TopButikkens regelverk

Butikkens regelverk

Avtale mellom kjøper og selger kan inngås på to måter. Kjøperen har rett til å forhandle samtlige punkter i avtalen med selgeren før bestilling. Dette gjelder også for regler i dette regelverket. Forhandlinger bør være skriftlig; dokumentene sendes til selgerens adresse Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznan, ul. Graniczna 10W. Dersom kjøperen avstår fra å signere kontrakt etter individuelle forhandlinger, er det dette regelverket og aktuelle lovforskrifter som gjelder.

 

REGELVERKET

 

§1 Definisjoner

 

1. Postadresse – navn og etternavn eller navn på institusjon, beliggenhet i poststedet (i tilfelle poststed med gater: gatenavn, nummer på huset, nummer på leilighet eller lokal; i tilfelle poststed uten gater: navn på poststedet og nummer på eiendommen), postnummer og poststed.

2. Klageadresse: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznan, ul. Graniczna 10 Polen

3. Leveransepris – oversikt over mulige leveransetyper og pris på enkelte alternativer på delta.poznan.pl og shopdelta.eu.

4. Kontaktopplysninger: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznan, ul. Graniczna 10, e-postadresse: info@delta.poznan.pl, telefon: +4861 866 71 48

5. Leveranse – en type frakttjeneste der det nevnes transportør og pris, oppgitt i kurven på delta.poznan.pl og shopdelta.eu

6. Innkjøpsbevis – faktura, regning eller kvittering utstedt i henhold til Lov om skatt for varer og tjenester fra 11. mars 2004 med seinere endringer og andre aktuelle lovforskrifter.

7. Produktkort – butikkens enkelte underside med informasjoner om et enkelt produkt.

8. Kunde – en myndig person som har full rettighet til rettslige skritt, juridisk person eller organisasjonsenhet uten juridisk personlighet, men med full rettighet til rettslige skritt, som kjøper varer hos selgeren, noe som er direkte knyttet med hans/hennes nærings- eller yrkesvirksomhet.

9. Sivil lovbok – Lov sivil lovbok fra 2. april 1964 med seinere endringer.

10. Forbruker – som definert i art. 221 i sivilloven, en fysisk person med full rettsevne eller - dersom lovfestet - begrenset rettsevne, som kan inngå en avtale med selgeren eller bruke tjenester som selgeren tilbyr elektronisk i den grad det ikke er direkte relatert med vedkommendes nærings- eller profesjonell virksomhet.

11. Forbruker – entreprenør - en fysisk person som inngår en avtale som er direkte relatert til vedkommendes næringsvirksomhet, dersom avtalen ikke er av profesjonell karakter for vedkommende, spesielt av hensyn til type næringsvirksomhet tilgjengeliggjort med utgangspunkt i bestemmelser om CEiIoDG (polsk register over næringsvirksomhet).

12. Kurv – liste over produkter som består av varer tilbudt i butikken, laget på grunnlag av kjøperens valg.

13. Kjøper - både forbruker, forbruker - entreprenør og entreprenør.

14. Leveransested – postadresse eller hentepunkt som kjøperen oppgir i sin bestilling.

15. Leveransetid – tidspunkt når kjøperen eller en tredjepart som er utnevnt til å hente produktet, henter det.

16. Betaling – betalingsmåte valgt for å betale for produktet og leveransen oppgitt på delta.poznan.pl og shopdelta.eu

17. Forbrukerloven – lov om forbrukerlover fra 30. mai 2014.

18. Produkt – det minste og udelelige antall ting som kan være gjenstand for bestilling, og som oppgis av selgeren som en målenhet ved prisvurdering (pris/enhet).

19. Gjenstand for avtalen – produkter og leveranse som er gjenstand for avtalen.

20. Ytelsesgjenstand – gjenstand for avtalen.

21. Entreprenør - entreprenør som definert i art. 431 i sivilloven, dvs. en fysisk person, en juridisk person eller en organisasjonsenhet uten juridisk personlighet med en lovfestet juridisk kapasitet, som driver en nærings- eller profesjonell virksomhet på eget vegne, som inngår en salgsavtale med selgeren eller som bruker tjenester som selgeren tilbyr elektronisk

22. Hentepunkt – sted der varer blir levert, men ikke postadresse; hentepunktet oppgis i en oversikt tilgjengeliggjort av selgeren i butikken.

