TopOpsigelse af aftalen

Opsigelse af aftalen

Ret til opsigelse af aftalen

 

 

1. Forbrugeren har i henhold til art. 27 i Forbrugerlovgivningen ret til at træde tilbage fra aftalen på afstand, uden begrundelse og uden omkostningerne, med undtagelse af udgifter, der er angivet i art. 33, art. 34 i Forbrugerlovgivningen.

2. Fristen for tilbagetrækning fra aftalen indgået på afstand er 14 dage fra det tidspunkt, varen er udleveret, og fristen anses for overholdt, hvis erklæringen sendes inden den udløber.

3. Forbrugeren kan indgive en erklæring om tilbagetrækning fra aftalen på en formular, hvis udkast udgør Bilag nr. 2 til Forbrugerlovgivningen, på en formular til rådighed på sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf og shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf eller i anden skriftlig form, som fastsat af Forbrugerlovgivningen.

4. Sælgeren udelukker muligheden for at indgive en erklæring om tilbagetrækning fra aftalen i anden form end skriftligt.

5. Sælgeren skal straks bekræfte modtagelsen af erklæringen om tilbagetrækning fra aftalen til Kunden via e-mail adresse (forudsat på tidspunktet for indgåelse af aftalen, og anden, hvis det blev angivet i den fremlagte erklæring).

6. I tilfælde af tilbagetrækning fra aftalen, er aftalen anset for ikke at være indgået.

7. Forbrugeren er forpligtet omgående til at returnere varen til Sælgeren uden ugrundet ophold, dog senest inden for 14 dage fra den dato, hvor han trak sig ud af aftalen. Fristen anses for overholdt, hvis emnet er send før dens udløb.

8. Kunden sender på egen regning og risiko varerne, der er genstand for aftalen, fra hvilken Kunden trak sig tilbage.

9. Kunden bærer ikke omkostningerne ved levering af digitalt indhold, der ikke er optaget på et fysisk medium, hvis det ikke samtykke til opfyldelse af ordren inden udløbet af perioden for tilbagetrækning fra aftalen eller ikke informeret om tab af sin ret til at opsige aftalen i det øjeblik at give et sådant samtykke eller iværksætteren ikke sende en bekræftelse, som omhandlet i art. 15 stk. 1 og art. 21 stk. 1 af forbrugerlovgivningen.

10. Forbrugeren hæfter for reduktion af værdien af den vare, der er genstanden for aftalen i resultatet af at bruge den på en anden måde, end hvad der er nødvendigt for at fastsætte dennes natur, egenskaber og funktion.

11. Sælgeren skal omgående, dog senest inden 14 dage efter modtagelsen af anmeldelsen om aftræden af aftalen forelagt af Forbrugeren refundere til Forbrugeren alle betalinger foretaget af ham, herunder omkostninger ved levering af varerne, og hvis Forbrugeren valgte anden metode til levering end den billigste almindelige metode til levering, som tilbydes af Sælgeren, Sælgeren vil ikke refundere ekstra omkostninger for Forbrugeren i henhold til art. 33 i Forbrugerlovgivningen.

12. Sælgeren refunderer betalingen med betalingsmåden, der blev brugt af Forbrugeren, medmindre Forbrugeren er klart enig om en anden betalingsmetode, hvilken ikke udsættes for eventuelle omkostninger.

13. Sælgeren kan tilbageholde betaling modtaget fra Forbrugeren, før varen returneres til Sælgeren eller før Forbrugeren levere et bevis på afsendelse af varen, alt efter hvilket sker tidligere.

14. Som fastsat af art. 38 i Forbrugerlovgivningen, Forbrugeren er ikke berettiget til at træde tilbage fra aftalen:

a) hvor prisen for kompensation afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som ligger uden Sælgerens kontrol, og som kan forekomme, inden betegnelsen for tilbagetrækning af aftalen;

b) hvor genstanden for ordren med ordren er det ikke-præfabrikerede element, fremstillet efter Forbrugerens specifikationer eller med henblik på at opfylde hans individuelle behov;

c) hvori genstanden for ordren er den genstand, der hurtigt bliver ødelagt eller har en kort holdbarhed;

d) i hvilken genstanden for ordren er varen leveret i lukket emballage, der ikke kan returneres efter åbning af emballagen på grund af sundheds-hygiejniske årsager, hvis emballagen er blevet åbnet efter leveringen;

e) hvor genstanden for ordren, er poster som efter levering, på grund af deres karakter, bliver uløseligt kombineret med andre elementer;

f) hvor genstanden for ordren er akustiske, visuelle optagelser eller edb-software leveret i lukket emballage, hvis den blev åbnet efter leveringen;

g) for levering af digitalt indhold, der ikke er optaget på et fysisk medium, hvis opfyldelse af ordren blev begyndt ved udtrykkeligt samtykke fra Forbrugeren inden udløbet af perioden for tilbagetrækning fra aftalen og efter at have underrettet ham via entreprenøren om tabet af retten til at opsige aftalen;