TopΠολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου www.delta.poznan.pl, www.shopdelta.eu

 

Η υποβολή προσωπικών δεδομένων, καθώς και η συγκατάθεση για την επεξεργασία τους είναι απολύτως προαιρετική. Κάθε υποβαλλόμενο σε μας προσωπικό στοιχείο, υποβάλλεται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής στο οποίο έχετε συμφωνήσει. Σε περίπτωση ωστόσο που αποφασίσετε να μην υποβάλετε τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της παραγγελίας και δεν συμφωνήσετε για την επεξεργασία τους, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε την παραγγελία σας. Σας παρακαλούμε να θυμάστε, ότι οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα ανανέωσης ή ολικής διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων. Μπορείτε να το κάνετε από μόνοι σας, καθώς και με την βοήθειά μας την οποία ευχαρίστως μπορούμε να σας προσφέρουμε. Σας διαβεβαιώνουμε, ότι η εταιρεία μας τηρεί αυστηρά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ασφαλή, ενώ καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να κάνουμε το επίπεδο ασφάλειας από έτος σε έτος ακόμη υψηλότερο. Πιστεύουμε, ότι η γνωριμία σας με την πολιτική απορρήτου μας, θα σας επιτρέψει να νιώσετε ασφαλείς και να απολαύσετε τις αγορές σας στο www.delta.poznan.pl

I. Ποιος είναι ο διαχειριστής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του www.delta.poznan.pl, www.shopdelta.eu;

 

Ο διαχειριστής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του www.delta.poznan.pl (εφεξής Διαχειριστής), δηλαδή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

DELTA-OPTI

Monika Matysiak

60-713 Poznań, ul. Graniczna 10

NIP (VAT): PL 525-129-52-25
REGON:634517778
CEIDG:001249156/2013

Ο διαχειριστής έχει καταχωρήσει στον Γενικό Επιθεωρητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το σύνολο δεδομένων υπό την ονομασία delta.poznan.pl, που βρίσκεται στο βιβλίο μητρώου αρ. 7033/2013

II. On what basis do we process your personal data?

 

We process users’ personal data in accordance with the General Data Protection Regulation, the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 and the Act of 18 July 2002 on Providing Services by Electronic Means.

III. Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

 

Ο διαχειριστής, ταυτόχρονα με την εγγραφή στον Γενικό Επιθεωρητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έθεσε σε εφαρμογή στην ιστοσελίδα www.delta.poznan.pl, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την πολιτική ασφαλείας του συστήματος IT, κάτι που εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών στοιχείων.

Τα ποιο σημαντικά στοιχεία του συστήματος προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιλαμβάνουν:


A. Πιστοποιητικό SSL κατά την σύνδεση. Αυτό εξασφαλίζει την κρυπτογραφημένη επικοινωνία 256 bit key, μεταξύ του υπολογιστή σας και του delta.poznan.pl. Πιστοποιητικό SSL: Certum Extended Validation CA, Unizeto Technologies S.A.Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, έχουν μόνο οι εργαζόμενοι του www.delta.poznan.pl, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχουν υπογράψει τις σχετικές δεσμεύσεις για την προστασία αυτών.Γ. Το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών IT delta.poznan.pl πληρεί όλες τις προδιαγραφές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.Τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της προστασίας των επεξεργασμένων δεδομένων, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που ορίζονται στους κανονισμούς σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου και του διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την τεκμηρίωση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των τεχνικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούνται από τις συσκευές και τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (ΦΕΚ. Αρ. 100 αρθ. 1024), όπως και από τις κατευθυντήριες γραμμές του Γενικού Επιθεωρητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.Ο Διαχειριστής Προσωπικών Δεδομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016, και του άρθρου 6 παρ. 1 σημείο f (ΓΚΠΔ - GDPR) Νόμο της 26/02/2016 σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.


Υποχρεώσεις Διαχειριστή Προσωπικών Δεδομένων:

 • Με βάση την ελεύθερη συγκατάθεση του Αγοραστή, ο Διαχειριστής Προσωπικών Δεδομένων βάσει του νόμου συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.


 • Users’ personal data shall be stored for no longer than is necessary to achieve the purpose of the processing, i.e. until the withdrawal of consent if the processing is based on such consent, until the statute of limitations for claims by the Controller and the other party in respect of the performance of the concluded contracts (in the case of sales/service contracts, 2 years, counting to the end of the year), and until the completion of the processing of an email enquiry or the completion of complaint handling.

