TopTehniline sõnastikDiafragma

Diafragma

Tegemist on objektiivi osaga, mis vastutab selle eest, kui palju valgust läbib objektiivi ning jõuab andurisse. Seda kasutatakse objektiivi läbiva valguse ehk ava muutmiseks. Diafragma kese katab objektiivisüsteemi optilise telje. Diafragma avatust väljendatakse avaarvu või väärtusega ning selle tähis on f/.

 

Suurem diafragma või ava väärtus (näiteks f/22) näitab, et objektiivi suhteline väljund on väike ja see laseb läbi vähe valgust. Madalam avaarv (näiteks f/1.4) tähendab, et objektiivi suhteline väljund on suur ning see võimaldab suuremal hulgal valgusel jõuda andurini.

 

Võimalik on eristada:

 • fikseeritud diafragmaga objektiivid,
 • muudetava diafragmaga objektiivid, mida saab käsitsi seadistada(manual iris),
 • videokaamera poolt reguleeritavad automaatse diafragmaga objektiivid (auto iris).

   

 • Diafragma tüüp tuleb valida sõltuvalt konkreetse objektiivi kasutusest. Välitingimustes või väga suure valgustugevuse muudatustega kohtades tuleks kasutada automaatset diafragmat (auto iris). Sisetingimustes, kus peamine valgusallikas ei ole päikesevalgus, on võimalik kasutada manuaalse diafragmaga (manual iris) objektiive või odavamaid fikseeritud diafragmaga objektiive.

   

  Avaarvu väljendatakse tavaliselt ühe väärtusena järgnevast reast: f/1.0, f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0, f/11.0, f/16.0, f/22.0, f/32.0... Iga loetletud väärtus tähistab poole väiksemat läbivat valguse hulka võrreldes vasakul asuva väärtusega, näiteks diafragma avaga f/16 laseb läbi poole rohkem valgust kui avaarv f/22.

   

  Avaarv ja diafragma avatus ei mõjuta ainult objektiivi läbiva valguse hulka. Diafragma avatuse oluline aspekt on otsene mõju teravussügavusele, mis tähendab fookuses olevat punkti ümbritsevat ala, millesse kuuluvad objektid on teravad. Diafragma avaarvu suurenedes suureneb ka teravussügavus (ühtlasi väheneb objektiivi läbiva valguse hulk) ja avaarvu vähenedes väheneb ka teravussügavus.

   

  Joonis 1. f/2.8

   

  Joonis 2. f/5.6

   

  Joonis 3. f/16

   

  Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et automaatse diafragma puhul (auto iris) sõltub teravussügavus valitsevatest valgustingimustest. Kui selliste objektiivi fookust seadistada päeva ajal, kui valguse hulk on suhteliselt kõrge (väike avaarv ja suur teravussügavus), siis võib valguse vähenedes esineda fookuse kadumist, st pärast loojangut. Siis üritab diafragma reageerida vähenevale valgusele ja see suurendab objektiivi läbiva valguse hulka, mis toob omakorda kaasa teravussügavuse vähenemise. Selle nähtuse vältimiseks tuleb kasutada spetsiaalseid seadmeid, mis lubavad paigaldajal juhtida diafragma avaarvu ja seejärel seadistada paika fookus.