TopParduotuvės taisyklės

Parduotuvės taisyklės

Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymas gali įvykti dviejais būdais. Pirkėjas turi teisę, prieš pateikdamas užsakymą derėtis dėl sutarties įrašų, taip pat ir dėl tų, kurie gali keisti šio reglamento įrašus. Tokios derybos turėtų vykti raštu ir pateiktos raštu Pardavėjui adresu: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznanė, Graniczna 10 g.. Jeigu Pirkėjas atstos nuo sutarties sudarymo pagal individualias derybas bus taikomas žemiau pateiktas reglamentas ir atitinkamos teisės nuostatos.

 

REGLAMENTAS

 

§1 Sąvokos

 

1. Pašto adresas - vardas ir pavardė arba institucijos pavadinimas, padėtis vietovėje (vietovių, kurios yra padalintos į gatves atvejyje: gatvė, pastato numeris, buto arba kambario numeris; vietovės, kur nėra suskirstyta į gatves atvejyje: vietovės pavadinimas ir nekilnojamojo turto numeris), pašto kodas ir vietovė.

2. Reklamacijų teikimo adresas: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznanė, Graniczna 10 g., Lenkija

3. Pristatymo kainos – yra po delta.poznan.pl adresu, o taip pat shopdelta.eu pristatymo rūšių ir jų kainų sąrašas.

4. Kontaktiniai duomenys: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznanė, Graniczna 10, el paštas: info@delta.poznan.pl, tel.num.: +4861 866 71 48

5. Pristatymas – transporto paslaugų rūšys su vežėjo pasirinkimu ir kina yra pateiktos krepšelyje po adresu delta.poznan.pl ir shopdelta.eu

6. Pirkimo įrodymas – faktūra, sąskaita arba čekis išduotas pagal prekių ir paslaugų mokesčio įstatymą iš 2004 metų kovo 11 d. su vel. Akeitimais ir kitomis teisės nuostatomis.

7. Produkto kortelės – pavienis parduotuvės puslapis, kuriame yra informacijos apie atskirą produktą.

8. Klientas – pilnametinis fizinis asmuo su pilna juridine atsakomybe, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas neturintis juridinio asmens statuso, bet su pilna juridine atsakomybe, perkantis pas Pardavėją produktus, betarpiškai susijusius su ūkio ar profesine veikla.

9. Civilinis kodeksas – civilinio kodekso įstatymas iš 1964 metų balandžio 23 dienos su velesniais pakeitimais

10. Gerų praktikų kodeksas – elgesio taisyklių rinkinys, ypač etninių ir profesinių normų, kurios nurodytos įstatymo 2 str. 5 pkt. dėl kovos su nesąžiningomis rinkos praktikomis iš 2007 metų rugpjūčio 23 dienos su velesniais pakeitimais.

11. Vartotojas– pilnametis fizinis asmuo su pilna juridine veiksmų atsakomybe, perkantis pas Pirkėją produktą, betarpiškai nesusijusį su jo ūkine bei profesine veikla.

12. Krepšelis – produktų sąrašas, sudarytas pagal prieinamų produktų parduotuvėje Pirkėjo pasirinkimą.

13. Pirkėjas– kartu Vartotojas ir Klientas

14. Daiktų išdavimo vieta– pašto adresas arba Pirkėjo nurodytas užsakyme paėmimo punktas.

15. Daiktų išdavimo akimirka – akimirka kuomet Pirkėjas ar jo nurodytas trečiasis asmuo paimti daiktą, paims daiktą.

16. Mokėjimas– mokėjimo metodas už sutarties dalyką ir pristatymą, nurodytą adresu delta.poznan.pl arba shopdelta.eu

17. Vartotojo teisė – vartotojo teisės įstatymas iš 2014 metų gegužės 30 dienos

18. Produktas – minimalus ir nedalinamas daiktų kiekis, kuris gali būti užsakymo dalyku, yra pateikiamas Pardavėjo parduotuvėje kaip matavimo vienetas jo kainos nustatymo metu (kaina/vienetas).

