TopTehniline sõnastikdBm - logaritmiline võimsuse mõõtmise ühik

dBm - logaritmiline võimsuse mõõtmise ühik

dBm on absoluutse võimsuse mõõtühik võimsuse suhtest 1 mW-sse (millivatt); vastavalt reeglitele tuleks kasutada siin tähist dBmW, kuid erandkorras kasutatakse siin dBm-i.

 

Seda ühikut kasutatakse tihti telekommunikatsioonis (näiteks kui väljendatakse pääsupunkti väljundvõimsust) või kasutatakse seda WLAN võrgu projekteerimisel. dB-des väljendatud ühik näitab, kui palju antud võimsus erineb 1 mW-ga väljendatud võimsusest. 0 dB tase vastab 1 mW-le.

 

mW-de teisendamisel dBm-ideks kasutatakse laialdaselt levinud võimsuse valemit.

 

P(ref) – etalonväärtus, mis antud juhul on 1 mW (millivatt)

 

Visuaalselt selgem dBm-ides võimsuse valem on järgmine:

 

Näide
Teisendame 10 mW dBm-idesse:

 

Kui soovime teisendada dBm-id mW-deks, siis kasutame järgnevat valemit:

 

Näide
Teisendame 20 dBm mW-desse (millivatid).

 

Tabel 1. dBm-ide teisendamine mW-deks - suur vahemik 

-30 dBm 0,001 mW
-20 dBm 0,01 mW
-10 dBm 0,1 mW
0 dBm 1 mW
10 dBm 10 mW
20 dBm 100 mW
30 dBm 1000 mW
40 dBm 10000 mW
50 dBm 100000 mW
60 dBm 1000000 mW
70 dBm 10000000 mW
80 dBm 100000000 mW

Tabel 2. dBm-ide teisendamine mW-deks - detailne vahemik 

14 dBm 25,119 mW
16 dBm 39,811 mW
18 dBm 63,096 mW
20 dBm 100,000 mW
22 dBm 158,489 mW
24 dBm 251,189 mW
26 dBm 398,107 mW
28 dBm 630,957 mW
30 dBm 1000,000 mW

Samuti on võimalik väga lihtsalt teisendada võimsus pingeks: dBm dBµV-deks ja dBmV-deks. Selleks, et teisendada pinge võimsuseks, peame teadma sisemist takistust. Maapealsetes, kaabel- ja tööstuslikes televisioonisüsteemides kasutatakse takistust 75 oomi. Raadiosüsteemides on see 50 oomi. 

Nende kahe keskkonna puhul on valemid järgnevad: 

dBmV = 46,9897 + dBm (@ 50 ohm)
dBmV = 48,7506 + dBm (@ 75 ohm) 

Näide
Teisendame 15 dBm dBmV-deks (takistusega 50 oomi) 

dBmV = 46,9897 + 15 = 61,9897 dBmV 

dBµV = 60 + dBmV 

dBµV = 106,98 + dBm (@ 50 ohm)
dBµV = 108,75 + dBm (@ 75 ohm) 


Teisendame 20 dBm dBµV-deks (takistusega 50 oomi) 

dBµV = 106,98 + 20 = 126,98 dBµV