TopTeknisk ordbokBatterikapacitet

Batterikapacitet

Batteri är en sorts galvaniska celler som kan lagra elektrisk energi. Det används inom nästan alla industriområden. Oavsett av typ, uppbyggnad och storlek har varje batteri sin märkspänning och kapacitet som anges i amperetimmar. Batterikapacitet är tekniskt sett en märkkapacitet. Den refererar till en fullt effektivt och korrekt laddat batteri som urladdas av en likström inom 20 timmar vid 20°C tills en enda cell uppnår 1,7 V (10,2 V för batteri 12 V). Batteriets urladdning till värdet under 10 V riskerar med dess höga svavelhalt och därmed skada eller drastisk minskning av kapaciteten. Märkkapaciteten är nära förknippad med definition för märkström som bestämmer värde av ström som urladdar batteriet inom 20 timmar. Den beräknas genom att dividera batterikapaciteten med 20. Till exempel, märkström för batteri med kapacitet 40 Ah är 2 A. Givetvis ju större värdet är desto större batterikapaciteten, vilket i konsekvens innebär tid under vilken enheten kan fungera tills fullständiga urladdning.

 

Bild 1. Två populära batterier från Deltas erbjudande. Från vänster 12 V 7,2 Ah och 12 V 18 Ah (dessa batterier kännetecknas med längre livslängd i jämförelse med standardbatterier)

 

 

 

I praktiken är batterikapaciteten ingenting annat än förmågan att ackumulera elektrisk laddning, medan en amperetimme (Ah) är produkten av urladdningsströmmen (A) och batteriets urladdning (h) för den angivna spänningen. Till exempel, ett batteri med kapacitet 18 Ah bör teoretiskt strömförsörja elektrisk krets med strömstyrka på 1 A under 18 timmar. Batteriets driftstid ska dubbelt förlängas, upp till 36 timmar, om strömförbrukningen för kretsen ska vara två gånger mindre, dvs. 0,5 A. Givetvis kan dessa värden vara olika i praktiken, beroende på urladdningssätt, driftsförhållanden och batteristatus.

 

Det finns orsaker till att tillverkare brukar ange kapaciteten för tester genomförda vid 20°C. Beroende på batteriets teknologi påverkar dess kapacitet i varierande grad av temperatur. Med minskning av temperatur, under vilken batteriets urladdas, minskas också dess kapacitet. Till exempel, bly/syra-batterier har vid 0°C kapacitet på 85% av märkkapaciteten. Vid minusgrader är batteriets kapacitetminskning mycket synlig och vid –10°C är batterikapacitet bara 75% av märkkapaciteten. Värme är inte heller bra för batterier. För hög temperatur påverkar batteriets livslängd vilket i konsekvens leder till dess förbrukning. Därför om man installerar batterierna i buffrade nätadaptrar, bör man lägga märke till ett fritt flöde av omgivningsluften.

 

För mindre batterier, avsedda för portabel radio och TV-utrustning, bärbara datorer eller mobiltelefoner, anges kapacitet i en multipelenhet från Ah - mAh (miliamperetimme).

 

Batterikapacitet betecknas också av dess laddningsström. Man har antagits att den ska inte överskrida 0,1 av batterikapaciteten. Till exempel, ett batteri med kapacitet 18 Av ska laddas med ström cirka 1,8 A. Tyvärr, med varje cykel som består av batteriets urladdning och laddning, minskas dess kapacitet och detta är oundvikligt. Man kan förlänga dess livslängd med hjälp av korrekt drift, lämpliga driftsförhållanden och att undvika djupurladdning.