23. Kjøpsvilkår – dette dokumentet

24. Vare – en bevegelig ting som kan være eller er gjenstand for avtalen.

25. Butikk – nettsted tilgjengelig på delta.poznan.pl og shopdelta.eu, som kjøperen kan bestille varer på.

26. Selger: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznan, uk. Graniczna 10 Polen, NIP (polsk skattenummer): PL525-129-52-25, REGON(tilsvarer nummer i Brønnøysundregistrene): 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 registrert og synlig i CEDIG-registeret på: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKKONTO: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

27. System – et koherent system av it-enheter og programvare som sikrer behandling og oppbevaring, samt sending og mottak av data via telekommunikasjonsnettverk ved hjelp av en sluttenhet tilpasset en bestemt type nettverk, allment kjent og omtalt som Internett.

28. Gjennomføringstid – antall timer eller arbeidsdager oppgitt på produktkortet.

29. Avtale – avtale inngått utenfor forretningslokalene eller på avstand i henhold til lov om forbrukerrettigheter av 30. mai 2014 i tilfelle forbrukere og forbrukere - entreprenører og en salgsavtale i henhold til art. 535 i sivilloven av 23. april 1964 i tilfelle entreprenører.

30. Feil – både fysisk og rettslig feil.

31. Fysisk feil – mangel på samsvar mellom ting solgt med avtalen, spesielt dersom tingen:

a) ikke har egenskaper som den bør ha av hensyn til formålet oppgitt i avtalen eller som resulterer fra omstendigheter eller formålet;

b) har ikke egenskaper som selgeren har forsikret forbrukeren eller forbruker - entreprenøren om;

c) egner seg ikke til formål som forbrukeren eller forbruker - entreprenøren har opplyst selgeren om ved inngåelse av avtalen, og der selgeren ikke hadde noen innvendinger mot dette formålet;

d) er levert til forbrukeren eller forbruker-entreprenøren i en ufullstendig form;

e) i tilfelle feilaktig montasje eller oppstart dersom den ble utført av enten selgeren selv, en tredje part som selgeren har ansvar for, forbrukeren eller forbrukeren-entreprenøren som har fulgt selgerens instruks;

f) har ikke egenskaper som produsenten, representanten, forhandleren eller den som har plassert sitt navn, varemerke eller et annet merke på salgsgjenstanden, og på den måten framstår som produsent, med mindre selgeren ikke kjente til de forsikringene eller som etter selgerens skjønn ikke kunne påvirke forbrukeren eller forbruker-entreprenørens beslutning om å inngå avtalen, eller når innholdet ble rettet før inngåelse av avtalen.

32. Rettslig feil – situasjon når det solgte produktet utgjør eiendom til en tredje part, eller når det er belastet med retten til en tredje part, eller dersom begrensing i bruk eller avhending av produktet resulterer fra beslutningen eller erklæring av en aktuell myndighet.

33. Bestilling – kjøperens viljeerklæring levert gjennom butikken som angir klart: type og antall produkter; leveransetype; betalingstype; leveransested, kjøperens opplysninger som fører direkte til at det inngås en avtale mellom kjøperen og selgeren.

34. Behandler av personlige opplysninger:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

§2 Generelle vilkår

 

1. Avtalen inngås i polsk, i henhold til den polske loven og dette regelverket.

2. Leveransested må ligge i Polen.

3. Selgeren er forpliktet og forplikter seg til å te tjenester og levere produkter som er frie for feil.

4. Samtlige priser oppgitt av selgeren oppgis i PLN og inkluderer moms. Priser på produktene inkluderer ikke transportkostnader som angis i prisliste for leveranse.

5. Samtlige frister beregnes på linje med art. 111 i Sivil lovbok, noe som innebærer at fristen løper ut den siste dagen; dersom det er en viss hendelse som inntreffer og som skal regnes som fristens begynnelse, blir den dagen ikke tatt i betraktning ved beregning av frist.

6. Bekreftelse, tilgjengeliggjøring, oppdatering og forsikring av alle viktige bestemmelser i avtalen for å få tilgang til disse informasjonene i framtida foregår på følgende måte:

a) bestillingsbekreftelse ved å sende bestilling, pro fora faktura, informasjoner om rettighet til å annullere avtalen, dette regelverket i pdf-format, lenker til selvstendig nedlasting av regelverket og skjema for annullering av avtalen på den oppgitte e-postadressen.

b) innkjøpsbevis, informasjon om rettighet til å annullere avtalen, dette regelverket, skjema for annullering av avtalen som legges ved til en bestilling som skal gjennomføres, sendt til det oppgitte leveransestedet.

c) visning av elektroniske fakturaer, korrigerende fakturaer, ordrehistorikk, korrespondanse, tilbud, meldinger og oppgjør på plattformen.

