TopTeknisk ordbokAWG värde

AWG värde

AWG (American Wire Gauge) - ett amerikanskt standardiserat system för att bestämma diametrar eller tvärsnittsarealer av ledningar.

 

AWG uttrycks som heltal (t.ex 1, 2 eller 15) som motsvarar en specifik dimension (i mm eller tum samt i mm2 eller kcmil). Inom det här systemet med ökande nummer minskar ledningsstorlek.
Till exempel: 1 AWG = 42.40 mm2, a 28 AWG = 0.32 mm2.

 

Bild 1. Ungefärligt förhållande (i lämplig skala) av olika ledningsstorlekar i AWG-systemet

 

AWG-systemet har utvecklats i början av 1800-talet. Sin slutliga version utvecklades 1957 av Joseph Rogers Brown för Browne & Sharpe - en tillverkare av mätinstrument. AWG kallas även för Brown and Sharpe wire gauge (B&S).

Den omvända ordningen av AWG beror på den trådtillverkningsprocess som användes vid den tidpunkt då systemet har utvecklats. Först motsvarade AWG antalet dragningsoperationer genom dragjärn. Ett ämne med en 160 kcmil tvärsnittsarea kräver 20 dragningsoperationer genom dragjärn med successivt mindre öppningar för att nå önskad storlek - en tråd med en tvärsnittsarea av 1,02 kcmil (20 AWG). Storlekar under ett (0 [1/0], 00 [2/0], 000 [3/0] och 0000 [4/0]) har införts vid ett senare tillfälle och trådarna med motsvarande dimensioner tillverkades från ämnen, kompakter eller gjutstänger med tvärsnittsarea över 106 kcmil.

 

Bild 2. Förändringar i AWG-nummer efter en enda dragning av tråden genom varje dragjärn: (a) intern tråd, (b) till (d) stänger med följande AWG-storlekar. Till exempel: (a) = 6 AWG → (e) = 10 AWG

 

Det finns 44 AWG-storlekar: från nr 0000 [4/0] motsvarande den största tråddiametern till nr 40 motsvarande den minsta tråddiametern. Med ökning av mätnummer minskas tvärsnittsarean med ca. 20,5% (diameter med ca. 10,25%). Det beror på att dragjärn som används av Brown & Sharpe tillåts att minska tråddiametern med exakt 10,25%.

Det leder till följande:
– när tvärsnittet fördubblas minskar AWG-nummer med 3, t.ex. två nr. 12 AWG har samma tvärsnittsarea som en enda nr. 9 AWG-tråd;
– när en tråds diameter fördubblas minskar AWG-nummer med 6, t.ex. nr. 9 AWG-kabel är ungefär dubbelt så stor som nr. 15 AWG-ledning;
– när en tråds diameter är tredubblad minskar AWG-nummer med 10;
– när en tråds diameter ökas femfaldigt minskar AWG-nummer med 14;
– när en tråds diameter ökar tiofaldigt, minskar AWG-nummer med 20.

Trådmaterialens fysiska egenskaper ställer också vissa regler. Aluminium har en konduktivitet på ca. 61% koppar. Aluminiumledningar har samma resistens som ledningar av koppar om man väljer kopparledning med AWG nummer mindre med 2 storlekar.

 

En exakt tråddiameter (i mm) för en specifik AWG-storlek kan uttryckas enligt följande:

 

och

 

eller i tum:

 

och

 

där:
d – diameter,
n – AWG nummer.

 

Förteckning över dimensioner och grundläggande fysiska egenskaper finns i tabell nr 1.

