TopTehnični slovarIris

Iris

Del objektiva, ki je odgovoren za količino svetlobe, ki se jo prepusti skozi objektiv in ki vstopa v pretvornik kamere. Povedano natančneje, uporablja se za nastavitve relativne odprtine, imenovane apertura, s katerimi se spreminja količino svetlobe, ki prehaja skozi objektiv. Središče odprtine zaslonke sovpada z optično osjo sistema leč. Stopnja odprtosti zaslonke iris se označuje z izrazom "številka" ali "vrednost" zaslonke in se označuje s simbolom f/.

 

Večja vrednost zaslonke (npr. F/22) pomeni, da je relativna odprtina objektiva majhna, torej tudi prepušča malo svetlobe. Po drugi strani pa pomeni majhna vrednost zaslonke (npr. F/1,4) to, da je relativna odprtina objektiva velika in na pretvornik pada veliko naravne svetlobe.

 

Lahkorazlikujemo:

 • objektive s fiksno zaslonko,
 • objektive z spremenljivo zaslonko nastavljivo ročno (manual iris),
 • objektive z avtomatsko zaslonko, ki jo regulira kamera (auto iris).

   

 • Vrsto zaslonke objektiva je treba izbrati glede na namembnost danega objektiva. V primerih zunanje uporabe ali kadar je variabilnost jakosti svetlobe zelo visoka, je treba uporabljati objektive z avtomatsko zaslonko (auto iris). V primerih uporabe znotraj prostorov, kjer prevladujoči vir svetlobe ni sončna svetloba, se lahko uporablja objektive z ročno regulacijo odprtosti zaslonke (manual iris) ali cenejše - s fiksno zaslonko.

   

  Velikost zaslonke ima najpogosteje eno od naslednjih vrednosti: f/1.0, f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0, f/11.0, f/16.0, f/22.0, f/32.0... Zaporedne vrednosti predstavljenega zaporedja so vrednosti, ki prepuščajo dva krat manjšo količino svetlobe skozi objektiv od predhodne v zaporedju, tj. npr. pri f/16 bo objektiv prepuščal dva krat več svetlobe kot pri vrednosti f/22.

   

  Vrednost zaslonke in stopnja njene odprtosti ne vpliva samo na količino svetlobe, ki vstopa skozi objektiv. Zelo pomemben vidik stopnje odprtosti zaslonke je neposredni vpliv na globino ostrine, tj. območje ostrine, šteto od opazovane točke, v kateri objekti še naprej ostajajo ostri. Zelo poenostavljeno lahko rečemo, da se globina ostrosti poveča skupaj s povečanjem vrednosti zaslonke (pri zmanjšujoči se količini svetlobe, ki gre skozi objektiv), in se seveda zmanjša z zmanjšanjem te vrednosti.

   

  Sl. 1. f/2.8

   

  Sl. 2. f/5.6

   

  Sl. 3. f/16

   

  Treba je vedeti, da se bo v objektivih z avtomatsko zaslonko (auto iris) globina ostrine spreminjala skupaj s spreminjanjem svetlobnih pogojev. Z nastavitvijo ostrine na takem objektivu v zunanjih pogojih čez dan, ko je količina svetlobe relativno velika (majhna odprtina zaslonke - velika globina ostrine), lahko pride do izgube ostrine pri zmanjšujoči se svetlobi, na primer, ko se stemni. Tedaj se bo zaslonka skušala prilagojevati zmanjševanju količin svetlobe in bo povečevala relativno odprtino objektiva, kar je povezano z zmanjševanjem globine ostrine. Za preprečitev tega, je treba v takih primerih uporabiti posebno napravo, ki omogoča instalaterju na silo odpreti zaslonko, nato pa natančno nastaviti ostrino.