  We may use profiling for direct marketing purposes, but the decisions made based on profiling shall never concern the conclusion of or refusal to conclude a contract, or the possibility of using electronic services. The effect of using profiling may be, for example, to grant someone a rebate, send them a discount code, remind them of unfinished purchases, send them a product proposal that may match their interests or preferences, or offer them better terms compared to our standard offer. Despite the profiling, it is the person in question who freely decides whether to take advantage of the discount or the better terms and conditions so received and make a purchase. Profiling involves the automatic analysis or prediction of a person’s behaviour on our website, e.g. by adding a particular product to the shopping basket, browsing a particular product page, or by analysing hitherto history of this person’s activity on the website. The prerequisite for such profiling is that we have the personal data of the person in question in order to be able to subsequently send him or her e.g. a discount code.  We may use web log files (which contain technical data such as users’ IP addresses) to monitor traffic on its services, troubleshoot technical problems, detect and prevent fraud and enforce the provisions of the User Agreement.  Please be informed that the website does not honour Do Not Track (DNT) signals, however, users can disable certain forms of online tracking, including certain analytics and personalised advertising, by changing the cookie settings in their browser or using our cookie consent tools (if applicable).  Ο Διαχειριστής έχει εκπληρώσει όλες τις νομικές του υποχρεώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.  IV. Γιατί και ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα χρειαζόμαστε;

   

  Α. Εγγραφή

  Κατά την εγγραφή σας, σας παρακαλούμε να δώσετε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την δημιουργία λογαριασμού στο delta.poznan.pl, έτσι ώστε να μην χρειάζεται σε κάθε επόμενη αγορά σας να χάνετε χρόνο και πάλι, προκειμένου να συμπληρώσετε τη φόρμα παραγγελίας. Με την εγγραφή σας, εξοικονομείτε χρόνο για τις επόμενές σας αγορές. Ο εγγεγραμμένος πελάτης μετά την σύνδεση στην ιστοσελίδα, έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του, καθώς και το ιστορικό των αγορών του. Ο εγγεγραμμένος και συνδεδεμένος πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τα στοιχεία του από το delta.poznan.pl.

  Κατά την εγγραφή σας παρακαλούμε να δώσετε:

  1. όνομα και επώνυμο - απαραίτητα για την έκδοση της απόδειξης πώλησης και την αποστολή του πακέτου·

  2. διεύθυνση (οδός, αριθμός οικίας/ή αριθμός οικίας και διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας και πόλη) - απαραίτητα για την αποστολή του πακέτου·

  3. e-mail - απαραίτητο για την σύνδεση στο delta.poznan.pl και την επικοινωνία σχετικά με την χρήση του delta.poznan.pl

  Τα στοιχεία που υποβάλλονται κατά την εγγραφή, επεξεργάζονται αποκλειστικά από το delta.poznan.pl και δεν χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

  Β. Υποβολή παραγγελιών

  Κατά την παραγγελία, σας παρακαλούμε να μας δώσετε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεσή της, το οποία στην περίπτωση εγγεγραμμένων και συνδεδεμένων Πελατών ανακτώνται κατά ένα μέρος αυτόματα από τα στοιχεία που δόθηκαν κατά την εγγραφή.

  Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας παρακαλούμε να μας δώσετε:

  1. όνομα και επώνυμο ή ονομασία εταιρείας/οργανισμού - απαραίτητα για την έκδοση της απόδειξης πώλησης και την αποστολή του πακέτου·

  2. διεύθυνση (οδός, αριθμός οικίας/ή αριθμός οικίας και διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας και πόλη) - απαραίτητα για την αποστολή του πακέτου·

  3. αριθμός ΑΦΜ - Απαραίτητος για την έκδοση της απόδειξης πώλησης.