19. Sutarties dalykas – produktai ir pristatymas, kurie yra sutarties dalyku.

20. Teikimo dalykas – sutarties dalykas.

22. Paėmimo punktas– daiktų išdavimo vieta, kuri nėra pašto adresu, nurodyta Pardavėjo parduotuvės sąraše.

22. Daiktas – pernešamas daiktas, kuris yra arba gali būti sutarties dalyku.

23. Parduotuvė – internetinis servisas prieinamas adresu delta.poznan.pl ir shopdelta.eu per kurį Pirkėjas gali pateikti užsakymą.

24. Pardavėjas: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznanė, Graniczna 10 g, Lenkija, Mokesčių mokėjimo numeris: PL525-129-52-25, REGON/įmonės kodas: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 įvesta į CEDIG sąrašą adresu: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKO SĄSKAITA: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

25. Sistema – informatinių įrengimų ir programinės įrangos su savimi bendradarbiaujančių komanda, užtikrina perdirbimą ir išsaugojimą, o taip duomenų siuntimą ir gavimą per telekomunikacijos tinklus su tinkamu nustatytai rūšiai galinio įrengimo, vadinamu internetu pagalba.

26. Vykdymo terminas – pateiktas produkto kortelėje valandų kiekis ir darbo dienų kiekis.

27. Sutartis – sutartis sudaroma kitoje vietoje negu įmonės būstinė arba nuotoliniubūdu pagal Vartotojo teisių nuostatas iš 2014 metų gegužės 30 d. Vartotojų atvejyje ir pardavimo sutartį pagal Civilinio kodekso sutarties 535 str. iš 1964 metų balandžio 23 d.

28. Defektai – fiziniai kaip ir teisiniai defektai.

29. Fizinis defektas – parduotas daiktas neatitinka sutarties nuostatoms, o ypač kai daiktas:

a) neturi savybių, kurias turėtų turėti tokios rūšies daiktas, kaip nurodyta sutartyje arba rezultuojantis iš aplinkybių ar paskirties;

b) neturi savybių apie kurias Pardavėjas užtikrino Vartotoją,

c) netinka tikslui apie kurį Vartotojas painformavo Pardavėją sutarties pasirašymo metu, o Pardavėjas nepareiškė, kad daiktas netinka tokiam tikslui;

d) buvo išduotas Vartotojui su trūkumais;

e) jeigu Pardavėjas ar tretieji asmenys netinkamai sumontavo ir įdiegė užtai atsako Pardavėjas jeigu Vartotojas viską atliko pagal instrikciją, kurią pateikė Paravėjas;

f) neturi savybių, kurias užtikrino gamintojas arba jo atstovas arba asmuo, kuris įveda daiktą į savo ūkinės veiklos apyvartą, ir asmuo, kuris patalpinęs ant parduodamo daikto savo pavadinimą, prekės ženklą arba kitą žymėjimą prisistato kaip gamintojas, nebent Pardavėjas apie tokius užtikrinimus nebuvo informuotas, ir protingai vertinant negalėjo apie tai, arba negalėjo turėti įtakos Vartotojo sprendimui pasirašyti sutartį, arba, kai jos turinys buvo pakeičiamas prieš sutarties pasirašymą.

30. Teisinis defektas – situacija kada parduotas daiktas tampa trečiojo asmens nuosavybe arba įtakoja trečiojo asmens teisės, o taip pat jeigu daikto naudojimo arba disponavimo apribojimas yra pagrįstas atitinkamos institucijos sprendimu arba nutarimu

31. Užsakymas– Pirkėjo pareiškimas pateikiamas per parduotuvę, nustatantis tuo pačiu: produktų rūšį ir kiekį; pristatymo rūšį; mokėjimo rūšį; produkto ar daikto išdavimo vietą; Pirkėjo duomenis, kurie bus pateikti tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytoje sutartyje.

32. Asmens duomenų administratorius:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

§2 Bendros sąlygos

 

1. Sutartis yra sudaroma lenkų kalba, pagal Lenkijos teisę ir šį reglamentą.

2. Daikto išdavimo vieta turi būti Lenkijos Respublikos teritorijoje.

3. Pardavėjas įsipareigojo ir įsipareigoja teikti paslaugas ir pristatyti daiktus be defektų.

4. Visos Pardavėjo pateiktos kainos yra Lenkijos valiutoje ir yra bruto kainomis (turi PVM mokestį). Produktų kainose nėra pristatymo kainų, kurios yra nustatytos pristatymo kainoraštyje.

5. Visi terminai yra skaičiuojami pagal Civilinio kodekso 111 str. tai reiškia, kad terminas nustatytas dienomis baigiasi paskutinę dieną, o jeigu termino pradžia pažymėta dienomis yra nustatytas įvykis, nėra taikoma dienos termino apskaičiavimo metu, kada įvyko tas įvykis.

6. Patvirtinimas, prieinamumas, įrašymas ir apdraudimas visų esminių sutarties nutarimų, kurio tikslu yra šių informacijų ateityje prieinamumas tokiose būklėse:

a) užsakymo patvirtinimą, išsiunčiant nurodytu el.pašto adresu: užsakymą, faktūrą proformą, informaciją apie sutarties nutraukimo teisę, šį reglamentą pdf versijoje, sutarties nutraukimo formos pavzydį pdf versijoje, nuorodų asmeniniam formų i sutarties nutraukimo formų pavyzdžių atsisiuntimui;

b) prijungti prie įvykdyto užsakymo, išsiųsto į nurodytą paėmimo vietą išspausdintą: pirkimo patvirtinimą, informaciją apie sutarties nutraukimo teisę, šį reglamentą, sutarties nutraukimo formos pavyzdį.

c) prieiga platformoje elektroninėje formoje sąskaitų-faktūrų, taisymo sąskaitų-faktūrų, užsakymų istorijos, korespondencijos, pasiūlymų, pranešimų, ataskaitų.

7. Pardavėjas neskaičiuoja papildomų mokesčių už komunikacija su juo, pasinaudojant nuotoliniais komunikacijos įrengimais, o Pirkėjas moka mokesčius pagal savo sutartį, kurią sudarė su trečiuoju asmeniu dėl nuotolinio susiekimo paslaugų teikimo.

8. Pardavėjas užtikrina Pirkėjui, kuris naudojasi sistema parduotuvės veikimo korektiškumą šiose naršyklėse: IE versija 7 arba naujesnė, FireFox versija 3 arba naujesnė, 9 Opera versija arba naujesnė, 10 Chrome versija arba naujesnė, Safari su užinstaliuotomis naujausiomis JAVA ir FLASH versijomis, ekranuose su horizontalia skyra virš 1024 px. Programinės įrangos trečiųjų asmenų, turinčių įtaka funkcionavimui ir naršyklių funkcionavimui: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari gali turėti įtaka taisyklingam parduotuvės rodymui/iššvietimui, tam, kad gauti pilną delta.poznan.pl ir shopdelta.eu funkcionumą būtina jas visas išjungti.

9. Pirkėjas gali pasinaudoti savo duomenų išsaugojimo parduotuvėje galimybe, tam kad palengvinti sekančio užsakymo pateikimo procesą. Todėl Pirkėjas turi pateikti savo pavadinimą ir slaptažodį, tam kad gauti priėjimą į savo paskyrą. Pavadinimas ir slaptažodis yra tai Pardavėjo pasirinkti ženklai, kuriuos jis turi išsaugoti paslaptyje ir saugoti nuo trečiųjų asmenų. Pirkėjas visą laiką gali įeiti, atnaujinti savo duomenis ir panaikinti savo paskyrą parduotuvėjė.