 

Tab. 1. American Wire Gauge (AWG) – dimensioner, resistanser och maximal märkström (DC) och en maximal frekvens vid vilken hudeffekten inte uppstår (AC). Alla paramterar anges för kopparledningar i temperatur 25°C

 

AWG Diameter Tvärsnittsarea Motstånd Max strömbelastning som: Maximal frekvens för huddjup = 100% area
mm tum mm² kcmil Ω/km Ω/kft jord [A] strömförsörjning [A]
0000
[4/0]
11.684 0.4600 107 212 0.1608 0.04901 380 302 125 Hz
000
[3/0]
10.404 0.4096 85 168 0.2028 0.06180 328 239 160 Hz
00
[2/0]
9.266 0.3648 67.4 133 0.2557 0.07793 283 190 200 Hz
0
[1/0]
8.252 0.3249 53.5 106 0.3224 0.09827 245 150 250 Hz
1 7.348 0.2893 42.4 83.7 0.4066 0.1239 211 119 325 Hz
2 6.544 0.2576 33.6 66.4 0.5127 0.1563 181 94 410 Hz
3 5.827 0.2294 26.7 52.6 0.6465 0.1970 158 75 500 Hz
4 5.189 0.2043 21.2 41.7 0.8152 0.2485 135 60 650 Hz
5 4.621 0.1819 16.8 33.1 1.028 0.3133 118 47 810 Hz
6 4.115 0.1620 13.3 26.3 1.296 0.3951 101 37 1100 Hz
7 3.665 0.1443 10.5 20.8 1.634 0.4982 89 30 1300 Hz
8 3.264 0.1285 8.37 16.5 2.061 0.6282 73 24 1650 Hz
9 2.906 0.1144 6.63 13.1 2.599 0.7921 64 19 2050 Hz
10 2.588 0.1019 5.26 10.4 3.277 0.9989 55 15 2600 Hz
11 2.305 0.0907 4.17 8.23 4.132 1.260 47 12 3200 Hz
12 2.053 0.0808 3.31 6.53 5.211 1.588 41 9.3 4150 Hz
13 1.828 0.0720 2.62 5.18 6.571 2.003 35 7.4 5300 Hz
14 1.628 0.0641 2.08 4.11 8.286 2.525 32 5.9 6700 Hz
15 1.450 0.0571 1.65 3.26 10.45 3.184 28 4.7 8250 Hz
16 1.291 0.0508 1.31 2.58 13.17 4.016 22 3.7 11 kHz
17 1.150 0.0453 1.04 2.05 16.61 5.064 19 2.9 13 kHz
18 1.024 0.0403 0.823 1.62 20.95 6.385 16 2.3 17 kHz
19 0.912 0.0359 0.653 1.29 26.42 8.051 14 1.8 21 kHz
20 0.812 0.0320 0.518 1.02 33.31 10.15 11 1.5 27 kHz
21 0.723 0.0285 0.410 0.810 42.00 12.80 9 1.2 33 kHz
22 0.643 0.0253 0.326 0.642 52.96 16.14 7 0.92 42 kHz
23 0.573 0.0226 0.258 0.509 66.79 20.36 4.7 0.73 53 kHz
24 0.511 0.0201 0.205 0.404 84.22 25.67 3.5 0.58 68 kHz
25 0.455 0.0179 0.162 0.320 106.2 32.37 2.7 0.46 85 kHz
26 0.405 0.0159 0.129 0.254 133.9 40.81 2.2 0.36 107 kHz
27 0.361 0.0142 0.102 0.202 168.9 51.47 1.7 0.29 130 kHz
28 0.321 0.0126 0.0810 0.160 212.9 64.9 1.4 0.23 170 kHz
29 0.286 0.0113 0.0642 0.127 268.5 81.84 1.2 0.18 210 kHz
30 0.255 0.0100 0.0509 0.101 338.6 103.2 0.86 0.14 270 kHz
31 0.227 0.00893 0.0404 0.0797 426.9 130.1 0.70 0.11 340 kHz
32 0.202 0.00795 0.0320 0.0632 538.3 164.1 0.53 0.09 430 kHz
33 0.180 0.00708 0.0254 0.0501 678.8 206.9 0.43 0.07 540 kHz
34 0.160 0.00630 0.0201 0.0398 856.0 260.9 0.33 0.06 690 kHz
35 0.143 0.00561 0.0160 0.0315 1079 329.0 0.27 0.04 870 kHz
36 0.127 0.00500 0.0127 0.0250 1361 414.8 0.21 0.04 1100 kHz
37 0.113 0.00445 0.0100 0.0198 1716 523.1 0.17 0.03 1350 kHz
38 0.101 0.00397 0.00797 0.0157 2164 659.6 0.13 0.02 1750 kHz
39 0.0897 0.00353 0.00632 0.0125 2729 831.8 0.11 0.02 2250 kHz
40 0.0799 0.00314 0.00501 0.00989 3441 1049 0.09 0.01 2900 kHz