  Τα στοιχεία που δίνονται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, επεξεργάζονται από το delta.poznan.pl και τους ακόλουθους φορείς υπό τα παρακάτω πλαίσια:

  1. Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail που δηλώνονται ως διεύθυνση αποστολής, μεταδίδονται στις μεταφορικές εταιρείες υπό τη μορφή ετικέτας/δελτίου αποστολής, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα δελτίο παράδοσης του πακέτου ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής που δηλώθηκε στους μεταφορείς.

  a - DPD Polska - Nip: 526 020 41 10 KRS: 0000028368
  b - DHL Express (Poland) - Nip: 527 002 23 91 KRS: 0000047237
  c - Raben Logistic Polska - Nip: 777 324 96 77 KRS: 0000561623
  d - Jas-FBG S.A. Katowice - Nip: 633 000 3565 KRS: 0000019000
  e - Pocztex - > Poczta Polska S.A. - Nip: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

  2. Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός NIP (ΑΦΜ) που δηλώνονται ως στοιχεία για την έκδοση της απόδειξης πώλησης, μεταδίδονται υπό τη μορφή απόδειξης πώλησης στο λογιστικό σύστημα FPP της εταιρείας Comarch.

  3. Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός NIP (ΑΦΜ) που δηλώνονται ως στοιχεία, μεταφέρονται στον διαχειριστή του διακομιστή delta.poznan.pl, της εταιρείας ADVIS (NIP9720354707)

  Σε περίπτωση καταβολής των χρημάτων με την χρήση κάποιου εξωτερικού συστήματος πληρωμών, όλα τα στοιχεία που δίνονται στην ιστοσελίδα του παροχέα του συστήματος πληρωμής, καταχωρούνται αποκλειστικά στην δική του βάση δεδομένων και δεν διατίθενται ή αποθηκεύονται από τον delta.poznan.pl με κανένα τρόπο.

  το delta.poznan.pl συνεργάζεται με τους εξής φορείς πληρωμών:

 • First Data Polska S.A - Nip: 526 021 04 29 KRS: 0000061293
 • PayPal Polska Sp. z o.o. NIP: 5252406419 KRS: 0000289372
 • το delta.poznan.pl δεν συνεργάζεται με φορείς που εκτελούν προγράμματα δόσεων.  Γ. Εγγραφή στο Newsletter

  Σε περίπτωση εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) και συμφωνίας για την λήψη του κατά τη διαδικασία της εγγραφής ή κατά την υποβολή παραγγελίας, σας παρακαλούμε να δηλώσετε μόνο την διεύθυνση e-mail στην οποία θα στέλνονται οι εμπορικές ενημερώσεις από τον Διαχειριστή. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε αυτή την επιλογή, από το λογαριασμό σας στο delta.poznan.pl ή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ακύρωσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ενημέρωσης.

  Τα στοιχεία που δίνονται κατά την εγγραφή στο newsletter, επεξεργάζονται αποκλειστικά από το delta.poznan.pl

  D. Other

  Furthermore, to the extent necessary for the proper operation of the website and its functionalities, we may, during users’ use of the website, collect other information, including but not limited to:

  a) IP address;

  b) device, hardware and software information, such as hardware identifiers, mobile device identifiers (e.g. Apple’s Identifier for Advertisers (IDFA) or Android Advertising ID (AAID)),

  c) type of platform,

  d) Internet browser details, including browser type and preferred language;  IV. Τα προσωπικά σας στοιχεία, που συλλέγονται αυτόματα κατά την είσοδό σας στο delta.poznan.pl

   

  A. delta.poznan.pl (server)

  Το σύστημα πληροφοριών που χρησιμοποιεί το delta.poznan.pl, συλλέγει αυτόματα σε αρχεία (log), τα δεδομένα που σχετίζονται με την συσκευή που χρησιμοποιείτε κατά την σύνδεση στο delta.poznan.pl. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μόνο για στατιστικούς σκοπούς και αφορούν: τον τύπο της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, το είδος του προγράμματος πλοήγησης, την ανάλυση της οθόνης, το βάθος το χρωμάτων, το IP, τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου και την διεύθυνση εισόδου στο delta.poznan.pl και χρησιμοποιούνται μόνο κατά τη διαδικασία βελτιστοποίησης του delta.poznan.pl, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευκολία της χρήσης του.

  Τα δεδομένα αυτά δεν συνδυάζονται ποτέ με τα δηλωμένα στοιχεία που αναφέρονται στο μέρος III, ενώ αποτελούν μόνο υλικό για στατιστική ανάλυση και μηχανισμών διόρθωσης σφαλμάτων του συστήματος.

  B. delta.poznan.pl (cookies)

  το delta.poznan.pl χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή αρχεία κειμένου που συλλέγονται στην συσκευή σας, ώστε να καταστεί δυνατή η αναγνώρισή σας από το delta.poznan.pl και η προσαρμογή του στις ανάγκες σας.

