TopTechnisch woordenboekBeeldhoek van de camera

Beeldhoek van de camera

De basisuitrusting van iedere camera is het objectief. Door zijn bouw zorgt het objectief ervoor dat de camera het daadwerkelijke beeld registreert. Daarom is de keuze van een geschikte objectief van grote invloed op de effecten van het door de camera geregistreerde beeld. Zoals gezegd hangt de beeldhoek van de camera in principe af van het objectief en zijn parameters, met name van de brandpuntsafstand van het objectief. Dit is de afstand tussen het optische centrum van het objectief waar het licht zich concentreert en de sensor waar het licht op valt, ervan uitgaande dat de scherptediepte is ingesteld op oneindig (afb. 1) Deze waarde wordt weergegeven in millimeters.

 

Afb. 1:

 

1 - Objectief

2 - Beeldbrandpunt (sensor)

3 - Lichtstralen

4 - Brandpuntsafstand

De lichtstralen die door het objectief gaan, vallen op een lichtgevoelig element dat sensor wordt genoemd. De stralen die aan weerszijden van de sensor vallen geven de lijnen aan die de beeldhoek van de camera vormen (afb. 2). In tegenstelling tot fotografische technieken waar de beeldhoek van het apparaat wordt bepaald tussen de tegenovergelegen hoeken van het beeld, wordt het begrip beeldhoek bij bewakingscamera's gedefinieerd ten opzichte van de breedte van het blikveld.

 

Afb. 2:

 

1 - Het geregistreerde beeld. Blikveld van de camera aangeduid met een stippellijn.

2 - Beeldhoek van de camera (horizontaal)

3 - Objectief

4 - Brandpuntsafstand

5 - Sensordiagonaal

Daarmee is, in overeenstemming met de afbeelding, de beeldhoek (2) van bewakingscamera's niet alleen afhankelijk van de afstand tussen het objectief en de sensor, ofwel de brandpuntsafstand (4), maar ook van de afmeting van de sensor (5) waar het licht op valt. In het geval van de brandpuntsafstand geldt: hoe groter, hoe kleiner de beeldhoek van de camera. Als het daarentegen gaat om de sensor, dan geldt: hoe groter het toegepaste lichtgevoelige element, hoe groter de beeldhoek. Hierbij geldt echter ook dat ieder objectief is ontworpen voor een gegeven sensorafmeting. Daarom kan hetzelfde objectief in verschillende camera's een verschillende beeldhoek hebben.

 

Hieronder ziet u ter vergelijking het beeld van camera APTI-27V2-2812 die een beeldhoek heeft van 94° (afb. 3), en het beeld van camera M5-V1 met een beeldhoek van maar liefst 150° (afb. 4).

 

Afb. 3. Beeld uit camera APTI-27V2-2812

 

Afb. 4. Beeld uit camera M5-V1

 

Het eerste beeld komt uit een camera met een vaak voorkomende beeldhoek. Zowel op de bovenste balk, als op de vloerplanken die uiteraard recht zijn, zijn vervormingen zichtbaar. Het beeld lijkt op een natuurlijk beeld. Het beeld uit de tweede camera laat weliswaar een onnatuurlijk beeld zien (het vissenoogeffect), maar biedt een brede beeldhoek die buiten de schaal van de testruimte treedt. Camera's met een brede beeldhoek vormen vanwege hun brede blikveld een goed alternatief voor draaiende camera's.

 

Zoals u ziet bestaat er een nauw verband tussen de beeldhoek en de brandpuntsafstand van het objectief, de grootte van de sensor en andere niet beschreven parameters. Bij de keuze voor een bewakingscamera moet u vaststellen: op welke hoogte hij wordt gemonteerd en hoe groot het blikveld moet zijn. Er bestaan modellen, tabellen en calculators die kunnen helpen bij het kiezen van een geschikte camera. Voor uw gemak zijn alle camera's en objectieven uit het aanbod van Delta getest, en hun parameters zijn te vinden op de website van het betreffende product. Bovendien helpen de medewerkers van ons bedrijf op basis van basisgegevens zoals de montageplaats van de camera en de breedte van het blikveld u graag bij het keuze van de geschikte uitrusting.

 

 

CCTV Cameras Lens Calculator
Fill in three of the four fields

Type of image sensor
1/2"
1/3"
1/4"

Distance between camera and object (m):
Object width (m):
Object height (m):


Focal length of the lens (mm):
Angle (o):
Minimal Illumination Calculator
Camera and lens parameters:

F1 - F-stop factor of the lens used by us:
Fk - F-stop factor of the lens specified in the catalog:
Ek - Camera min. illumination specified in the catalog cart:E1 - New effective value of the camera min. illumination: