TopMűszaki szótárTápellátás átvitelének távolsága

Tápellátás átvitelének távolsága

A CCTV monitoring rendszerek gyakran hosszú tápvezetékeket igényelnek a csatlakoztatott elektronikus eszközök, pl. kamerák áramellátásához. Ezért figyelembe kell venni egy nagyon fontos paramétert, azaz a tápvezeték „feszültségesését”. Sok esetben a telepítők nincsenek tisztában a tápvezetéken átfolyó áram hatásaival, pedig a tápellátás kulcsfontosságú a CCTV rendszerek tervezésénél.

 

A gyártók sokszor konkrét tápfeszültség értéket adnak meg az eszközök számára pl. 12 V DC, azonban nem tájékoztatnak a feszültség tartományáról (minimális és maximális feszültség). A gyakorlati tesztek elvégzésekor feltételeztük, hogy egy 12 V árammal táplált kameránál a feszültség 11 V értékre csökkenhet. Ez alatt az érték alatt interferencia és videojelveszteség léphet fel. Tehát a tápegység és a kamera közötti kábel feszültségesése nem haladhatja meg az 1 V értéket. Sokan alkalmazzák a kész tápfeszültség kalkulátorokat, de nem ismerik az elméleti-gyakorlati kérdéseket. Ezért igyekszünk ezeket bemutatni az alábbi cikkben.

 

Minden vezeték elektromos ellenállása nagyobb mint 0. Két jelenség figyelhető meg, ha az áram meghatározott ellenállással folyik át a kábelen.

 

1. A feszültség Ohm törvényének megfelelően csökken.

 

2. Az elektromos energia Ohm törvényének megfelelően hőenergiává alakul át.

 

vagy

 

Minden kábel ellenállás. Az alábbiakban a kéteres kábel kapcsolási rajza látható (mely csak az ellenállást veszi figyelembe).

 

A feszültségesést mindkét éren figyelembe kell venni, ezért a kéteres vezeték teljes ellenállása (R): R = R1 + R2.

 

A kéteres kábel feszültségesésének kapcsolási rajza:

 

ahol:
Uin – tápfeszültség, pl. a tápegységről
I – az áramkörben áthaladó áram,
R1 – a vezeték első erének ellenállása,
R2 – a vezeték második erének ellenállása,
UR1 – feszültségesés a vezeték első erén,
UR2 – feszültségesés a vezeték második erén,
L – vezeték hossza,
RL – terhelés, pl. kamera,
URL – feszültség a terhelésnél.

 

Miután a tápegységből tápfeszültséget adott (Uin) a vezetékre, és csatlakoztatta a terhelést (RL), az áramkörön áram kezd áthaladni (I), ami feszültségesést eredményez a vezetéken (UR1 + UR2). Az alábbi összefüggést lehet megfigyelni: a kimeneti feszültség a terhelésnél a vezeték feszültségesésével csökken.

 

A feszültségesést (Ud) a következő képlet segítségével lehet kiszámítani állandó és váltakozó (egyfázisú) feszültség esetén:

 

ahol:
Ud – Voltban (V) mért feszültségesés,
2 – állandó érték, amely abból származik, hogy a feszültségesést két vezetékre számítjuk,
L – vezeték hossza méterben (m),
R – egyetlen vezeték ellenállása Ohm/kilométerben kifejezve (Ω/km),
I – terhelési áram Amperben (A) kifejezve.

 

Ahogy látható, a feszültségesés nem a bemeneti feszültségtől függ, hanem a vezeték áramerősségétől, hosszától és ellenállásától.

 

A CCTV kamerák túlnyomó többsége változó áramfelvétellel rendelkezik. Ez azért van így, mivel éjszaka bekapcsol az infravörös megvilágító, ami nagyobb áramfelvételt eredményez. Például nappal a kamera áramfelvétele 150 mA, míg éjszaka 600 mA. Nem ajánlott a kamerát nagyobb feszültséggel táplálni a tápvezeték veszteségének kompenzálása céljából, mivel a feszültségesés változó. Egy hosszú tápvezeték és bekapcsolt IR megvilágító mellett a kamera tápfeszültsége elegendő lesz. Az infravörös megvilágító kikapcsolása alacsonyabb áramfelvételt és a terhelés feszültségének növekedését eredményezi, ami a kamera károsodását okozhatja.

 

A feszültségesés kiszámításához szükséges az egyes vezeték ellenállás értékeinek ismerete Ω/km-ben. Az értékek számítási módszerét a cikk további részében mutatjuk be. A táblázat néhány vezeték keresztmetszet értékre vonatkozó kész adatokat tartalmaz.

