TopТехнически речникЗрителен ъгъл на камерата

Зрителен ъгъл на камерата

Основното оборудване на всяка камера е обективът. Точно той, благодарение на сложен строеж прави така, че камерата регистрира действителното изображение. Затова изборът на подходящ обектив има значително влияние върху ефектите на регистрираното изображение от камерата. Както вече бе споменато, зрителният ъгъл на камерата зависи основно от обектива и неговите параметри и най-вече от фокусното разстояние на обектива. Това е разстоянието между оптичния център на лещата на обектива, в който се фокусира светлината и матрицата, върху която пада тази светлина; ако приемем, че фокусът е настроен на безкрайност (фиг. 1). Тази стойност се дава в милиметри.

 

Фиг. 1:

 

1 - Обектив

2 - Фокусиране на изображението (матрица)

3 - Светлинни лъчи

4 - Фокусно разстояние

Светлинните лъчи преминаващи през обектива, падат върху светлочувствителния елемент, наричан матрица. Лъчите падащи на противоположните страни на матрицата, определят линии, които образуват зрителния ъгъл на камерата (фиг. 2). За разлика от фотографската техника, където зрителният ъгъл на апарата се определя от противоположните краища на изображението, в промишлената телевизия зрителният ъгъл се разбира по отношение на широчината на зрителното поле.

 

Фиг. 2:

 

1 - Регистрирано изображение. С прекъсната линия е обозначено зрителното поле на камерата.

2 - Зрителен ъгъл на камерата (хоризонтален)

3 - Обектив

4 - Фокусно разстояние

5 - Диагонал на матрицата

Затова, съгласно с чертежа, зрителният ъгъл (2) в промишлените камери е зависим не само от разстоянието на обектива от матрицата, т.е. от фокусното разстояние (4), но също така и от размера на самата матрица (5), върху която пада светлината. Относно фокусното разстояние, колкото е по-голямо то, толкова е по- малък зрителният ъгъл на камерата. По отношение на матрицата, то колкото по-голям светлочувствителен елемент ще използваме, толкова по-голям ще бъде и зрителният ъгъл. Но трябва да помним, че всеки обектив е проектиран за конкретен размер на матрицата. Затова един и същ обектив в различни камери може да има различен зрителен ъгъл.

 

По-долу, за сравнение: изображение от камера APTI-27V2-2812, която има зрителен ъгъл 94° (фиг. 3), а също така изображение от камера M5-V1 с зрителен ъгъл 150° (фиг. 4).

 

Фиг. 3 Скрийншот от камера APTI-27V2-2812

 

Фиг. 4 Скрийншот от камера M5-V1

 

Първото изображение това е скрийншот от камера с често срещан зрителен ъгъл. Както на горната греда, така и на дъските на пода, които разбира се са прави, се виждат кривини. Изображението се доближава възможно най-близо до естественото. Скрийншотът от втората камера показва изображение, което е несъмнено неествествено (ефект рибешко око), обаче то дава широк зрителен ъгъл, излизащ извън обхвата на помещението за изпитване. Камерите с широк зрителен ъгъл са добра алтернатива за PTZ камери, поради широкото зрително поле.

 

Както се вижда, съществува тясна връзка между зрителния ъгъл и фокусното разстояние на обектива, големината на матрицата и други неописани параметри. При избора на промишлена камера трябва да се определи: на каква височина ще бъде монтирана и каква ширина на зрителен диапазон трябва да има. Има формули, таблици и калкулатори, които са от полза при избора на подходяща камера. Въпреки това, за улеснение в офертата на фирма Delta, всички камери и обективи са тествани, а техните параметри са подадени на интернет страницата на дадения продукт. Освен това, служителите в нашата фирма, въз основа на основните данни от типа място на монтаж на камерата и зрителна широчина, с удоволствие ще помогнат при избора на подходящо оборудване.

 

 

CCTV Cameras Lens Calculator
Fill in three of the four fields

Type of image sensor
1/2"
1/3"
1/4"

Distance between camera and object (m):
Object width (m):
Object height (m):


Focal length of the lens (mm):
Angle (o):
Minimal Illumination Calculator
Camera and lens parameters:

F1 - F-stop factor of the lens used by us:
Fk - F-stop factor of the lens specified in the catalog:
Ek - Camera min. illumination specified in the catalog cart:E1 - New effective value of the camera min. illumination: