TopGaranti

Garanti

 

1. Selskapet Delta-Opti git 24 måneders garanti på alle produkter kjøpt fra firmaet Delta-Opti.

2. Grunnlaget for garantireparasjoner er et bevis på kjøpet.

3. For enkelte produkter, gir firmaet Delta-Opti livstidsgaranti. Livstidsgaranti er gratis garantireparasjonpå utstyr iløpet av hele dets produksjon og fem år etter ferdigstillelse (eller tilbaketrekking av produktet fra salgstilbudet).

4. Garantien dekker ikke mekaniske skader og skader som skyldes bruk av enheten i brudd med instruksjonene. De omfatter skader forårsaket av overspenning på inngangssignalet eller overspenning inn til enheten som høyere enn den nominelle. Et eksempel kan være skade på grunn av lynnedslag, som effektivt kan beskyttes av overspenningsvern.

5. Firmaet Delta-Opti tilbyr også avgiftspliktig service på enheter kjøpt fra Delta-Opti og som ikke faller inn under garantien.

6. Før du sender det skadete utstyret til service, kan du fylle ut en forespørsel om service, som vil legge til rette for kontakt og hele reparasjonsprosessen. serviceforespørsel kan fylles ut her: Forespørsel