7. Selgeren mottar ingen gebyr for kommunikasjonen ved hjelp av kommunikasjonsmidler, mens kjøperen dekker kostnader som resulterer fra avtalen som kjøperen har inngått med en tredje part som leverer kommunikasjonstjenesten.

8. Selgeren sørger for at kjøperen som bruker systemet, kan stole på riktig bruk av selgerens butikk i følgende nettlesere: IE versjon 7 eller nyere, FireFox versjon 3 eller nyere, Opera versjon 9 eller nyere, Chrome versjon 10 eller nyere, Safari der den nyeste versjonen av JAVA er installert, på skjermer med en horisontal oppløsning over 1024 px. Bruk av tredjepartsprogramvare som påvirker driften og funksjonaliteten til nettleserne Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome og Safari kan påvirke riktig visning av butikken. Av den grunn anbefales det å deaktivere denne programvaren for å oppnå full funksjonalitet av butikk delta.poznan.pl og shopdelta.eu.

9.Kjøperen kan velge at hans/hennes opplysninger lagres i butikken for å gjøre neste bestilling enklere. Brukernavn og passord består av en rekke tegn plukket av kjøperen, som må holde dem hemmelighet og beskytte mot uvedkommende personer. Kjøperen har til enhver tid rett til innsyn, redigering og oppdatering av opplysningene og til å slette sin konto i butikken.

§3 Risiko knyttet til bruk av elektroniske tjenester

 

1. Delta-Opti Monika Matysiak oppfyller forpliktelsen i henhold til art. 6 punkt 1 i loven av 18. juli 2002 om levering av elektroniske tjenester (Polsk lovtidend 144, punkt 1204, med endringer) ved å opplyser om de spesielle farer knyttet til bruk av elektroniske tjenester. Denne informasjonen dekker kun potensielle farer. De grunnleggende trusler knyttet til bruk av Internett inkluderer blant annet:

a) skadelig programvare - forskjellige applikasjoner eller skript, som virus, ormer eller trojanere, som har en skadelig, kriminell eller ondsinnet effekt på nettverksbrukernes IKT-systemer;

b) spyware - programmer som sporer brukernes aktiviteter for å samle informasjon om brukerne og sende den - vanligvis uten brukernes viten eller samtykke - til programforfatteren;

c) spam - uønsket masse-e-post, ofte med et reklameinnhold;

d) phishing - falske forsøk på å skaffe sensitiv personlig informasjon (f.eks. passord) ved å utgi seg for en pålitelig person eller institusjon;

e) innbrudd i brukernes IKT-systemer ved hjelp av hackingsverktøy;

f) kryptanalyse - finne svakheter i et kryptografisk system for å bryte eller omgå det.

2. For å unngå de ovennevnte farer, bør kjøperen sørge for antivirusprogramvare og en brannmur på datamaskinen og andre elektroniske enheter kjøperen bruker for å koble til Internett. Denne programvaren bør oppdateres med jevne mellomrom.

§4 Inngåelse av avtalen og gjennomføring

 

1. Bestillinger kan sendes inn døgnet rundt.

2. For å bestille varer bør kjøperen utføre minst følgende skritt, der noen kan gjentas flere ganger:

a) legge produkt til kurven;

b) velge leveransetype;

c) valg av betalingstype; First Data, Tpay, PayPal, kontant ved levering, bankgiro, kontanter.

d) velge leveransested;

e) sende inn bestilling i butikken ved å klikke på "Jeg har sjekket opplysninger. Jeg ønsker å sende inn bestillingen.".

3. En avtale mellom forbrukeren eller forbrukeren-entreprenøren inngås i det øyeblikket ordre er lagt inn.

4. Ordre lagt inn av forbrukeren eller forbruker-entreprenøren med kontant-ved-levering som betalingsmetode gjennomføres umiddelbart, mens ordre med bankgiro eller via et elektronisk betalingssystem som betalingsmetode - behandles etter at betalingen er registrert på selgerens konto.

