TopTehniline sõnastikICR – mehaaniline infrapunafilter

ICR – mehaaniline infrapunafilter

Infrapunakiirgus kuulub loomuliku valguse hulka. Kuigi see on inimsilmale nähtamatu, on tööstuslikud videokaamerad väga tundlikud seda tüüpi valgusele. Seetõttu peab videokaamera olema päeva ajaks varustatud infrapunakiirguse filtriga. Selge kujutise ja korrektselt esitatud värvide jaoks on vaja piisavat kogust loomulikku või tehisvalgust. Kui kaamerasse jõuaks kogu nähtava ja infrapunavalguse lainepikkuste vahemik, siis see mõjuks halvasti värvide tajumisele ja pildi üldisele kvaliteedile. Seetõttu tuleb välja sorteerida infrapunakiirgus ja piirata hulka, mis siseneb muundurisse; see ülesanne kuulub mehaanilisele infrapunafiltrile (ICR).

 

Nõrga valgustuse puhul aktiveerub infrapunavalgusti automaatselt ning selle tegevus sünkroniseeritakse ICR filtriga.

 

Kaamera objektiivi ümber paiknevad infrapunadioodid kiirgavad infrapunavalgust, mis valgustab videokaamera jälgitavat ümbrust. Filter on eemaldatud ning videokaamera on tundlik infrapunavalgusele, mis valgustab jälgitavaid objekte. Selle tulemusena võib videokaamera töötada isegi täielikus pimeduses. Kuigi videokaamera lülitub mustvalgele režiimile, on kujutis hele ja selge.

 

Sõltuvalt kaamera mudelist võib filtri lülitumise mehhanism töötada erinevalt. Kuid see täidab sama funktsiooni. Alljärgnev animatsioon illustreerib APTI tüüpi videokaamera infrapunafiltri mehhanismi tööd (joonis 1). Päeva- ja öörežiimi vahel lülitudes on kuulda erilist klõpsuvat häält.

 

Joonis 1. APTI-tüüpi videokaamerate infrapunafiltri (ICR) mehhanismi töötamine

 

Tänapäeval on ICR-iga varustatud enamik uusi Day/Night videokaameraid, mis on mõeldud 24 h kujutise salvestuseks. Valdavalt on nende näol tegemist CMOS-anduritega varustatud videokaameratega, mille väljundkujutis on kõrge resolutsiooniga. Eesmärk on minimeerida andurisse siseneva liigse infrapunavalgusega seotud häirivat mõju. Nendel videokaameratel, mis ei ole varustatud mehaanilise infrapunafiltriga, on see element sisseehitatud. Videokaamera spektri tehnilised andmed on fikseeritud ning lülitumine musta ja valge vahel toimub elektroonika abil, mis töötleb andurist tulevat kujutist. Valdavalt on selliste kaamerate näol tegemist CCD anduritega varustatud analoogkaameratega, mille tõhusus öisel kujutise salvestamisel on rahuldav.