10. Pardavėjas naudojasi gerų praktikų kodeksu.

§3 Sutarties sudarymas ir vykdymas

 

1. Užsakymus galima teikti 24 val per parą.

2. Kad pateikti užsakymą Pirkėjas turi atlikti šiuos veiksmus, iš kurių dalis gali būti daugelį kartų pakartojama.

a) įdėti į krepšelį produktą;

b) pasirinti pristatymo rūšį;

c) pasirinkti mokesčio rūšį; First Data, WireCard, https://www.wirecardbank.com/GDPR, Tpay, PayPal

d) pasirinkti daiktų išdavimo vietą;

e) užsakymo parduotuvėjė pateikimas paspaudžiant „Patikrinau duomenis. Noriu išsiųsti užsakymą” mygtuką.

3. Sutarties sudarymas su Vartotoju įvyksta užsakymo pateikimo metu.

4. Vartotojo užsakymas, kuris moka iš karto yra vykdomas nedelsiamai, o kai už užsakymą yra mokoma banko pavedimu arba su elektroninių mokėjimų sistemos pagalba įvyksta po Vartotojo pinigų įplaukimo į Pardavėjo banko sąskaita patvirtinimo.

5. Sutarties sudarymas su Klientu įvyksta tuomet kai Pardavėjas priima užsakymą, per 48 valandas nuo užsakymo pateikimo.

6. Kliento užsakymas, už kurį moka iš karto yra vykdomas tupj pat po sutarties sudarymo, užsakymai už kuriuos mokoma banko pavedimu arba per elektronino mokėjimo sistemą po sutarties sudarymo ir Kliento įmokos įplaukimo į Pardavėjo banko sąskaitą patvirtinimo.

7. Kliento užsakymo vykdymas gali priklausyti nuo pilno arba dalinio mokesčio įmokėjimo arba prekybos limito gavimo mažiausiai užsakymo vertės arba Pardavėjo sutikimo gavimo užsakymo siuntimui, užmokant po pristatymo (mokama pristatymo metu).

8. Sutarties dalykas yra išsiunčiamas pagal terminą nustatytą produkto kortelėje, o užsakymas susidednatis iš daugelio produktų per ilgiausį temriną nurodytą produktų kortelėje.Terminas prasideda kuomet yra vykdomas užsakymas.

9. Nupirktas sutarties dalykas kartu su pasirinktu Pirkėjo pardavimo dokumentu yra išiunčiamas Pirkėjo pasiriniktu pristatymo būdu į nurodytą Pirkėjo užsakyme daikto išdavimo vietą, kartu su priedais, kurie nurodyti §2 pkt 6b.

§4 Sutarties nutraukimo teisė

 

1. Vartotojas turi teisę pagal Vartoto teisių 27 str. nutraukti sutartį, kuri buvo sudaroma nuotoliniu būdu be priežasties pateikimo ir išlaidų, išskyrus išlaidas nurodytas Vartotojų teisės 33 str. 34 str.

2. Sutarties nutraukimo laikas nuotoliniu būdu yra 14 dienų nuo daikto išdavimo datos, kad išlaikyti terminą užtenka išsiųsti pareiškimą prieš nustatytos datos pabaigą.

3. Pareiškimą apie sutarties nutraukimą Vartotojas gali pateikti formoje, kurios pavyzdys yra Vartotojų teisės priede nr 2, galima jį surasti adresu: sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf ir shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf arba kitoje formoje raštu kuri atitinka Vartotojų teises.

4. Pardavėjas nepripažysta kitokių formų sutarties nutraukimo negu pareiškimo pateikimas raštu.

5. Pardavėjas nedelsdamas Vartotojui patvirtins el.paštu (pateiktą sutarties sudarymo metu ir kitą jeigu buvo pateiktas pareiškime) sutarties anuliavimo pareišimo gavimą.

