TopTehnični slovarDielektrik

Dielektrik

Dielektrični materiali so vsi materiali, ki ne prevajajo elektrike. Pri dielektrikih se električni naboji, ki se ne vključujejo v sestavo vsakega telesa (v nasprotju z električnimi prevodniki), ne morejo prosto gibati.

 

Temeljni materiali, ki se uporabljajo v tehniki kot dielektriki so:

 • guma,
 • drugi umetni materiali tipa polietilen,
 • steklo,
 • keramika,
 • transformatorsko olje,
 • vakuum.

   

 • Izolator je tudi zrak. Je pa treba vedeti, da se pri povišani vlažnosti zraka, njegove izolacijske lastnosti zmanjšajo.

   

  V vsakdanjem življenju se dielektriki na široko uporabljajo v kabelski tehniki. Ne glede na vrsto in namen kabla, morajo biti njegove žile izolirane. V ta namen se uporabljajo umetni materiali, najpogosteje toplotno utrdljivi ali termoplastični. Material za izolacijo se izbere namembnosti kabla primerno.

   

  V primeru energetskih kablov namenjenih za visoke napetosti, morajo izolacijski material odlikovati visoka odpornost na električne preboje, nizka električna prehodnost in odpornost na poškodbe. Mora tudi ohranjati svoje lastnosti pri nizkih in visokih temperaturah.

   

  Dielektrik ima tudi pomembno vlogo pri koaksialnih kablih (sl. 1). Od njegovih dimenzij in dielektrične konstante je odvisna impedanca valov.

   

  Sl. 1. Prečni prerez koaksialnega kabla NS100 iz ponudbe podjetja Delta (zunanji sloj [A] predstavlja glavno izolacijo kabla; notranjo žilo ščiti fizično spenjeni dielektrik [B])