TopTehniline sõnastikdBµV – pinge mõõtmise logaritmiline ühik

dBµV – pinge mõõtmise logaritmiline ühik

dBµV – absoluutse taseme mõõtühik, mille etalon on pinge 1 µV (mikrovolt). Seda ühikut kasutatakse tihti raadiotehnikas, maapealse saatjaga televisioonis, satelliittelevisioonis jne.

 

Näited:

 • satelliitsignaali mõõtja, DVB-T signaali mõõtja: sisendsignaali ulatust väljendatakse dBµV abil,
 • antenni ja mitme allikaga paigaldused: sisend- ja väljundtaseme ulatust väljendatakse dBµV abil.

   

 • dBµV abil väljendatud suurus näitab, kui palju on see pinge madalam või kõrgem kui 1µV. Tasemele 0 dBµV vastab 1 µV (mikrovolt).

   

  Peamiselt kasutatav valem µV teisendamiseks dBµV-deks on:

   

  U(ref) – etalonväärtus, millele antud juhul viidatakse, on 1 µV

   

  dBµV-des pinge valem, mis on visuaalselt selgem:

   

  Näide:
  Teisendame 11,22 µV dBµV-deks.

   

  Kui me soovime dBµV teisendada µV-deks, siis me kasutame järgmist valemit:

   

  Näide:
  Teisendame 51 dBµV µV-deks (mikrovoltideks).

   

  Tabel 1. Signaali taseme teisendamine dBµV-dest µV-deks ja mV-deks

   

  Signaali tase dBµV-des Pinge µV-des Pinge mV-des
  0 1 0,001
  3 1,413 0,014125
  6 1,995 0,0019953
  9 2,818 0,0028184
  12 3,981 0,0039811
  15 5,623 0,0056234
  18 7,943 0,0079433
  21 11,220 0,011
  24 15,849 0,016
  27 22,387 0,022
  30 31,623 0,032
  33 44,668 0,045
  36 63,096 0,063
  39 89,125 0,089
  42 125,893 0,126
  45 177,828 0,178
  48 251,189 0,251
  51 354,813 0,355
  54 501,187 0,501
  57 707,946 0,708
  60 1000 1
  63 1412,538 1,413
  66 1995,262 1,995
  69 2818,383 2,818
  72 3981,072 3,981
  75 5623,413 5,623
  78 7943,282 7,943
  81 11220,185 11,220
  84 15848,932 15,849
  87 22387,211 22,387
  90 31622,777 31,623
  93 44668,359 44,668
  96 63095,734 63,096
  99 89125,094 89,125
  102 125892,541 125,893
  105 177827,941 177,828
  108 251188,643 251,189
  111 354813,389 354,813
  114 501187,234 501,187
  117 707945,784 707,946
  120 1000000 1000

  Pinget on lihtne teisendada võimsuseks: dBµV-d ja dBmV-d dBm-ideks. Selleks, et teisendada pinge võimsuseks, peame teadma sisemist takistust. Maapealsetes, kaabel- ja tööstuslikes televisioonisüsteemides kasutatakse takistust 75 oomi. Raadiosüsteemides on see 50 oomi.

   

  Nende kahe keskkonna puhul on valemid järgnevad: 

  dBm = dBµV – 106,98 (@ 50 ohm)
  dBm = dBµV – 108,75 (@ 75 ohm) 

  Näide:
  Teisendame 70 dBµV dBm-deks (takistusega 75 oomi) 

  dBm = 70 – 108,75 = –38,75 dBm 

  dBm = dBmV – 46,9897 (@ 50 ohm)
  dBm = dBmV – 48,7506 (@ 75 ohm) 

  Näide:
  Teisendame 60 dBmV dBm-deks (takistusega 75 oomi). 

  dBm = 60 – 48,7506 = 11,2494 dBm, 

  mis annab tulemuseks ligikaudu 11,25 dBm. 

  Matemaatiline seos dBmV ja dBµV vahel on: 

  dBmV = dBµV – 60