5. Avtale med entreprenør inngås i det øyeblikket selgeren har mottatt ordre, noe som entreprenøren informeres om innen 48 timer etter at ordre er lagt inn.

6. Orde behandles rett etter avtale er inngått dersom kontant- ved-levering er valgt som betalingsmetode. Velger man betaling med bankgiro eller via et elektronisk betalingssystem, blir ordre behandlet etter at innebatlingen er blitt registrert på selgerens konto.

7. Ordre lagt inn av entreprenør kan variere av hensyn til innbetaling av delvis eller total sum på ordreverdien eller tildeling av handelskredittgrense med minst samme verdi som ordre eller selgerens samtykke til å få tilsendt bestilte varer med kontanter-ved-levering.

8. Gjenstand for avtalen skal sendes innen frist oppgitt på produktkortet, og for bestillinger som består av flere produkter i den lengste fristen av de som oppgis på produktkortene. Fristen regnes fra tidspunktet når bestillingen blir satt i gang.

9. Den innkjøpte gjenstanden for avtalen sendes sammen med innkjøpsdokumentet, transporttype valgt av selgeren til leveransested angitt av selgeren; vedlegg som det er snakk om i §2 punkt 6b skal følge med.

10. Produkter leveres av følgende fraktfirmaer som kjøperen selv får velge i bestillingsprosessen:

a) DPD Polska - Nip (polsk skattenummer): 526 020 41 10 KRS (polsk organisasjonsnummer): 0000028368

b) DHL Express (Poland) - Nip: 527 002 23 91 KRS: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - Nip: 777 324 96 77 KRS: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - Nip: 633 000 3565 KRS: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - Nip: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

f) InPost S.A.- Nip: 679 308 76 24 KRS: 0000536554

§5 Rett til å trekke seg tilbake fra avtalen

 

1. I henhold til artikkel 27 i Forbrukerloven har forbrukeren rett til å annullere avtalen inngått påavstand, uten å nevne årsaken og uten kostnader, unntatt kostnader som nevnes i artikkel 33, artikkel 34 i Forbrukerloven.

2. Frist for å annullere avtalen inngått på avstand er 14 dager siden produktene er blitt mottatt, for å holde fristen er det nok å sende erklæring før utløpsdatoen.

3. Erklæring om annullering av avtalen kan sendes på et skjema, hvis mønster finner man i vedlegg nr 2 til Forbrukerloven, på skjemaet som man finner på sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf og shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf eller i en annen skriftlig form i samsvar med Forbrukerloven.

4. Selgeren fratar mulighet for å sende inn en erklæring om annullering av avtalen i hver annen form enn skriftlig.

5. Selgeren skal sende umiddelbart en e-post (på kundens e-postadresse oppgitt ved inngåelse av avtalen) for å bekrefte at erklæringen er blitt mottatt.

6. I tilfelle annullering av avtalen, anses avtalen som ugyldig.

7. Selgeren har plikt til å sende tilbake produkter til selgeren umiddelbart, innen 14 dager fra dato da han/hun har annullert avtalen. For å holde fristen er det nok å sende varene før utløpsdatoen.

8. Forbrukeren sender tilbake produkter som er gjenstand for avtalen som han/hun har annullert på egen bekostning og risiko.

9. Forbrukeren dekker ikke kostnader for digitalt innhold, som ikke er lagret på lagringsmedium, dersom han/hun ikke har samtykket til å gjennomføre tjenesten før fristen for annullering av avtalen eller har ikke blitt informert om tap på rette til å trekke seg fra avtalen ved et slikt samtykke eller dersom selgeren ikke har sendt bekreftelsen på linje med artikkel 15 1 ledd og artikkel 21 1. ledd i Forbrukerloven.

10. Forbrukeren påtar seg ansvar for en forminsket verdi på produktet som er gjenstand for avtalen, som er konsekvens av at produktet er blitt brukt på en måte som overskrider en vanlig sjekk for å vurdere karakter, egenskaper og måten produktet fungerer på.

11. Selgeren skal returnere umiddelbart samtlige kostnader som forbrukeren har vært utsatt for innen 14 dager etter å ha mottatt erklæring om annullering av avtalen. De tilbakebetalte kostnadene skal inkludere leveransekostnsder, men hvis forbrukeren har valgt en annen leveransetype enn den som tilbys av selgeren, skal kostnadene ikke dekkes i henhold til artikkel 33 i Forbrukerloven.