6. Sutarties nutraukimo atvejyje, sutartis laikoma negaliojančia.

7. Vartotojas privalo nedelsdamai sugražinti daiktą Pardavėjui, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuu sutarties nutraukimo dienos. Kad išsaugoti terminą užtenka išsiųsti daiktą prieš to termino pabaigą.

8. Vartotojas siunčia atgal daiktus, esančius sutarties dalyku, kurią nutraukė savo išlaidų rizika.

9. Vartotojas nepadengia skaitmeninio turinio pristatymo išlaidų, kurios nėra užrašytos ant materialinės laikmenos jeigu nesutiko įvykdyti užsakymo prieš termino pabaigą nuo sutarties nutraukimo dienos arba nebuvo painformuotas apie jam priklausančią sutarties nutrauimo teisę, tokio sutikimo pateikimo metu arba verslininkas nepristatė patvirtinimo pagal Vartotojo teisės 1 įst. 15 str ir . 1 ir 1 įst. 21 str.

10. Vartotojas atsako už vertės, esančios sutarties dalyku sumažėjimą, dėl jo naudojimo daugiau negu tai būtina įprastinio naudojimo metu, kad patvirtinti daiktų funkcionavimo savybes, bruožus ir funkcionavimą.

11. Pardavėjas nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų gavęs pareiškimą apie sutarties nutraukimą, kuria pateikė Vartotojas, gražins Vartotojui visas jo įmokas, tame pristatymo išlaidas, jeigu Vartotojas pasirinko pristatymo būdą, kitokį negu įprastas, kurį siūlė Pardavėjas, Pardavėjas negražins papildomų išlaidų pagal Vartotojo teisių 33 str.

12. Pardavėjas gražina įmokėtus pinigus, tokiu pačiu būdu, kurį panaudojo Vartotojas, nebent Vartotojas aiškiai pateikė kitokį mokėjimo būdą, kuris negeneruoja jam jokių išlaidų.

13. Pardavėjas gali neįmokėti pinigų, kuriuos gavo nuo Vartotojo kol nebus atsiųsti atgal daiktai arba Vartotojas nepristatys jų išsiuntimo paliudjimo, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks pirmas.

14. Vartotojas pagal Vartotojų teisių 38 str. neturi teisės nutraukti sutarties:

a) kurioje kaina ar užmokestis priklauso nuo finansų rinkos svyravimo, kuriems Pardavėjas neturi įtakos ir kurie gali įvykti prieš sutarties nutraukimo terminą;

b) kurioje sutarties dalyku yra nefabrikiniu būdų pagamintas daiktas, pagamintas pagal vartotojo specifikaciją arba skirta jo individualių poreikių tenkinimui;

c) kurioje sutarties dalyku yra greitai gendantis daiktas arba turintis trumpą galiojimo terminą;

d) kurioje sutarties dalyku yra daiktas pristatytas antspauduotame įpakavime, kurio po atidarymo negalima gražinti dėl sveikatos saugumo arba dėl higienos, jeigu įpakavimas buvo atidarytas po pristatymo;

e) kurioje sutarties dalyku, yra daiktai, kurie po pristatymo, dėl savo savybių, yra neatskiriamai sujungiamami su kitais daiktais;

f) kurioje sutarties dalyku yra garso arbo vaizdo įrašai arba kompiuterinės programos, pristatytos antspauduotame įpakavime, jeigu įpakavimas buvo atidarytas po pristatymo;

g) dėl skaitmeninio turinio pristatymo, kuriame nėra užrašytos ant materialinės laikmenos, jeigu paslaugų teikimai buvo pradėti gavus Vartotojo sutikimą prieš sutarties nutraukimo terminą ir informavus verslininką apie sutarties nutraukimo praradimo teisę;

h) dėl dienraščių, periodikų arba laikraščių, išskyrius laikraščių prenumertą pristatymo.

