TopTechnisch woordenboekdBµV – logaritmische meeteenheid voor spanning

dBµV – logaritmische meeteenheid voor spanning

dBµV – absolute eenheid voor spanningsniveau ten opzichte van de spanning 1 μV (microvolt). Deze eenheid wordt algemeen toegepast in de radiotechniek, terrestrische televisie, satelliettelevisie, etc.

 

Voorbeelden:

 • satellietmeter, signaalmeter DVB-T: het bereik van ingangsniveaus staat vermeld in dBµV,
 • versterkers voor antenne-installaties en multiswitches: het bereik van ingangs- en uitgangsniveaus staat vermeld in dBµV,

   

 • Uitgedrukt in dBµV informeert de eenheid ons hoeveel kleiner of groter die spanning is dan 1 µV. Het niveau 0 dBµV komt uiteraard overeen met 1 µV (microvolt).

   

  Voor het omrekenen van µV naar dBµV gebruiken we de bekende formule voor spanning:

   

  U(ref) – referentiewaarde die in dit geval 1 µV bedraagt

   

  De formule voor spanning in dBµV in visueel meer toegankelijke vorm:

   

  Voorbeeld:
  We rekenen 11,22µV om naar dBµV.

   

  Wanneer we dBµV om willen rekenen naar µV gebruiken we de volgende formule:

   

  Voorbeeld:
  We rekenen 51 dBµV om naar µV (microvolt).

   

  Tab. 1. Omrekening van het signaalniveau van dBµV naar een spanning in µV en mV

   

  Signaalniveau in dBµV Spanning in µV Spanning in mV
  0 1 0,001
  3 1,413 0,014125
  6 1,995 0,0019953
  9 2,818 0,0028184
  12 3,981 0,0039811
  15 5,623 0,0056234
  18 7,943 0,0079433
  21 11,220 0,011
  24 15,849 0,016
  27 22,387 0,022
  30 31,623 0,032
  33 44,668 0,045
  36 63,096 0,063
  39 89,125 0,089
  42 125,893 0,126
  45 177,828 0,178
  48 251,189 0,251
  51 354,813 0,355
  54 501,187 0,501
  57 707,946 0,708
  60 1000 1
  63 1412,538 1,413
  66 1995,262 1,995
  69 2818,383 2,818
  72 3981,072 3,981
  75 5623,413 5,623
  78 7943,282 7,943
  81 11220,185 11,220
  84 15848,932 15,849
  87 22387,211 22,387
  90 31622,777 31,623
  93 44668,359 44,668
  96 63095,734 63,096
  99 89125,094 89,125
  102 125892,541 125,893
  105 177827,941 177,828
  108 251188,643 251,189
  111 354813,389 354,813
  114 501187,234 501,187
  117 707945,784 707,946
  120 1000000 1000

  Het is ook heel eenvoudig om de spanning om te rekenen naar vermogen: dBµV en dBmV naar dBm. Voor het omrekenen van spanning naar vermogen moet u de interne impedantie kennen. In systemen voor terrestrische televisie, kabeltelevisie en videobewaking wordt een impedantie toegepast van 75 ohm. In radiosystemen is dit 50 ohm.

   

  Hieronder staan formules voor deze twee omgevingen: 

  dBm = dBµV – 106,98 (@ 50 ohm)
  dBm = dBµV – 108,75 (@ 75 ohm) 

  Voorbeeld
  Omrekenen van 70 dBµV naar dBm (impedantie 75 ohm) 

  dBm = 70 – 108,75 = –38,75 dBm 

  dBm = dBmV – 46,9897 (@ 50 ohm)
  dBm = dBmV – 48,7506 (@ 75 ohm) 

  Voorbeeld
  Omrekenen van 60 dBmV naar dBm (impedantie 75 ohm). 

  dBm = 60 – 48,7506 = 11,2494 dBm, 

  dit geeft bij benadering een waarde van 11,25 dBm. 

  De wiskundige afhankelijkheid tussen dBmV en dBµV: 

  dBmV = dBµV – 60