TopTehniskā vārdnīcaDielektriķis

Dielektriķis

Dielektriķi ir visi materiāli, kas nevada elektrisko strāvu. Dielektriķos elektriskie lādiņi, kas ietilpst katra ķermeņa sastāvā (atšķirībā no elektriskajiem vadītājiem), nevar brīvi pārvietoties.

 

Pamatmateriāli, kas tehnoloģijā tiek izmantoti kā dielektriķi:

 • gumija,
 • citi plastmasas materiāli kā polietilēns,
 • stikls,
 • keramika,
 • transformatora eļļa,
 • vakuums.

   

 • Izolators ir arī gaiss. Tomēr jāatceras, ka līdz ar mitruma pieaugumu, samazinās izolācijas īpašības.

   

  Ikdienā dielektriķiem ir plašs pielietojums kabeļu tehnoloģijā. Neatkarīgi no kabeļa veida un pielietojuma, tā dzīslas nepieciešams izolēt. Šim nolūkam tiek izmantoti plastmasas materiāli, visbiežāk termoreakcijas materiāls vai termoplasts. Atkarībā no kabeļa pielietojuma, tiek piemeklēts atbilstošs izolācijas materiāls.

   

  Augstsprieguma spēka kabeļu gadījumā izolācijas materiālam jābūt noturīgam pret elektrisko caursiti, ar mazu diektrisko permeabilitāti un augstu noturību pret bojājumiem. Izolācijas materiālam jāsaglabā savas īpašības gan zemās, gan augstās temperatūrās.

   

  Dielektriķi pilda svarīgu lomu arī koaksiālajos kabeļos (zīm. 1). No kabeļa izmēriem un dielektriskās konstantes ir atkarīga viļņu pretestība.

   

  Zīm. 1. Koaksiālā kabeļa šķērsgriezums NS100 uzņēmuma Delta piedāvājumā (ārējais pārklājums [A] veido galveno kabeļa izolāciju; iekšējo dzīslu sedz dielektriķis [B], fiziski saputots)