12. Selgeren skal overføre pengene tilbake ved hjelp av den samme betalingsmåten som er valgt av forbrukeren, men mindre forbrukeren gir et klart samtykke til en annen betalingsmåte, noe som ikke innebærer ekstra kostnader for forbrukeren.

13. Selgeren kan vente med å overføre tilbake pengene på forbrukerens konto fram til produktet er blitt sendt tilbake eller til at forbrukeren leverer en bekreftelse på at produktet er blitt sendt, avhengig av hvilken hendelse som blir først.

14. Etter artikkel 38 i Forbrukerloven har forbrukeren ikke rett til å annullere avtalen:

a) der pris eller godtgjørelse kommer an på vaklinger på finansmarkedet, som selgeren ikke har kontroll over, og som kan finne sted før fristen for annullering av avtalen;

b) der produktet som er gjenstand for avtalen ikke er prefabrikkert, med framstilt etter kundens ønske eller som individuelle behov;

c) der produktet har et kort levetid eller en kort holdbarhetsdato;

d) der produktet som er gjenstand for avtalen leveres i en seglet emballasje, og som ikke kan sendes tilbake etter at emballasjen er blitt åpnet av hensyn til hygiene eller helsevern;

e) der produktet som er gjenstand for avtalen, av hensyn til sin karakter, forblir koblet med andre produkter;

f) der produktet som er gjenstand for avtalen er lydopptak eller dataprogramvare som leveres i en seglet emballasje, og dersom emballasjen er blitt åpnet etter leveransen;

g) om levering av digitalt innhold som ikke er lagret på et lagringsmedium, dersom ytelsen er begynt etter forbrukerens tydelige samtykke før fristen for annullering avtalen og etter at selgeren har opplyst forbrukeren om at han/hun har mistet rettighet til å annullere avtalen;

h) om levering av dagsaviser eller tidsskrifter, unntatt abonnementsavtale.

§6 Garanti

 

1. I henhold til artikkel 558§1 i Sivil lovbok fraskriver selgeren seg ansvar for produktets fysiske og rettslige mangler (garanti).

2. Selgeren påtar seg ansvar i henhold til artikkel 556 og videre i Sivil lovbok for feil (garanti).

3. I tilfelle avtale med forbrukeren, dersom en fysisk feil blir funnet opp til et år fra leveransen, antas det at feilen eksisterte da forbrukeren overtok faren.

4. I tilfelle et feilaktig produkt kan forbrukeren:

a) sende en erklæring og be om en lavere pris;

b) sende en erklærig om annullering av avtalen;

med mindre selgeren skifter ut det feilaktige produktet umiddelbart til et nytt produkt eller fjerner feilen. Dersom produktet allerede har vært byttet eller reparert av selgeren eller dersom selgeren har ikke fylt sin plikt til å bytte eller reparere produktet, har selgeren ikke rett til å bytte produktet eller fjerne feilen.

5. Istedenfor å ha feilen reparert av selgeren, kan forbrukeren kreve at produktet byttes til et nytt eksemplar, men mindre det ikke er i samsvar med avtalen og ville innebære ekstra kostnader. Vurderingen inkluderer verdien av produktet uten feil, type og betydning av feilen og ulemper forbrukeren ville utsettes for.

6. Forbrukeren kan ikke trekke seg tilbake fra avtalen dersom feilen ikke er av betydning.

7. Dersom det solgte produktet har feil, kan forbrukeren også:

a) kreve at produktet erstattes med et nytt feilfritt produkt;

b) kreve at feilen fjernes.

8. Selgeren er forpliktet til å bytte det feilaktige produktet til et feilfritt produkt eller fjerne feilen i rimelig tid, slik at forbrukeren ikke utsettes for altfor store forulemper.

9. Selgeren kan nekte å fylle forbrukerens krav dersom det ikke er mulig å reparere produktet slik at det blir i samsvar med avtalen etter forbrukerens ønske, dersom et annet alternativ kunne ha vært mer effektivt.

10. Dersom det feilaktige produktet er blitt montert, kan forbrukeren kreve at selgeren avmonterer og monterer det på nytt etter å ha fjernet feil, men er forpliktet til å dekke en del kostnader knyttet til det, dersom de overskrider prisen på det solgte produktet. Ellers kan forbrukeren kreve at selgeren dekker en del av kostnader knyttet til avmontering og montering på nytt opp til innkjøpsprisen. Dersom selgeren ikke fyller denne plikten, har forbrukeren rett til å foreta disse handlingene på selgerens bekostning og risiko.

