TopTehniskā vārdnīcadBm – logaritmiska jaudas mērvienība

dBm – logaritmiska jaudas mērvienība

dBm – absolūtā līmeņa vienība, attiecināta uz jaudu 1 mW (milivats); saskaņā ar noteikumiem, vajadzētu izmantot izteiksmi dBmW, tomēr šajā gadījuma, izņēmuma kārtā, ir pieņemts dBm.

 

Šo mērvienību plaši izmanto telekomunikācijā (piem., uzrādīta piekļuves punkta izejas jauda) vai izmantota WLAN tīkla projektēšanā. Izteikta dB informē mūs par cik šī jauda ir mazāka vai lielāka par jaudu 1 mW. Līmenim 0 dB atbilst 1 mW (milivats).

 

Visbiežāk tiek izmantota jaudas formula, pārvēršot mW uz dBm.

 

P(ref) – attiecināmā vērtība jeb atsauces mērījums, kas šajā gadījumā sastāda 1 mW (milivats)

 

Vizuāli vienkāršāka jaudas formula dBm:

 

Piemērs
Pārvērtīsim 10 mW uz dBm:

 

Ja vēlamies pārvērst dBm uz mW, tad nepieciešams izmantot formulu zemāk:

 

Piemērs
Pārvērtīsim 20 dBm uz mW (milivati).

 

Tab. 1. dBm pārvēršana uz mW – plašs diapazons 

-30 dBm 0,001 mW
-20 dBm 0,01 mW
-10 dBm 0,1 mW
0 dBm 1 mW
10 dBm 10 mW
20 dBm 100 mW
30 dBm 1000 mW
40 dBm 10000 mW
50 dBm 100000 mW
60 dBm 1000000 mW
70 dBm 10000000 mW
80 dBm 100000000 mW

Tab. 2. dBm pārvēršana uz mW – detalizēts diapazons 

14 dBm 25,119 mW
16 dBm 39,811 mW
18 dBm 63,096 mW
20 dBm 100,000 mW
22 dBm 158,489 mW
24 dBm 251,189 mW
26 dBm 398,107 mW
28 dBm 630,957 mW
30 dBm 1000,000 mW

Iespējams ļoti vienkāršā veidā pārvērst jaudu uz spriegumu: dBm uz dBµV un dBmV. Sprieguma pārvēršanai no jaudas nepieciešams zināt iekšējo impedanci. Virszemes, kabeļu un industriālās televīzijas sistēmās tiek izmantota impedance 75 ohm. Radio sistēmās tā ir 50 ohm. 

Zemāk parādīti paraugi šīm divām vidēm: 

dBmV = 46,9897 + dBm (@ 50 ohm)
dBmV = 48,7506 + dBm (@ 75 ohm) 

Piemērs
Pārvērtīsim 15 dBm uz dBmV (impedance 50 ohm) 

dBmV = 46,9897 + 15 = 61,9897 dBmV 

dBµV = 60 + dBmV 

dBµV = 106,98 + dBm (@ 50 ohm)
dBµV = 108,75 + dBm (@ 75 ohm) 

Piemērs
Pārvērtīsim 20 dBm uz dBµV (impedance 50 ohm) 

dBµV = 106,98 + 20 = 126,98 dBµV