Diametrar av solida trådar och strängade trådar med samma AWG-storlek är olika. Orsaken är att diameter/tvärsnittsarean bestämmer AWG-trådens storlek. Tvärsnittsarea/diameter av den strängade tråden innefattar trådar och gap mellan trådarna. Dessa gap beror på trådpackning i en cirkelplan. AWG-nummer av en strängad tråd anger summan av de enskilda trådarnas tvärsnittsarea och inte tvärsnittsarean hos den strängade tråden som helhet.

I tabell nr 2 visas parametrar av en enkel tråd och en trådad tråd. Konstruktion, ytterdiameter och tvärsnittsarea (helhet, inte summa av beståndsdelar - utan isolering) och trådmotstånd (i Ω/km) jämförs.

 

Tab. 2. Jämförelse av grundläggande parametrar för solida trådar och strängade trådar (n - antal trådar som finns i ledningen)

 

AWG Ledningskonstruktion Diameter Tvärsnittsarea Motstånd
n/AWG n x mm mm mm² Ω/km
0000
[4/0]
Enkel tråd 11.684 107 0.16
259/21 259 x 0.724 13.259 106.63 0.16
427/23 427 x 0.574 13.259 110.49 0.15
000
[3/0]
Enkel tråd 10.405 85.0 0.20
259/22 259 x 0.643 11.786 84.40 0.20
427/24 427 x 0.511 11.786 87.57 0.19
00
[2/0]
Enkel tråd 9.266 67.4 0.25
133/20 133 x 0.813 10.516 69.04 0.25
259/23 259 x 0.574 10.516 67.02 0.25
0
[1/0]
Enkel tråd 8.251 53.5 0.32
133/21 133 x 0.724 9.347 54.75 0.31
259/24 259 x 0.511 9.347 53.12 0.32
1 Enkel tråd 7.348 42.4 0.40
133/22 133 x 0.643 8.331 43.19 0.40
259/25 259 x 0.045 8.331 42.11 0.41
817/30 817 x 0.254 8.331 41.40 0.42
2109/36 2109 x 0.160 8.331 42.40 0.41
2 Enkel tråd 6.544 33.60 0.51
133/23 133 x 0.574 7.417 34.42 0.50
259/26 259 x 0.404 7.417 33.20 0.52
665/30 665 x 0.256 7.417 33.70 0.52
2646/36 2646 x 0.127 7.417 33.52 0.52
4 Enkel tråd 5.189 21.20 0.82
133/225 133 x 0.455 5.898 21.63 0.80
259/27 259 x 0.363 5.898 26.80 0.66
1666/36 1666 x 0.127 5.898 21.10 0.82
6 Enkel tråd 4.115 13.30 1.29
133/27 133 x 0.363 4.674 13.76 1.50
259/30 259 x 0.254 4.674 13.12 1.30
1050/36 1050 x 0.127 4.674 13.32 1.30
8 Enkel tråd 3.264 8.37 2.06
49/25 49 x 0.455 3.734 7.96 2.20
133/29 133 x 0.287 3.734 8.60 2.00
655/36 655 x 0.127 3.734 8.30 2.00
10 Enkel tråd 2.588 5.26 3.27
37/26 37 x 0.404 2.921 4.74 3.60
49/27 49 x 0.363 2.946 5.07 3.60
105/30 105 x 0.254 2.946 5.32 3.20
12 Enkel tråd 2.053 3.21 5.21
7/20 7 x 0.813 2.438 3.63 4.80
19/25 19 x 0.455 2.369 3.09 5.60
65/30 65 x 0.254 2.413 3.29 5.70
165/34 165 x 0.160 2.413 3.32 5.20
14 Enkel tråd 1.628 2.08 8.28
7/22 7 x 0.643 1.854 2.238 7.60
19/27 19 x 0.361 1.854 1.945 8.90
41/30 41 x 0.254 1.854 2.078 8.30
105/34 105 x 0.160 1.854 2.111 8.20
16 Enkel tråd 1.291 1.310 13.2
7/24 7 x 0.511 1.524 1.440 12.0
19/29 19 x 0.287 1.473 1.229 14.0
26/30 26 x 0.254 1.499 1.317 13.1
65/34 65 x 0.160 1.499 1.310 13.2
105/36 105 x 0.127 1.499 1.330 13.1
18 Enkel tråd 1.024 0.823 21.0
7/26 7 x 0.404 1.219 0.897 19.2
16/30 16 x 0.254 1.194 0.811 21.3
19/30 19 x 0.254 1.245 0.963 17.9
41/34 41 x 0.160 1.194 0.824 20.9
65/36 65 x 0.127 1.194 0.823 21.0
20 Enkel tråd 0.812 0.518 33.3
7/28 7 x 0.320 0.865 0.562 33.8
10/30 10 x 0.254 0.889 0.507 33.9
19/32 19 x 0.203 0.940 0.615 28.3
26/34 26 x 0.160 0.914 0.523 33.0
41/36 41 x 0.127 0.914 0.520 32.9
22 Enkel tråd 0.644 0.326 53.0
7/30 7 x 0.254 0.762 0.355 48.4
19/34 19 x 0.160 0.787 0.382 45.1
26/36 26 x 0.127 0.762 0.330 52.3
24 Enkel tråd 0.511 0.205 84.2
7/32 7 x 0.203 0.610 0.227 76.4
10/34 10 x 0.160 0.582 0.201 85.6
19/36 19 x 0.127 0.610 0.241 69.2
41/40 41 x 0.078 0.582 0.196 84.0
26 Enkel tråd 0.405 0.129 133.9
7/34 7 x 0.160 0.483 0.141 122.0
19/38 19 x 0.102 0.508 0.155 113.0
10/36 10 x 0.127 0.533 0.127 137.0
28 Enkel tråd 0.321 0.081 212.9
7/36 7 x 0.127 0.381 0.087 213.0
19/40 19 x 0.078 0.406 0.091 186.0
30 Enkel tråd 0.255 0.050 338.6
7/38 7 x 0.102 0.305 0.057 339.0
19/42 19 x 0.064 0.305 0.061 286.7
32 Enkel tråd 0.202 0.032 538.3
7/40 7 x 0.078 0.203 0.034 538.0
19/44 19 x 0.050 0.229 0.037 448.0
34 Enkel tråd 0.160 0.020 856.0
7/42 7 x 0.064 0.192 0.022 777.0
36 Enkel tråd 0.127 0.013 1362.0
7/44 7 x 0.050 0.152 0.014 1271.0

