TopTehniline sõnastikE.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - efektiivne isotroopne kiirgusvõimsus tähistab võimsust, mida peaks hüpoteetiline isotroopne antenn kiirgama, et saavutada sama tugev signaal kui antud antenni puhul ettenähtud suunas.

 

Euroopa Liidus kehtivad määrused sätestavad maksimaalse võimsuse, mida tohib Wi-Fi sagedusalas edastada (selle võimsuse ületamine on seadusega keelatud):

 

 • 2400,0 – 2483,5 MHz (2,4 GHz sagedusala) - võimsus ei tohi olla suurem kui 100 mW E.I.R.P. (20 dBm),
 • 5150 – 5350 MHz (5 GHz sagedusala) - võimsus ei tohi olla suurem kui 200 mW E.I.R.P. (23 dBm) - seadet tohib kasutada ainult siseruumides,
 • 5725 – 5875 MHz (5 GHz sagedusala) - võimsus ei tohi olla suurem kui 1000 mW E.I.R.P. (30 dBm).

   

 • E.I.R.P. piirväärtuste raamidesse jäämiseks tuleb võtta arvesse järgnevaid aspekte:

   

 • saatja väljundvõimsus (nt võrgukaart, pääsupunkt),
 • kaabli tüüp, selle pikkus ja sumbuvus antud töösagedusel ja pistikute sumbuvus,
 • ning antenni võimendustegur. 

 • Tuletame meelde, et pääsupunktide (Access Points) tootjad toovad tihti välja saatja võimsuse E.I.R.P. abil. See tähendab, et seade vastab nõuetele ainult siis, kui kasutatakse kaasasolevat või sisseehitatud antenni. Kui otsustatakse ehitada oma Wi-Fi võrk, siis tuleb ise teha peamised arvutused ja kontrollida, kas ehitatav võrk jääb seadusega lubatud võimsuse piiridesse.

   

  Saatjast (näiteks juhtmevaba ruuter), kaablist ja antennist koosneva võrgu puhul arvutatakse E.I.R.P. järgmise valemi abil:

   

  E.I.R.P. = P – l x Tk + Gi

   

  P – saatja võimsus väljendatuna dBm-ides
  l – kaabli pikkus meetrites
  Tk – 1 meetri kaabli sumbuvus saatja töösagedusel
  Gi - isotroopse antenni võimendustegur väljendatuna detsibellides

   

  Lihtsustatuna:

   

  E.I.R.P. = saatja võimsus (dBm) + võimendustegur (dBi) – kaabli sumbuvus (dB) – pistikute sumbuvus (dB)

   

  Arvutuste lihtsustamiseks eeldame, et ühe pistiku sumbuvus = 0,5 dB

   

  Näide. Me ehitame Wi-Fi võrku sagedusalas 2,4 GHz ja meil on:

   

 • pääsupunkt võimsusega 16 dBm,
 • kõikidesse suundadesse kiirgav antenn võimendusteguriga 8 dBi,
 • 8-meetrine kaabel TRI-LAN-240 (sumbuvus 2,4 GHz puhul on 0,4 dB / meeter), st 8 x 0,4 dB = 3,2 dB,
 • kaks pistikut, st sumbuvus on + 2 x 0,5 dB = 1 dB.

   

 • Arvutame:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 8 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 19,8 dBm (st meie võrk jääb lubatu piiridesse, sest võimsus on väiksem kui 20 dBm).

   

  Kui me kasutaksime näiteks antenni, mille võimendustegur on 13 dBi:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 13 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 24,8 dBm (st 4,8 dBm liiga palju!)

   

  Pidage meeles, et kõigi pääsupunktide puhul ei ole võimalik vähendada väljundvõimsust. Tuleb arvestada, et parem on kasutada suurema võimendusteguriga antenni ja väiksema võimsusega saatjat kui väikse võimendusteguriga antenni ja suure võimsusega saatjat. Põhjus on see, et seade ei tööta ainult saatmise režiimis, vaid ka vastuvõtmise režiimis ning selle puhul on oluline vastuvõtja tundlikkus.