TopTehnični slovarIzmenični tok (AC)

Izmenični tok (AC)

Izmenični tok (AC) je poseben primer v času spreminjajočega se toka. Jakost toka prehaja prek ničle, izmenično dosega pozitivne in negativne vrednosti na značilni ponavljalni način. En polni cikel sprememb vrednosti jakosti toka se imenuje perioda, zato se ta vrsta toka imenuje tudi periodični tok. Njegov graf je predstavljen v obliki sinusoide (sl. 1).

 

Fig. 1. Diagram ene periode poteka izmeničnega toka

 

Osnovni parametri, ki opisujejo izmenični tok, so: perioda, frekvenca (izražena v Hz) in amplituda. Izmenični tok se uporablja v energetskih omrežjih po vsem svetu. Uporablja se za napajanje vseh naprav označenih s simbolom AC in simbolom sinusoide. Čeprav so lahko vrednosti napetosti in frekvenc po različnih državah različne (npr. V ZDA je to 110 V pri 60 Hz), je to še vedno periodični izmenični tok.

 

Treba je omeniti, da, čeprav se tok v električni vtičnici pogovorno navaja kot spremenljivi, to ni isto kot izmenični tok. Medtem ko imamo pri slednjem opravka s tokom, ki se mu s časom spreminjata tako smer kot amplituda, imamo pri spreminjajočem se toku opravka z vsemi vrstami električnega toka, ki se spreminjajo ne le periodično, pač pa poljubno. Poleg tega lahko spremenljivi tok npr. tudi zavzema le pozitivne vrednosti.

 

Primera spremenljivega toka sta utripalni (sl. 2) in neperiodični tok (sl. 3).

 

Sl. 2. Periodično spremenljivi utripalni tok

 

Sl. 3. Neperiodični spremenljivi tok

 

Z izmeničnim tokom se neposredno napajajo npr. žarnice, motorji na izmenični tok in različne vrste napajalnikov. Pri čemer se ti slednji uporabljajo za pretvarjanje izmeničnega toka v stalni tok, s katerim se napajajo praktično vse elektronske naprave.