§5 Garantija

 

1. Pardavėjas pagal Civilinio kodekso §1 str. 558 visiškai neatsako Klientų atžvilgiu už fizinius ir teisinius defektus (garantija).

2. Pardavėjas yra atsakingas už defektus Vartotojo atžvilgiu pagal nuostatas nustatytas 556 str. Civilinio kodekso (garantija).

3. Sutarties su Vartotoju sudarymo atvejyje jeigu fiziniai defektai buvo patvirtinti nepasibaigus vieniems metams nuo daiktų išdavimo datos, prileidžiama, kad jau buvo jos perėjimo ant Vartotojo grėsmė.

4. Jeigu parduotas daiktas yra su defektais Vartotojas gali:

a) pateikti pareiškimą su reikalavimais dėl kainos sumažinimo;

b) pateikti pareiškimą dėl sutarties nutraukimo;

pardavėjas nedelsiant ir be didesnių nepatogumų Vartotojo atžvilgiu pakeis daiktą su defektu į be defekto arba pašalins defektą. Jeigu daiktas jau buvo keičiamas arba Pardavėjas neįvykdė savo įspareigojimų dėl daikto iškeitimo į naują be defektų arba dėl defektų pašalinimo, neturi teisės iškeisti daiktų arba pašalinti defektų.

5. Vartotojas gali vietoj Pardavėjo pasiūlyto defekto pašalinimo reikalauti iškeisti daiktą į naują arba vietoj daikto iškeitimo reikalalauti defekto pašalinmo, nebent daikto pataisymas/pakeitimas Vartotojo pasirinktu būdu yra neįmanomas ir neatitinka sutarties reikalavimų arba reikalautų didelių išlaidų palyginsu su Pardavėjo pasiūlutu sprendimu, didelės išlaidos yra nustatomos pagal daikto be defektų vertę, nustatyto defekto vertė ir rūšį, o taip pat yra analizuojami nepatogumai, kurie dėl pokyčių liestų/kainuotų Vartotoją.

6. Vartotojas negali nutraukti sutarties, jeigu defektas nėra esminis.

7. Jeigu parduotas daiktas yra su defektu Vartotojas taip pat gali:

a) reikalauti iškeisti daiktus į daiktus be defektų;

b) reikalauti defekto pašalinimo.

8. Pardavėjas yra įsipareigojęs iškeisti daiktą su defektu be jokių papildomų nepatogumų Vartotojo atžvilgiu.

9. Pardavėjas gali atsakyti rekompensuoti Vartotojui žalų, jeigu pagal sutartį daiktų su defektu pataisymas Varototojo pasirinktu būdu yra neįmanomas arba palyginus su kitu galimu būdu pagal sutartį reikalauja papildomų išlaidų.

10. Atvejyje jeigu daiktas su defektu buvo įmontuotas, Vartotojas gali reikalauti iš Pardavėjo dar kartą įmontuoti, pakeitus į daiktą be defektų arba pašalinti defektą, tačiau yra įsipareigojęs padengti dalį išlaidų, viršinančių parduoto daikto kainą albo arba gali reikalauti iš Pardavėjo dalies demontažo ir montavimo iš naujo išlaidų padengimo, iki parduotos kainos dydžio. Jeigu Pardavėjas neįvykdys savo įsipareigojimų, Vartotojas yra įgaliotas atlikti šiuos veiksnius Pardavėjo sąskaita.

11. Vartotojas, kuris turi garantijos įpareigojimus, yra įpareigotas Pardavėjo sąskaita daiktą su defektais pristatyti nurodytu reklamacijos adresu, o jeigu dėl daikto rūšies arba jo montavimo būdo būtų per labai sudėtinga Vartotojui, Vartotojas yra įsipareigojęs sudaryti prieinamumo sąlygas Pardavėjui, kur yra daiktas. Jeigu Pardavėjas neįvykdys savo įsipareigojimų, Vartotojas yra įsipareigojęs atsisųsti atgal daiktą Pardavėjo sąskaita ir atsakomybe.

