TopTehnični slovarDecibel (dB)

Decibel (dB)

Decibel (dB), tj. ena desetina bela, je bil uveden leta 1922 v čast izumitelju telefona Alexandru Grahamu Bellu. Zakaj je bila uvedena ta enota? Gre seveda za poenostavitev in olajšanje pri izračunih. Zelo pogosto se v elektroniki, telekomunikaciji, akustiki, operira z ogromnimi, zelo majhnimi ali velikimi razlikami v številčnih vrednostih z velikim številom ničel. Operiranje z njimi je lahko zapleteno, zato so v pomoč decibeli. Pomembno je, da decibel ni samostojna enota tako kot sta npr. volt (napetost) in amper (tok). To je metoda predstavitve razmerja dveh vrednosti.

 

Zavedati se moramo, da obstajajo relativne in absolutne ravni.

 

1. Relativne ravni – razmerje med dvema napetostima, tokovoma, močema, jakostima zvoka itd., kjer ni izražena nobena referenčna ukrep točka.

 

Za razmerja med napetostmi, tokovi uporabljamo naslednjo formulo:

 

Za razmerja med močemi uporabljamo naslednjo formulo:

 

Primer
Amplituda napetosti pred ojačevalnikom znaša 20 mV (U1), po ojačitvi pa dosega vrednost 3 V (U2), torej izračunamo ojačitev v dB:

 

Vedite!
Kadar je U2 večji od U1 (analogno P2 > P1), imamo opravka z ojačevalnikom signala.
Kadar pa je U2 manjši od U1 (analogno P2 < P1), imamo opravka s slabljenjem signala.

 

Tab. 1. Hitro preračun tipičnih vrednosti ojačitve in slabljenja

 

dB ojačitev napetosti in tokov ojačitev moči
0 1 1
3 1,41 2
6 2 4
12 4 16
20 10 100
40 100 10000
60 1000 1000000
dB slabljenje napetosti in tokov slabljenje moči
0 1 1
-3 0,7 0,5
-6 0,5 0,25
-12 0,25 0,063
-20 0,1 0,01
-40 0,01 0,0001
-60 0,001 0,000001

2. Absolutne ravni – razmerje med dvema napetostima, tokovoma, močema, jakostima zvoka itd. izraženo v reazmerju do ustrezne referenčne mere (referenčne vrednosti). Vedno je treba vedeti, da raven 0 dB ustreza tej referenčni vrednosti (točki).

 

Za razmerja med napetostmi, tokovi uporabljamo naslednjo formulo:

 

Za razmerja med močemi uporabljamo naslednjo formulo:

 

(ref) – referenčna vrednost

 

To izgleda na tak način, da, ko ima referenčna vrednost stalno vrednost, je le-ta absolutni referenčni nivo in v takih primerih se za označitev dB doda dodatna informacija npr. dBm, dBuV.

 

Preprosto povedano, npr. dBm je enota za moč, ki se nanaša na 1 mW (en milliwatt). Izražena v dB nam pove, za koliko je ta moč manjša ali večja od 1 mW. Seveda ravni 0 dB odgovarja 1 mW.

 

Primeri vrednosti

 

0,001 mW = –30 dBm
0,1 mW = –10 dBm
0,5 mW = –3 dBm
10 mW = 10 dBm
100 mW = 20 dBm

 

dBW − enota absolutne ravni moči nanašajoče se na moč 1 W
dBV − enota absolutne ravni napetosti nanašajoče se na napetost 1 V
dBμV − enota absolutne ravni napetosti nanašajoče se na napetost 1 μV
dBi − enota energetskega dobitka antene glede na izotropno anteno
dBd − enota energetskega dobitka antene glede na polvalovni dipol