TopTeknisk ordbokPoE 802.3af - standard för data- och strömöverföring

PoE 802.3af - standard för data- och strömöverföring

Namnet PoE (Power over Ethernet) definierar nätverksutrustningens strömförsörjning med hjälp av partvinnad kabel, med samtidig dataöverföring. Bland utrustningen som strömförsörjs via PoE-teknologi, kan vi urskilja bland annat IP-kameror, VoIP-kommunikationsenheter, accesspunkter, trådlösa nätverksadaptrar .

 

I motsats till en standard som USB (Universal Serial Bus), som också gör det möjligt att överföra ström och data via en enda kabel, möjliggör PoE överföring till åtminstone 100 m.

 

2003 antog IEEE organisationen PoE 802.3af-standarden, vars maximala uteffekt för nätadaptern bestämdes som 15,4 W, och nätspänningen rymdes mellan 44-57 V. Spänningen på mottagarsidan ska rymmas mellan 37-57 V och strömförbrukningen får inte överstiga 350 mA för varje enhet på den mottagande sidan.

 

Tabell 1. Parametrar som erbjuds av standard IEEE 802.3af 

Nätadapterns utgående effekt 15,4 W
Minimal effekt för mottagare 12,95 W
Utspänningsräckvidd av nätadaptern 44,0 ... 57,0 V
Spänningsområde på mottagarenhet 37,0 ... 57,0 V
Maxström 350 mA
Maximal resistans för partvinnad kabel 20 Ω (kat. 3)
Kategorier för partvinnad kabel som stöds kategori 3 och högre
Garanterad överföringsräckvidd 100 m

Bland de företag som använder PoE-teknologi kan vi finna sådana, som tillämpar standardimplementering med användning av fyra par för strömöverföring, t.ex. UPOE (Universal Power Over Ethernet) från Cisco. Följaktligen kan den maximala effekten av källenheten (nätadapterns) vara ca. 60 W, och därför får vi ca. 51 W på den mottagande enheten.

 

PoE-standarderna genomförs enligt riktlinjer som anges i IEEE 802.3af från 2003 eller i IEEE 802.3at från 2005.

 

Bland de viktigaste fördelarna med PoE-strömförsörjning är minskad kostnad av kablage eftersom en kabel ansvarar för dataöverföring och strömmatning till mottagaren. Låg spänning garanterar en säker installation och med hjälp av lämpliga kablar ska den minimala räckvidden vara inte mindre än 100 m. Alla PoE-källenheterna är också kompatibla med äldre versioner, vilket gör att de är lätta att installera och använda.