12. Taisymo ir iškeitimo išlaidas apmoka Pardavėjas išskyrus situaciją aprašytą §4 pkt 10.

13. Pardavėjas yra įsipareigojęs priimti iš Vartotojo daiktą su defektu arba iškeisti į daiktą be defekto arba nutraukti sutartį.

14. Pardavėjas per 14 dienų pateiks atsakymą dėl:

a. pareiškimo sumažinti kainą;

b) pareiškimo dėl sutarties nutraukimo;

c) reikalavimo iškeisti daiktus į daiktus be defektų;

d) reikalavimo pašalinti defektus;

Kitaip bus pripažinta, kad priėmė Vartotojo pateiktus pareiškimus ir reikalavimus.

15. Pardavėjas teikia garantiją, jeigu fizinis defektas, bus nustatytas nepasibaigus dviems metams nuo daikto Vartotojui pateikimo dienos, jeigu pardavimo dalyku yra naudotas daiktas, nepasibaigus metams nuo daikto Vatotojui pateikimo datos.

16. Vartotojo reiškiamos pretenzijos dėl defektų pašalinimo arba nupirktų daiktų pakeitimo į daiktus be defektų negalioja praėjus metams, skaičiuojant nuo defektų patvirtinimo datos, bet ne ankščiau kaip pasibaigus dviems metams nuo daiktų išdavimo Vartotojui datos, o jeigu pardavimo dalyku yra naudotas daiktas ne ankščiau kaip pasibaigus vieneriems metams nuo jų išdavimo Vartotojui.

17. Jeigu nustatytas Pardavėjo ir Gamintojo daikto galiojimo terminas baigiasi praėjus dviems metams nuo Vartotojui daikto išdavimo datos, Pardavėjas teikia garantija to daikto fiziniams defektams, patvirtintiems prieš to termino pabaigą.

18. Terminais nustatytias §4 pkt 15-17 Vartotojas gali pateikti sutarties nutraukimo pareiškimą arba kainos nuleidimą dėl parduotų daiktų fizinių defektų, jeigu Vartotojas reikalavo pakeisti daiktą į daiktą be defektų arba defektų pašalinimo, pareiškimo pateikimo pradžia arba kainos sumažinimo terminas prasideda kai biagiaisi daiktų iškeitimo arba defektų pašalinimo terminas.

19. Teismo bylų ar paliaubų teismo atvejyje dėl garantijų įgaliojimų, kitų įgaliojimų terminas priskirtas Vartotojui šiuo atveju yra sulaikomas/pertraukiamas iki tol kol galutiniai pasibaigs była. Atitinkamai yra apibrėžiama mediacijų bylos metu, tačiau kitų įgaliojimų dėl garantijos vykdymo terminas, priklausantis Vartotojui, prasideda nuo teismo atmetimo sandorio sudarymo patvirtinimo prieš mediatorių arba pasibaigus mediacijoms be efektyvios pabaigos.

20. Garantijos įgaliojimų vykdymui už parduoto daikto teisinius defektus yra taikoma §4 pkt 15-16, termino pradžia prasideda, kai Varotojas sužinojo apie defekto buvimą, jeigu Vartotojas sužinojo apie defektą dėl trečiųjų asmenų ieškinio – nuo dienos, kuomet nutarimas pateiktas dėl ginčų su trečiuoju asmeniu tapo teisėtas.

