TopTehniskā vārdnīcaDažādu vienādas jaudas LED prožektoru apgaismojuma intensitāte 3m attālumā.

Dažādu vienādas jaudas LED prožektoru apgaismojuma intensitāte 3m attālumā.

Lai vienkāršā veidā salīdzinātu dažādu ražotāju LED prožektorus, iespējams izmantot parastu luksmetru. Testa laikā tiek pieņemts pietuvināts visu prožektoru gaismas leņķis, kas ir aptuveni 120°. 

Ieslēgts prožektors tiek novietots testa telpā 80cm augstumā no grīdas, bet tālāk taisnā līnijā, nemainot augstumu, tiek nolasīta gaismas intensitāte 3m attālumā no prožektora. 

Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem iespējams noteikt, kura prožektora gaisma ir visintensīvākā. Testa rezultāti parādās pie katra no LED prožektoriem. Salīdzinājumam, luksmetra rādītāji 200W halogēna lampai 3m attālumā sastāda 121 lx. 

Tests izpildīts ar luksmetru MS-6610.