11. Forbrukeren som foretar skritt knyttet til garantien, er forpliktet til å levere produktet på selgerens bekostning. Produktet sendes til klageadresse, og dersom det ikke er mulig siden produktet er montert, skal det tilgjengeliggjøres for selgeren der det befinner seg. Dersom selgeren ikke fyller sin plikt, har forbrukeren rett til å sende produktet på selgerens bekostning og risiko.

12. Reparasjons- eller byttekostnader dekkes av selgeren, unntatt situasjon angitt i §4 punkt 10.

13. Selgeren er forpliktet til å motta det feilaktige produktet av forbrukeren for å bytte det til et nytt feilfritt produkt eller annullere avtalen.

14. Innen 14 dager skal selgeren skal ta stilling til:

a. erklæring med krav på en lavere pris;

b) erklæring om annullering av avtalen;

c) krav om å bytte produktet til et feilfritt eksemplar;

d) krav om å fjerne feilen.

Ellers antas det at selgeren anses forbrukerens erklæring eller krav som begrunnet.

15. Selgeren påtar seg ansvar for garantien dersom en fysisk feil blir kartlagt innen 2 år fra dato da forbrukeren tok i mot produktet, og hvis det er en brukt ting som er gjenstand for salg, er det et år fra dato da forbrukeren tok i mot produktet.

16. Forbrukerens krav om fjerning av feil eller bytte av det solgte produktet til et feilfritt eksemplar blir foreldet etter et år fra datoen da feilen blir oppdaget, men ikke tidligere enn to år siden leveransen. Dersom det er et brukt produkt som er gjenstand for salg, er det et år fra datoen for leveransen som gjelder.

17. Dersom utløpsdato angitt av selgeren eller produsenten slutter etter to år etter at forbrukeren har mottatt produktet, påtar selgeren seg ansvar for feil på produktet kartlagt før denne datoen, noe som er i henhold til garantien.

18. I frister oppgitt i §4 punkt 15-17 kan forbrukeren sende inn en erklæring om annullering av avtalen eller med krav om en lavere pris på grunn av en fysisk feil på det solgte produktet, og dersom forbrukeren ønsker å bytte produktet til et feilfritt eksemplar eller fjerning av feil, skal den nye fristen regnes fra den gamle fristen for bytte eller reparasjon.

19. Dersom forbrukeren ønsker å søke sine retter som resulterer fra garantien foran domstol eller voldgiftsrett, henlegges prosessen fram til saken avgjøres av domstolen. Samme framgangsmåte gjelder også for saker i voldgiftsrett, men fristen for å foreta andre skritt i henhold til garantien, regnes fra dato da domstolen nekter å godkjenne en avtale inngått foran mekleren eller i tilfelle en mislykket mekling.

20. For å utføre retter i henhold til garantien for fysiske feil på det solgte produktet anvendes det §4 punkt 15-16, men fristen regnes fra dato da forbrukeren lærte om feilen. Dersom forbrukeren lærer om feilen kun på grunn av saksmål ført av en tredje part – regnes fristen fra dato da bestemmelsen i tvist med den tredje parten trådte i kraft.

21. Dersom forbrukeren sender inn en erklæring om annullering av avtalen eller med krav om lavere pris på grunn av en feil, kan forbrukeren kreve at skaden han er blitt rammet av på grunn av avtalen uten å være klar over feilen, selv om feilen resulterer av omstendigheter som selgeren ikke påtar seg ansvar for. Dette gjelder spesielt for å få tilbakebetalt kostnader knyttet til inngåelse av avtalen, mottak, transport, oppbevaring og forsikring av produktet, tilbakebetaling av kostnader som ble gjort uten at forbrukeren fikk noe utbytte for dem, ikke fikk tilbakebetaling av en tredje part eller tilbakebetaling av kostnader knyttet til saksføring. Dette er ikke i strid med plikt til å reparere feilen i henhold til generelle regler.

22. Utløp av hvilken som helst frist innstiller ikke utføring av rettigheter i henhold til garantien, dersom selgeren har skjult feilen

23. Dersom selgeren er forpliktet til å yte tjeneste eller betaling for kunden, skal det gjøres raskest mulig, og ikke seinere enn fristen forutsatt i loven.