 

 

Vezeték keresztmetszete [mm2] Ellenállás [Ω/km] (egyes vezeték)
0,5 35,6
0,75 23,73
1 17,8
1,5 11,87
0,19625 (UTP K5 Ø0,5 mm) 90,7
0,246176 (UTP K6 Ø0,56 mm) 72,31

Példa

12 V DC tápegység, 0,5 mm2 keresztmetszetű kéteres vezeték, hossza 50 m, kamera (terhelés) 0,5 A (500 mA) áramfelvétel. Ezeket az értékeket a képletben alkalmazzuk.

 

A fenti számítások azt mutatják, hogy a kéteres vezeték feszültségesése 1,78 V (2 x 0,89 V). Természetesen a feszültségesés értéke az egyes ereken értendő. Tehát a terhelésen a feszültség az alábbi értékre csökken:
12 V – 1,78 V = 10,22 V, ami az alábbi ábrán látható.

 

Könnyen kiszámíthatjuk a tápvezeték százalékos feszültségveszteséget a következő képlet segítségével:

 

ahol:
Ud% – százalékos feszültségveszteség a vezetéken (%),
Ud – feszültségesés,
Uin – bemeneti feszültség.

 

A képlet behelyettesítése után kiszámítható a terhelési feszültség százalékos vesztesége, azaz a tápvezeték feszültségvesztesége.

 

Érdemes odafigyelni, hogy a feszültségesés, különösen alacsony tápfeszültségnél, komoly problémát jelent. A tápfeszültség növekedésével a feszültségesés a vezetéken azonos értékű lesz, azonban a terhelés százalékos feszültségesése alacsonyabb lesz.

 

Példa

Az előző példához hasonlóan: kéterű vezeték, keresztmetszete 0,5 mm2, hossza 50 m, kamera (terhelés) áramfelvétele 0,5 A (500 mA), 24 V DC tápegység.

 

Feszültségveszteség a tápvezetéken:

 

Amint látható, a vezeték feszültségesése 1,78 V, a terhelési feszültség 24 V-ról 22,22 V-ra, azaz 7,4%-kal történő csökkentése nem befolyásolja a terhelés működését.

 

Példa

Az előző példákhoz hasonlóan: kéterű kábel, keresztmetszete 0,5 mm2, hossza 50 m, kamera (terhelés) áramfelvétele 0,5 A (500 mA), azonban 230 V DC tápegység.

 

Feszültségveszteség a tápvezetéken:

 

Amint látható, a vezeték feszültségesése 1,78 V, a terhelési feszültség 230 V-ról 228,2 V-ra, azaz 0,77%-kal történő csökkentése nem befolyásolja a terhelés működését.

 

Három táplálási esetet elemeztünk különböző feszültségekkel. A feszültségesés minden esetben azonos, a tápfeszültség mértéke nem befolyásolja. A 230 V-os rendszerekben a terhelésnél több voltos feszültségesés jelentéktelennek számít, a 12 V-os rendszerben azonban a feszültségesés komoly problémát okozhat, ami a táplált készülékek hibás működését eredményezheti.

 

A fenti számításokhoz szükségesek voltak az Ω/km-ben megadott értékek. Az egyes vezeték ellenállásának önálló kiszámításához meg kell ismernünk Ohm második törvényét, amely kimondja, hogy egy állandó keresztmetszetű vezeték ellenállása egyenesen arányos a vezeték hosszával és fordítottan arányos a keresztmetszetének területével.

 

Ezt egy L hosszúságú és S keresztmetszetű vezeték ellenállásának kiszámítására szolgáló képlet fejezi ki:

 

ahol:
R – az egyes vezeték ellenállása ohmban (Ω),
p – a vezeték ellenállása (fajlagos ellenállása) (Ω mm2/m) a vezeték anyagára jellemző (réz esetén az érték mindig 0,0178),
L – vezeték hossza méterben (m),
S – vezeték keresztmetszeti területe négyzetmilliméterben (mm2).

 

A réz fajlagos ellenállása 0,0178 (Ω mm2/m), ami azt jelenti, hogy 1 m hosszúságú, 1 mm2 keresztmetszetű vezeték ellenállása 0,0178 Ω (tiszta réz esetén). Ez egy hozzávetőleges érték, ami függhet a réz tisztaságától és az alkalmazott feldolgozási módszertől. Például az olcsó kínai gyártású kábelek készülhetnek réz- és alumíniumötvözetből, vagy más fémötvözetekből, ami által nagyobb lesz az ellenállásuk, és a feszültségesés is. Alumínium esetén az ellenállás 0,0278 (Ω mm2/m).

