TopТехнически речникE.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) – ефективна, еквивалентна изотропно излъчена мощност

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) – ефективна, еквивалентна изотропно излъчена мощност

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) – ефективна, еквивалентна изотропно излъчена мощност означава по дефиниция: "мощност, която би трябвало да бъде излъчена от хипотетична изотропна антена за получаване на същото ниво на сигнала по посока на максимално излъчване на дадената антена”.

 

Според действащите разпоредби в Полша и Европейския съюз съответния регламент определя максималната мощност, с която е разрешено предаването в даден честотен обхват на Wi-Fi (превишаване на тази мощност означава нарушаване на закона):

 

 • 2400,0 – 2483,5 MHz (честотна лента 2,4 GHz) - мощността не може да надвишава 100 mW E.I.R.P. (20 dBm),
 • 5150 – 5350 MHz (честотна лента 5 GHz) - мощността не може да надвишава 200 mW E.I.R.P. (23 dBm) – позволено е да използвате устройствата само на закрито,
 • 5725 – 5875 MHz (честотна лента 5 GHz) - мощността не може да надвишава 1000 mW E.I.R.P. (30 dBm).

   

 • За да не се превишават граничните стойности на E.I.R.P. трябва да се вземе предвид следното:

   

 • изходната мощност на предавателя (напр. мрежовата карта, точката за достъп),
 • типът кабел, неговите дължини и затихването на работната честота и затихването в конекторите,
 • енергийна печалба на антената. 

 • Нека помним, че производителите на точки за достъп, (Access Points) често посочват мощността на предавателя в E.I.R.P.. Това означава, че устройството е в съответствие с регламентите само и единствено с прикрепена или вградена антена. Ако решим сами да създадем Wi-Fi приложението, тогава трябва да се направят прости изчисления и да се провери дали сме в обхвата на мощността, позволена от закона.

   

  За приложение състоящо се от предавател (например безжичен рутер), кабел и антена E.I.R.P. се изчислява по формулата:

   

  E.I.R.P. = P – l x Tk + Gi

   

  P – мощност на предавателя, изразена в dBm
  l – дължина на кабела в метри
  Tk – затихване в 1 метър кабел за работната честота на предавателя
  Gi - енергийна печалба на изотропната антена изразена в децибели

   

  По-просто казано:

   

  E.I.R.P. = мощността на предавателя (dBm) + печалбата на антената (dBi) – затихване по кабела (dB) – затихване в конекторите (dB)

   

  За опростяване на изчисленията приемаме затихването в един конектор = 0,5 dB

   

  Пример. Ние изграждаме Wi-Fi мрежа в честотната лента 2,4 GHz и имаме:

   

 • точка за достъп с мощност 16 dBm,
 • ненасочена (Omni) антена с печалба 8 dBi,
 • 8 метра кабел TRI-LAN-240 (затихването на 2,4 GHz е 0,4 dB / m), т.е. 8 x 0,4 dB = 3,2 dB,
 • два конектора – т.е. затихване + 2 x 0,5 dB = 1 dB.

   

 • Изчисляваме:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 8 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 19,8 dBm (т.е. ние сме в рамките на регламентите - с мощност по-малка от 20 dBm).

   

  Ако например приложим в този случай, антена с печалба от 13 dBi:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 13 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 24,8 dBm (т.е. с 4,8 dBm над ограничението!)

   

  Имайте предвид, че не всяка точка за достъп е в състояние да намали изходната мощност. Трябва да знаем, че е много по-добре да се използва антена с висока печалба и предавател с по-малка мощност, отколкото антена с по-малка печалба и предавател с по-висока мощност. Тъй като устройствата работят не само в режим на предаване, но също така и в режим на приемане и важна тук е и чувствителността на приемника.