 dBm 39,811 mW
18 dBm 63,096 mW
20 dBm 100,000 mW
22 dBm 158,489 mW
24 dBm 251,189 mW
26 dBm 398,107 mW
28 dBm 630,957 mW
30 dBm 1000,000 mW

Tai pat galime paprastai paskaičiuoti: dBm į dBµV ir dBmV. Įtampos skaičiavimui iš galios turime žinoti vidinę varžą. Antžeminės, kabelinės ir pramoninės televizijos sistemose yra taikoma 75 ohm varža. Radijo sistemose 50 ohm. 

Žemiau yra pateiktos formulės šioms dviems aplinkoms: 

dBmV = 46,9897 + dBm (@ 50 ohm)
dBmV = 48,7506 + dBm (@ 75 ohm) 

Formulė
Skaičiuokime 15 dBm į dBmV (kai varža 50 ohm) 

dBmV = 46,9897 + 15 = 61,9897 dBmV 

dBµV = 60 + dBmV 

dBµV = 106,98 + dBm (@ 50 ohm)
dBµV = 108,75 + dBm (@ 75 ohm) 

Formulė
Skaičiuokime 20 dBm į dBµV (kai varža 50 ohm) 

dBµV = 106,98 + 20 = 126,98 dBµV