 

Példa

Számítsuk ki egy 1000 m hosszú és 0,75 mm2 keresztmetszetű rézvezeték ellenállását.

 

Egy 1000 m hosszú vezeték ellenállása 23,73 Ω.

 

A fenti képlet és Ohm törvényének ismeretében könnyen kiszámíthatjuk a maximális áramerősséget egy adott keresztmetszetű vezeték adott hosszúságán (mm2-ben). A képlethez adjuk hozzá a 2-es számot, mivel 2 vezeték tényleges hosszát fogjuk kiszámítani.

 

Példa

Egy 30 m hosszú, 2 x 0,75 mm2 keresztmetszetű kábel esetén.

 

Először számítsuk ki a vezeték ellenállását.

 

Egy 12 V-os rendszernél a feszültségesés 1 V. Ez azt jelenti, hogy a feszültség a terhelésnél 11 V. Ohm törvénye alapján kiszámítható a maximális áramerősség.

 

Példa

Egy sodrott érpárú kábel 4 pár vezetékből áll. Egy 0,19625 mm2 keresztmetszetű, 40 m hosszú sodrott érpárú UTP K5 kábelnél 500 mA (0,5 A) terhelési áramfelvétel mellett egy pár vezeték feszültségesését számítjuk ki, amely 12 V-os rendszer által táplált.

 

Előbb kiszámítjuk a vezeték ellenállását (UTP K5 sodrott érpárú kábel keresztmetszete 0,19625 mm2):

 

Ohm törvénye alapján kiszámítjuk a teljes feszültségesést a két éren 500 mA (0,5 A) áramfelvételnél.

 

A feszültségesés a tápvezetéken 3,62 V, a feszültség a vevőnél pedig 8,38 V (12 V – 3,62 V = 8,38 V).

 

Ohm törvénye alapján kiszámíthatjuk a maximális áramerősséget az 1 V-os feszültségeséshez 12 V-os rendszer esetén, ami a terhelésnél a feszültség 11 V-ra történő csökkenését jelenti.

 

A számítások egyetlen pár csavart érpárra vonatkoznak. A feszültségesés csökkentésére gyakran 2, 3 vagy 4 pár csavart érpárt használnak. A párokat párhuzamosan kapcsolják a keresztmetszet növelése és a vezeték ellenállásának csökkentése érdekében, ami kisebb feszültségveszteséget eredményez.

 

Számítások ugyanazokra a paraméterekre: UTP K5 sodrott érpárú kábel, bemeneti 500 mA (0,5 A), hossza 30 m, tápfeszültség 12 V:

 • 1 pár – feszültség a terhelésnél = 8,38 V,
 • 2 pár – feszültség a terhelésnél = 10,16 V,
 • 3 pár – feszültség a terhelésnél = 10,8 V,
 • 4 pár – feszültség a terhelésnél = 11,1 V.

   

 • Az alábbi táblázat a maximális áram értékét mutatja, amelyet egy meghatározott hosszúságú és keresztmetszetű kábel szállíthat, ahol a feszültségesés a terhelésnél nem haladja meg az 1 V-ot. A számításokat két érre végeztük.

   

  Kábel hossza [m] Maximális áramerősség – rézkábel 2 x 0,5 mm2 [A] Maximális áramerősség – rézkábel 2 x 0,75 mm2 [A] Maximális áramerősség – rézkábel 2 x 1 mm2 [A] Maximális áramerősség – rézkábel 2 x 1,5 mm2 [A] Maximális áramerősség – rézkábel 2 x 2,5 mm2 [A]
  10 1,40 2,10 2,80 4,21 7,02
  20 0,70 1,05 1,40 2,10 3,51
  30 0,46 0,70 0,93 1,40 2,34
  40 0,35 0,52 0,70 1,05 1,75
  50 0,28 0,42 0,56 0,84 1,40
  60 0,23 0,35 0,46 0,70 1,17
  70 0,20 0,30 0,40 0,60 1,00
  80 0,17 0,26 0,35 0,52 0,87
  90 0,15 0,23 0,31 0,46 0,78
  100 0,14 0,21 0,28 0,42 0,70
  110 0,12 0,19 0,25 0,38 0,63
  120 0,11 0,17 0,23 0,35 0,58
  130 0,10 0,16 0,21 0,32 0,54
  140 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50
  150 0,09 0,14 0,18 0,28 0,46

  A következő táblázat a maximális áram értékét mutatja, amelyet egy meghatározott hosszúságú és keresztmetszetű sodrott érpárú kábel szállíthat, ahol a feszültségesés a terhelésnél nem haladja meg az 1 V-ot. A számításokat az 1, 2, 3 és 4 páron keresztül továbbított táplálásra végeztük, a népszerű 5 és 6 kategóriájú csavart érpárú kábeleken.