§7 Reklamasjoner

 

1. Reklamasjoner sendes inn elektronisk ved å fylle ut skjema Reklamasjonsskjema eller skriftlig, ved å fylle ut PDF-skjema og sende det utfylte skjemaet til selgeren på adresse oppgitt i dette dokumentet. Det oppfordres til å inkludere en kortfattet beskrivelse av mangelen, dato den oppstod, opplysninger om forbrukeren eller forbruker-entreprenøren samt vedkommendes anmodning om reklamasjonen osv.

2. Selgeren skal svare på en reklamasjonshenvendelse fra en forbruker eller forbruker-entreprenør innen 14 dager. Reklamasjonsfristen begynner å løpe fra dagen reklamasjonen er mottatt, med mindre reklamasjonen gjelder et produkt og behandling av reklamasjonen krever inspeksjon - i slike tilfeller begynner klagefristen å løpe den dagen produktet er mottatt.

3. Selgeren forbeholder seg rett til å forlenge den ovennevnte frist i særlig berettigede tilfeller, f.eks. i tilfelle en force majeure eller når håndteringen av klagen innen den nevnte frist ikke er mulig på grunn av reklamasjonens kompleksitet eller nødvendighet for å utføre andre aktiviteter knyttet til behandling av reklamasjonen, der de viktigste handlinger knyttet til behandling av reklamasjonen er umulig eller for vanskelig under den vanlige prosedyren.

§8 Personvernpolitikk og sikkerhet av personopplysninger

 

1. Behandler av personlige opplysninger:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225


Databehandleren forplikter seg til vern av personlige opplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 av 27. april 2016 og art. 6 pkt 1 bokstav f GDPR Lov av 25.02.2016 om datavern i forbindelse av behandling og overføring av personlige opplysninger.

2. Selgeren forplikter seg til å verne personopplysninger i henhold til Lov om personvernpolitikk fra 29. august 1997 og Lov om elektroniske tjenester fra 18. juli 2002. Ved å oppgi sine personopplysninger ved bestilling, samtykker kjøperen til at opplysningene behandles av selgeren i formål knyttet til gjennomføring av bestillingen. Kjøperen har til enhver tid rett til innsyn, redigering, oppdatering og fjerning av sine personopplysninger.

3. Detaljerte regler for innsamling, behandling og oppbevaring av personopplysninger brukt til formål knyttet til gjennomføring av bestillingen beskrives i Personvernpolitikken som du finner på delta.poznan.pl/polityka-bezpieczenstwa og shopdelta.eu/safety_policy

§9 Sluttbestemmelser

 

1. Ingen bestemmelse i dette regelverket skal krenke forbrukerens rettigheter. Av den grunn kan bestemmelsene ikke tolkes på denne måten, for i tilfelle manglende samsvar mellom regelverket og den gjeldende loven, skal selgeren rette seg og følge denne loven istedenfor den utfordrete forskriften i regelverket.

2. Forbrukerne skal informeres om samtlige endringer i regelverket og deres omfang via elektronisk post (informasjonen skal sendes på en e-postadresse oppgitt ved registrering eller bestilling sendt via e-post). Varsel skal sendes minst 30 dager før det nye regelverket skal trå i kraft. Endringer skal innføres for å tilpasse regelverket til den gjeldende loven.

3. Den aktuelle versjonen av regelverket er alltid tilgjengelig for forbrukeren i bokmerke regelverket (delta.poznan.pl og shopdelta.eu/regulamin). Under gjennomføring av bestillingen og under hele perioden etter salget er forbrukeren forpliktet til å følge regelverket han eller hun har godkjent ved å sende inn sin bestilling. Dette gjelder ikke for situasjoner der forbrukeren anser regelverket mindre gunstig enn den aktuelle versjonen og opplyser selgeren om at han/hun velger den som gjeldende.

4. I saker som ikke omfattes av disse reglene, anvendes det relevante gjeldende lover. Tvister, dersom forbrukeren ønsker det, behandles via megling eller voldgift. Til slutt løses saken etter jurisdiksjon som er aktuell for stedet og emnet.

Versjon 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Eldre versjoner av regelverket:

 

Versjon 4.3 Poznan av 14-07-2015

Versjon 12.0 (Poznan, 24-12-2014)

Versjon 13.0 (Poznan, 25-05-2018)