TopTehniline sõnastikHeliintensiivsuse tase

Heliintensiivsuse tase

Heliintensiivsuse tase väljendab heli valjust mõõdetuna detsibellides. Seda mõõdetakse helitugevuse mõõtjaga (müramõõtur).

 

Jooni 1. Helitugevuse mõõtja

 

Helirõhu taseme määramiseks kasutatakse järgmist valemit.

 

Helirõhu taseme valem:

 

kus:

Lp – helirõhu tase,
p1 – allika tekitatud helirõhk mikropaskalites,
p2 – ühine helirõhu tase etalonpunktis, inimkõrva kuulmislävi, 20 μP.

 

Helitaseme valem:

 

kus:

LI – helirõhu tase ,
I – heliintensiivsus [W/m2],
I0 – etalonheli intensiivsus 10-12 [W/m2].

 

Joonis 2. Näidisheli omadused

 

1 - vaikus
2 - heli

Lisaks mikropaskalitele kasutatakse ka teisi ühikuid nagu mikrobaarid [μb] ja düün/cm2.

 

Heliintensiivsus on 0 dB, kui helirõhk p1 võrdub p2, st kuulmislävega.

 

Inimkõrv reageerib helirõhule pigem logaritmiliselt kui lineaarselt. Kõrv suudab kuulda helisid sagedusvahemikust 16 Hz kuni 20 000 Hz.

 

Kuid ometi pole võimalik kuulda kõiki helisid sellest vahemikust korralikult. Inimkõrva valulävi on 110 dB kuni 140 dB.

 

Alljärgnevas tabelis on toodud levinud keskkondade helid ja neile vastavad heliintensiivsuse tasemed.

 

Heliallikas Helirõhk [Pa] Heliintensiivsus [dB]
Absoluutne kuulmislävi 0.00002 0
Tavapärane kuulmislävi 10
Lehtede sahisemine 0.0002 20
Salvestusstuudio 30
Vaikne korter 0.002 40
Väikekontor 50
Vestlus 0.02 60
Liiklus 0.2 80
Veoauto 2 100
Neetimispress 20 120
Valulävi 135
Helikopter 200 140
Reaktiivmootor 2000 160
Helirõhk 25 kg trotüüli lõhkamisel 3 meetri kaugusel 100000 194

Heliintensiivsust väljendab a-filtriga korrigeeritud heliintensiivsuse tase, st seda on muudetud vastavalt inimkõrva omadustele, mis suudab kuulda kogu sagedusala kõrge helirõhu puhul ja madala helirõhu taseme juures võib (sõltuvalt sagedusest) olla kuulmine erinev.

 

Joonis 3. A-filtriga korrigeeritud heliintensiivsuse kõver

 

1 - helirõhu tase [dB]
2 - sagedus [Hz]

Foon on valjuse taseme ühik. Foonides väljendatud mis tahes heli valjus vastab heliintensiivsusele (detsibellides) sagedusel 1 kHz, kus valus võrdub heli valjusega.

 

Joonis 4. Kuulmislävi

 

1 - valjuse tase foonides [foon]
2 - kuulmislävi
3 - helirõhu tase [dB]
4 - sagedus [Hz]

Nagu näha graafikult (joonis 4) võib kuulmislävi veidi erineda sõltuvalt inimkõrvale kuuldavast sagedusest. Valjuse kõverad näitavad, et kõrva tundlikkus suhteliselt väheneb madalamate toonide puhul (madalamad sagedused).