21. Jeigu dėl daikto defekto Vartotojas pateikė pareiškimą dėl sutarties nutraukimo arba kainos sumažinimo, taip pat gali pareikalauti defekto pataisymo, kuris atsirado dėl sutarties sudarymo, nes nežinojo apie defekto buvimą, nors ir defektas ir būtų aplinkybių pasėkme, už kurias neatsako pardavėjas, o ypač gali pareikalauti sutarties sudarymo išlaidų, priėmimo išlaidų, transporto, laikymo ir daiktų draudimo išlaidų, įnašų tokioje apimtyje, kokios buvo jų naudos, o negavo jų grąžos nuo trečiųjų asmenų ir proceso išlaidų gražinimo. Bet ir toliau yra taikomos defektų pataisymo nuostatos pagal bendras taisykles.

22. Nustatyto defektų nustatymo termino pabaiga nėturi įtakos garantijos įsipareigojimams, jeigu Pardavėjas tyčia paslėpe defektus.

23. Pardavėjas, jeigu yra įsipareigojęs teikti arba teikti finansines paslaugus Klientui įvykdys jas nedelsiant, ne vėliau kaip per laiką, nustatytą pagal teisę.

§6 Privatumo politika ir asmens duomenų saugumas.

 

1. Asmens duomenų administratorius:
Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

Asmens duomenų administratorius įsipareigoja saugoti asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos dėl asmens duomenų apdorojimo ir dėl laisvo tokių duomenų perdavimo 6 str. 1 d. 1 punktą f.

2. Pardavėjas įsipareigoja saugoti asmenų duomenis pagal Asmenų duomenų aspsaugojimo įstatymą iš 1997 metų sausio 29 d. dėl paslaugų teikimo elektroniniu keliu iš 2002 metų liepos 18 d. Pirkėjas teikdamas užsakymą teikia savo asmeninius duomenis Pardavėjui ir sutinka jų išnaudojimui, kad įvykdyti pateiktą užsakymą. Pirkėjas kiekvienu metu turi galimybę patikrinti, aktualizuoti ir pašalinti savo asmeninius duomenis.

3. Detalesnės asmens duomenų rinkimo, išnaudojimo ir laikymo taisyklės, kuriomi remiasi parduotuvės, kad įvykdyti užsakymą yra aprašytos Privatumo politikoje, kurią galima surasti šiuo adresu: delta.poznan.pl/polityka-bezpieczenstwa ir shopdelta.eu/safety_policy

§7 Baigiamosios nuostatos

 

1. Nei vieno šio reglamento nustatymo tikslu nėra Pirkėjų teisių pažeidimas. Negali būti interpretuojama tokiu būdu, nes esant kokios nors reglamento dalies neatitikimui su galiojančia teise Pardavėjas pareiškia absoliutų teisės taikymą̨ vietoj kvestionuotos/užginčytos reglamento taisyklės.

2. Apie reglamento pakitimus užsiregistravę bus painformuoti elektroninu paštų (registracijos ar užsakymo metu nurodytu el.pašto adresu). Informacija bus išsiųsta mažiausiai 30 dienų prieš naujo reglamento galiojimą. Pakitimai yra įvedami dėl reglamento pritaikymo prie galiojančių teisės nuostatų.

3. Aktuali reglamento versija visada Pirkėjui yra prieinama žymėje Reglamentas (delta.poznan.pl arba shopdelta.eu/regulamin). Užsakymo vykdymo metu ir per visą po pirkimų laikotarpį Pirkėjui galioja jo užakceptuotas užsakymo teikimo metu reglamentas. Iškyrus kai Vartotojas nuspręs, kad jis jam yra mažiau naudingas negu aktualus ir painformuos Pardavėją, kad pasirinko aktualų kaip galiojantį.

4. Neišsprestiems klausimams pagal šį reglamentą bus taikomos galiojančios teisės nuostatos. Ginčai, jeigu Vartotojas sutiks, bus sprendžiami per tarpininkavimo procesą arba paliaubų teismą. Kraštutiniais atvejais bylą spręs atitinkamas pagal vietą ir dalyką teismas.

Versija 13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Istorinės versijos reglamentai:

 

Versija 4.3 Poznanė 2013-05-01

Versija12.0 (Poznanė, 24-12-2014)