TopTeknisk ordbokPoE 802.3at - standard för data- och strömöverföring

PoE 802.3at - standard för data- och strömöverföring

Standarden PoE (Power over Ethernet) definierar nätverksutrustningens strömförsörjning med hjälp av partvinnad kabel, med samtidig dataöverföring. 2009 uppdaterades den till 802.3at; känd också som PoE+ eller PoE Plus. Denna standard tillåter inte strömförsörjning med hjälp av alla fyra par partvinnad kabel. Tack vare nästan fördubblad strömförsörjning för enheterna, är den ideal för att strömförsörja kameror med kraftfull IR-belysning, vissa nätverksskrivare och IP-telefoner.

 

Bland de standarder, som använder en enda kabel för data- och strömförsörjning, finns t.ex. USB (Universal Serial Bus). Emellertid är överföringsräckvidd och maximal lastström ojämförligt mindre än i standard PoE 802.3at, vilken överför spänning och data på avstånd större än 100 m.

 

PoE 802.3at-standardens maximala uteffekt för nätadaptern bestämdes som 30 W, och nätspänningen rymdes mellan 50–57 V. Spänningen på mottagarsidan ska rymmas mellan 42,5-57 V och strömförbrukningen får inte överstiga 600 mA för varje enhet på den mottagande sidan.

 

Tabell 1. Parametrar som erbjuds av standard IEEE 802.3at 

Nätadapterns utgående effekt 30 W
Minimal effekt för mottagare 25,5 W
Utspänningsräckvidd av nätadaptern 50,0 ... 57,0 V
Spänningsområde på mottagarenhet 42,5 ... 57,0 V
Maxström 600 mA
Maximal resistans för partvinnad kabel 12,5 Ω (kat. 5)
Kategorier för partvinnad kabel som stöds kategori 5 och högre
Garanterad överföringsräckvidd 100 m

Vissa företag, t.ex. Cisco, erbjuder enheter som tillämpar standardimplementering med användning av fyra par för strömöverföring, t.ex. UPOE (Universal Power Over Ethernet). Följaktligen kan den maximala effekten av källenheten (nätadapterns) vara ca. 60 W, och på den mottagande enheten får vi ca. 51 W.

 

Bland de viktigaste fördelarna med PoE+-strömförsörjning är minskad kostnad av kablage eftersom en kabel ansvarar för dataöverföring och matning av ström med relativt hög effekt till mottagaren. Låg spänning garanterar en säker installation och med hjälp av lämpliga kablar ska den minimala räckvidden vara inte mindre än 100 m. Alla PoE-källenheterna är också kompatibla med äldre versioner. Tack vare detta är de lätta att installera och använda.