  η ιστοσελίδα delta.poznan.pl χρησιμοποιεί cookies κατά την πλοήγηση για τους εξής λόγους:

  1. για να θυμάται τη σύνδεσή σας

  2. για να θυμάται τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας

  3. για να θυμάται τις προτιμήσεις σας σχετικά με την εμφάνιση του delta.poznan.pl

  4. για την δημιουργία στατιστικών στοιχείων και αναφορών σχετικά με την επισκεψιμότητα και την λειτουργία του delta.poznan.pl

  Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την αποθήκευση αρχείων cookies στην συσκευή σας, μπορείτε να τα αποκλείσετε ρυθμίζοντας αναλόγως το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Πληροφορίες σχετικά με το πως να το κάνετε, θα βρείτε στα αρχεία βοήθειας του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Δυστυχώς σε περίπτωση αποκλεισμού των αρχείων cookies που προέρχονται από το delta.poznan.pl, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ομαλή λειτουργία του.

  Εάν συμφωνείτε με την αποθήκευση των αρχείων cookies στην συσκευή σας, αλλά μετά από την επίσκεψή σας στο delta.poznan.pl θελήσετε να τα διαγράψετε, μπορείτε να το κάνετε χωρίς κανένα κίνδυνο, ενώ πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, θα τις βρείτε στα αρχεία βοήθειας του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε.

  C. Google Analytics (cookies)

  Το Google Analytics χρησιμοποιεί αρχεία cookies, δηλαδή αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή σας, ώστε να επιτραπεί η ανάλυση κίνησης και τρόπου χρήσης κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα delta.poznan.pl. Η Google συλλέγει στους διακομιστές της (server), δεδομένα που συλλέγονται από την αποθήκευση των αρχείων cookies στις συσκευές και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη δημιουργία αναφορών και παροχών άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την κίνηση και χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, εάν απαιτηθεί να το πράξει από το νόμο ή στην περίπτωση που αυτά τα άτομα επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google.

  Τα δεδομένα αυτά δεν συνδυάζονται ποτέ με τα δηλωμένα στοιχεία που αναφέρονται στο μέρος III, ενώ αποτελούν μόνο υλικό για στατιστική ανάλυση και μηχανισμών διόρθωσης σφαλμάτων του συστήματος.

  Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την αποθήκευση αρχείων cookies στην συσκευή σας, μπορείτε να τα αποκλείσετε ρυθμίζοντας αναλόγως το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Πληροφορίες σχετικά με το πως να το κάνετε, θα βρείτε στα αρχεία βοήθειας του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Δυστυχώς σε περίπτωση αποκλεισμού των αρχείων cookies που προέρχονται από το delta.poznan.pl, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ομαλή λειτουργία του.

  Εάν συμφωνείτε με την αποθήκευση των αρχείων cookies στην συσκευή σας, αλλά μετά από την επίσκεψή σας στο delta.poznan.pl θελήσετε να τα διαγράψετε, μπορείτε να το κάνετε χωρίς κανένα κίνδυνο, ενώ πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, θα τις βρείτε στα αρχεία βοήθειας του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε.

  D. Remarketing Google Adwords (cookies)

  Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί το εργαλείο επαναληπτικού μάρκετινγκ Google Adwords. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει τη δημοσίευση στο διαδίκτυο του περιεχόμενου των διαφημίσεων Google βάσει προηγούμενων επισκέψεων των χρηστών στον ιστότοπό μας. Για το σκοπό αυτό, οι ιστοσελίδες μας περιέχουν κώδικα ή ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ, τα οποία διαμορφώνουν τα αρχεία cookies για να προσδιοριστεί το είδος της αγγελίας που θα προβάλλεται στον χρήστη, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις του στον Ιστότοπο.

  Οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων στους διακομιστές της Google, στην οποία αποθηκεύονται όλα τα αναγνωριστικά των αρχείων cookies που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε λίστα ή κατηγορία ενδιαφέροντος.

  Ο χρήστης μπορεί να αποτρέψει την χρήση ενός αρχείου cookie επαναληπτικού μάρκετινγκ, στην ιστοσελίδα αποκλεισμού διαφημίσεων Google. Αυτά τα αρχεία cookies αποστέλλονται από την Google.

  Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης το αρχείο cookie "Doubleclick". Το αρχείο αυτό επιτρέπει να μοιράζεστε τις διαφημίσεις που διαχειρίζονται από τρίτους ("Ad-Servers"). Πρόκειται για ένα αρχείο cookie που παρέχεται από την Google.

  V. Τα δικαιώματά σας

   

  1. Δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια που ορίζονται στο άρθρο 15 ΓΚΠΔ·

  2. Σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ – δικαίωμα διόρθωσης των λανθασμένων ή ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων·

  3. Σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ – δικαίωμα για διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη») των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον δεν απαιτείται η περαιτέρω επεξεργασία τους·

  α) την άσκηση δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης·

  β) την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης·

  γ) λόγους δημοσίου συμφέροντος·

  δ) την απόδειξη, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων·

  4. Σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ – δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για:

  α) η ορθότητα των προσωπικών δεδομένων είναι από εσάς αμφισβητήσιμη·

  β) η επεξεργασία γίνεται παράνομα και εσείς αντιτίθεστε στη διαγραφή τους·

  γ) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα, αλλά σας είναι απαραίτητα για την απόδειξη, διεκδίκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων·

  δ) υποβάλλατε ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 κατά της επεξεργασίας·

  5. Σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ – δικαίωμα για λήψη των δεδομένων σας που μας παρέχονται, σε δομημένη, κοινώς γνωστή χρησιμοποιούμενη μορφή που μπορεί να αναγνωσθεί από μηχανή και επιτρέπει την αποστολή τους σε άλλον διαχειριστή («δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων»)·

  6. Σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ – δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Κατά κανόνα μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με την εποπτική αρχή στον τόπο συνήθους κατοικίας σας, τόπου εργασίας σας ή κεντρικά γραφεία της επιχείρησής μας.

  The exercise of the above rights shall take place on the basis of the user’s request sent to our address. Such a request shall contain the user’s full name.

  VI. Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

   

  Σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες ο ισχύων νόμος απαιτήσει από τον διαχειριστή την κοινοποίηση επιλεγμένων δεδομένων στις κρατικές αρχές, το delta.poznan.pl θα τα διαθέσει. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνονται εμφανή αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν στην πολιτική απορρήτου.

  VII. Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων

   

  Τα δεδομένα σας θα επεξεργάζονται έως ότου υπάρχει μια βάση για την επεξεργασία τους, δηλαδή:

  α) σε περίπτωση συγκατάθεσης μέχρι την απόσυρσή της, περιορισμού ή άλλων ενεργειών από πλευρά σας που περιορίζουν αυτή την συγκατάθεση,

  β) σε περίπτωση αναγκαιότητας των δεδομένων για την εκτέλεση της συμφωνίας, για το διάστημα εκτέλεσής της ή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής των αξιώσεων βάσει της συμφωνίας (3 ή 6 έτη), σε περίπτωση περιόδου 6 ετών παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 118 του Αστικού Κώδικα μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο λήγει η 6ετής περίοδος – π.χ. εάν τα 6 έτη της προθεσμίας λήγουν την 1η Μαΐου του έτους, τότε η προθεσμία παραγραφής παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους). Η αρχή της περιόδου υπολογίζεται από την ημερομηνία της απαίτησης,

  γ) σε περίπτωση που η βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το νόμιμο συμφέρον του διαχειριστή, έως ότου υποβάλετε αποτελεσματική ένσταση,

  δ) για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς στα πλαίσια και για το χρόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

  VIII. Αλλαγές πολιτικής προστασίας του delta.poznan.pl

   

  το delta.poznan.pl διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική απορρήτου όσο το απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν τις τεχνολογικές ρυθμίσεις του delta.poznan.pl ή την αλλαγή των πρότυπων σε υψηλότερα από το ελάχιστο που απαιτεί ο νόμος. Σχετικά με αυτές τις αλλαγές θα ενημερώνεστε από το delta.poznan.pl μέσω e-mail (στο e-mail που δηλώθηκε κατά την εγγραφή). Η ειδοποίηση θα στέλνεται τουλάχιστον 30 μέρες πριν την έναρξη ισχύος της νέας πολιτικής απορρήτου. Η τρέχουσα πολιτική απορρήτου βρίσκεται σε αυτόν τον σύνδεσμο: Πολιτική απορρήτου.