   

  Kábel hossza [m] Maximális áramerősség – UTP K5 csavart érpárú kábel 1 pár
  2 x 0,19625 mm2 [A]
  Maximális áramerősség – UTP K5 csavart érpárú kábel 2 pár
  4 x 0,19625 mm2 [A]
  Maximális áramerősség – UTP K5 csavart érpárú kábel 3 pár
  6 x 0,19625 mm2 [A]
  Maximális áramerősség – UTP K5 csavart érpárú kábel 4 pár
  8 x 0,19625 mm2 [A]
  Maximális áramerősség – UTP K6 csavart érpárú kábel 1 pár
  2 x 0,246176 mm2 [A]
  Maximális áramerősség – UTP K6 csavart érpárú kábel 2 pár
  4 x 0,246176 mm2 [A]
  Maximális áramerősség – UTP K6 csavart érpárú kábel 3 pár
  6 x 0,246176 mm2 [A]
  Maximális áramerősség – UTP K6 csavart érpárú kábel 4 pár
  8 x 0,246176 mm2 [A]
  10 0,55 1,10 1,65 2,20 0,69 1,38 2,07 2,76
  20 0,27 0,55 0,82 1,10 0,34 0,69 1,03 1,38
  30 0,18 0,36 0,55 0,73 0,23 0,46 0,69 0,92
  40 0,13 0,27 0,41 0,55 0,17 0,34 0,51 0,69
  50 0,11 0,22 0,33 0,44 0,13 0,27 0,41 0,55
  60 0,09 0,18 0,27 0,36 0,11 0,23 0,34 0,46
  70 0,07 0,15 0,23 0,31 0,09 0,19 0,29 0,39
  80 0,06 0,13 0,20 0,27 0,08 0,17 0,25 0,34
  90 0,06 0,12 0,18 0,24 0,07 0,15 0,23 0,30
  100 0,05 0,11 0,16 0,22 0,06 0,13 0,20 0,27

  Minden fent említett számításhoz ismerni kell a vezeték négyzetmilliméterben kifejezett keresztmetszeti területét. Ne keverje össze ezt a paramétert az átmérővel.

   

  Vastagabb vezetékek esetén, pl. erősáramú kábeleknél a gyártók és forgalmazók a keresztmetszeti területet négyzetmilliméterben (mm2) adják meg. Vékonyabb vezetékek esetén, pl. telekommunikációs, informatikai vezetékeknél, a vezeték átmérőjét milliméterben (mm) adják meg, ilyen esetben ki kell számítani azok keresztmetszetét.

   

  Az alábbi ábra a vezeték átmérője és keresztmetszete közötti különbséget mutatja be:

   

  ahol:
  S – a vezeték keresztmetszete négyzetmilliméterben (mm2),
  D – vezeték átmérője milliméterben (mm),
  r – vezeték sugara (átmérőjének fele) milliméterben (mm),
  L – vezetékhossz.

   

  A keresztmetszet számítás képlete:

   

  vagy

   

  π – egy matematikai állandó = 3,14

   

  Példa

  5e kat. UTP sodrott érpárú kábel. A gyártó által megadott átmérő 0,5 mm. Számítsuk ki a keresztmetszetet mm2-ben.

   

  vagy

   

  Tehát a 0,5 mm átmérőjű vezeték keresztmetszete 0,19625 mm2.

   

  Összefoglalás

   

  A feszültségesést befolyásoló fő tényezők:

 • áram –Ohm törvénye szerint: minél nagyobb az áramerősség, annál nagyobb a feszültségesés;
 • vezeték átmérője vagy keresztmetszete - minél vékonyabb a vezeték, annál nagyobb a feszültségesés;
 • vezeték hossza – logikusan: minél hosszabb a vezeték, annál nagyobb az ellenállás és a feszültségesés;
 • vezeték anyaga. A legtöbb vezeték rézből készül, amely jó vezető tulajdonságokkal rendelkezik. A piacon elérhetők olcsó kínai gyártmányú, réznek tűnő, de alumíniumot és magnéziumot tartalmazó ötvözetből készült vezetékek, valamint vékony rézbevonatú acéldrótok is. Ezeket a vezetékeket nagyobb ellenállás és nagyobb feszültségesés jellemzi.