TopTeknisk ordlisteBatterikapasitet

Batterikapasitet

Batteri er en type galvanisk celle som kan lagre strøm. Det brukes i nesten alle industribransjer. Uavhengig av type, design og dimensjoner, har hvert batteri sin nominelle spenning og kapasitet uttrykt i amperetimer. Batterikapasitet, teknisk sett er det nominell kapasitet. Dette gjelder for et fullstendig effektivt og riktig ladet batteri utladet av en likestrøm i en periode på 20 timer ved 20°C inntil en enkelt celle når 1,7 V (10,2 V for et 12 V batteri). Utlading av batteriet til verdi på under 10 V kan føre til høyt svovelinnhold og følgelig skade eller drastisk reduksjon i kapasitet. Den nominelle kapasiteten er nært knyttet med definisjonen på merkestrøm, som definerer strømverdien som utlader et gitt batteri på 20 timer. Dette beregnes ved å dividere batterikapasiteten på 20. For eksempel vil merkestrøm i et batteri med kapasitet på 40 Ah ligge på 2 A. Naturligvis, jo høyere verdien er, jo høyere er batteriets kapasitet, som definerer tid når enheten fortsetter å operere til den blir helt utladet.

 

Fig. 1. To populære batterier i Delta sitt tilbud. Fra venstre 12 V 7,2 Ah og12 V 18 Ah (batteriene skiller seg ut med betraktelig lengre levetid sammenliknet med standardbatterier)

 

 

 

I praksis betyr batteriets kapasitet evne til å akkumulere elektrisk ladning, mens amperetime (Ah) spenning på utladingstrømmen (A) ganger tid på batteriutladning (h) i forhold til en gitt spenning. For eksempel, et batteri med kapasitet på 18 Ah bør være i stand til å forsyne elektrisk krets med spenning på 1 A i 18 timer. Batteriets arbeidstid blir fordoblet, opp til 36 timer, dersom den forsynte kretsen bruker to ganger mindre strøm, dvs. 0,5 A. Disse verdiene kan variere i praksis avhengig av utladningsmåte, arbeidsforhold og batteriets tilstand.

 

Det er ikke helt uten grunn at kapasiteten nevnt av batterienes produsenter refererer til tester utført ved 20°C. Avhengig av produksjonsteknologi, påvirkes batteriets kapasitet i varierende grad av temperaturen. Jo lavere temperatur som batteriet er utladet i, jo mindre dets kapasitet. For eksempel er kapasiteten på bly-syre-batterier ved 0° C 85% av den nominelle kapasiteten. Ved minusgrader er nedgangen i batterikapasiteten godt synlig allerede ved -10°C er det bare 75% av dets nominelle kapasitet. Høye temperaturer er heller ikke gunstig for batterier. Altfor høy batteridriftstemperatur går utover holdbarheten, som resulterer i rask slitasje. Derfor ved å installere batterier i avbruddsfrie strømforsyningsenheter, bør man ta hensyn til fri luftsirkulasjon rundt den.

 

For mindre batterier, brukt i bærbare RTV enheter, bærbare datamaskiner eller mobiltelefoner, oppgis kapasiteten i en submultipel enhet fra Ah – mAh (miliamperetime).

 

Batterikapasiteten definerer dets ladestrøm. Det antas at den ikke bør overstige 0,1 av batterikapasiteten. For eksempel bør et batteri med kapasitet på 18 Ah lades med strøm på ca. 1,8 A. Batterikapasiteten blir dessverre redusert med hver syklus som består av batterilading og utlading, og dette kan ikke unngås. Likevel ved riktig drift, forsvarlige arbeidsforhold og når man ikke tillater fullstendig utladning, blir batteriets levetid lengre.