  IX. Cookies

   

  Cookies are IT data, in particular text files, stored on users’ terminal equipment (usually on a computer’s hard drive or mobile device) in order to retain certain settings and data by users’ browser for the purpose of using websites. Cookies make it possible to recognise a user’s device and display the website accordingly, providing comfort during use. Therefore, the storage of cookies allows the website and the offer to be tailored to the user’s preferences - the server recognises the user and remembers preferences such as visits, clicks, previous actions, etc.

  Cookies contain, in particular, the domain name of the website from which they originate, their storage time on the terminal equipment and a unique number used to identify the browser from which the website is connected.

  Cookies are mainly divided as follows:

  a) Essential cookies - strictly necessary for the proper operation of the website or the functionalities the user wishes to use, as we would not be able to provide many of our services without them. Some of these cookies also ensure the security of the services provided by us by electronic means.

  b) Functionality cookies - important for the operation of the website due to the fact that:

  - they enrich the functionality of websites; without them, the website will work correctly, but will not be adapted to the user’s preferences,

  - they ensure a high level of website functionality; without them, the level of website functionality may be reduced, but their absence should not make using the website entirely impossible,

  - they are needed for the majority of website functionalities; if disabled, certain functions will not work properly.

  c) Website configuration cookies - for setting functions and services on websites.

  d) Cookies for website security and reliability - making it possible to verify authenticity and optimise website performance.

  e) Authentication cookies - allow information to be provided when the user is logged in so that the website can show relevant information and functions.

  f) Session state cookies - allow information to be recorded about how users use the website. They may relate to the most frequently visited pages or possible error messages displayed on certain pages. Session state cookies help improve services and the browsing experience.

  g) Ad serving cookies - allow ads to be displayed that are more interesting to users and at the same time more valuable to publishers and advertisers; cookies can also be used to personalise advertising, as well as to display ads outside of websites.

  The cookies used by this website are not harmful either to users or to terminal devices used by them, so for the proper functioning of the website it is recommended not to disable these cookies in browsers. In many cases, the web browsing software (web browser) allows the storage of information in the form of cookies and other similar technologies on the user’s terminal equipment by default. You can change the browser’s use of cookies at any time. To do so, you must change your browser settings. How to change the settings varies depending on the software (browser) used. You will find relevant instructions on the subpages, depending on the browser you are using.

  For details on how to manage cookies on your mobile phone or other mobile device, please refer to the user manual for your mobile device.

  X. Δικαίωμα στην υποβολή ένστασης

   

  Αν με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την προστασία των έννομων δικαιολογημένων συμφερόντων μας, τότε μπορείτε να εκφράσετε την αντίρρησή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό - με μελλοντική ισχύ. Σε περίπτωση επεξεργασίας των δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να ασκήσετε δικαίωμα για υποβολή ένστασης ανά πάσα στιγμή. Αν η επεξεργασία γίνεται για άλλους σκοπούς, δικαιούστε να υποβάλετε ένσταση, μόνο για λόγους που προκύπτουν από μια ιδιαίτερή σας περίπτωση.

  Αφού ασκήσετε το δικαίωμά για ένσταση, δεν θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός και αν αποδείξουμε ότι υπάρχουν σημαντικοί νομικοί λόγοι για την επεξεργασία τους και θα υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας ή όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιείται για την επιβολή, την εκτέλεση ή την υπεράσπιση αξιώσεων.

  Τα ανωτέρω δεν ισχύουν όταν η επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνει χώρα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό.

  XI. Επικοινωνία

   

  το delta.poznan.pl θα επικοινωνήσει μαζί σας χρησιμοποιώντας το e-mail που έχετε δηλώσει, ενώ μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό τηλεφώνου που δηλώσατε.

  Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή αμφιβολία που να αφορά την πολιτική απορρήτου και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλεφωνικό νούμερο +48 61 8667148 ή στο info@delta.poznan.pl

  Εάν θέλετε να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία, σε περίπτωση που δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να το κάνετε από μόνοι σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλεφωνικό νούμερο +48 61 8667148 ή στο info@delta.poznan.pl

  Για τα παραπάνω ζητήματα μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω αλληλογραφίας στην διεύθυνση:


  DELTA-OPTI

  Monika Matysiak

  60-713 Poznań, ul. Graniczna 10

  Πολωνία

  Version 5.0; Poznań, 14-02-2023