Tabellen visar en lista över AWG-storlekar från 4/0 [nr. 0000] till nr 2 och på följande jämna AWG storlekar upp till nr 36. Ledningar med AWG-storlek över 36 är inte tillgängliga som strängade ledningar, eftersom den nödvändiga tråddiametern måste vara extremt liten.

 

AWG uppstod och användes först i USA. Det används nu allmänt över hela världen och ersätter andra system och standarder. Det har tävlat med ett brittiskt Birmingham Wire Gauge (BWG) system. I slutet av 1800-talet efter att ha lite modifierats har BWG ersatts av Standard Wire Gauge (SWG), som nu används i stor utsträckning i Storbritannien. SWG är känd också som Imperial Wire Gauge eller British Standard Gauge. SWG-mätanordningar ser nästan ut som för AWG, men storlekarna motsvarar olika tråddimensioner.

 

Bild 3. Jämförelse av mätanordningar för AWG system (till vänster) med SWG system (till höger). Storlek 14 AWG ≈ 16 SWG

 

Bilden 3 visar nr 14 AWG som är nästan lika med nr 16 SWG.

Huvudskillnaden mellan AWG och SWG är trådens material. Det amerikanska systemet har utvecklats för att mäta solida och strängade trådar av metaller oc icke-järnlegeringar (icke-magnetiska) - huvudsakligen koppar, men även aluminium eller silver. Den brittiska standarden har utvecklats för att standardisera storleken av järntrådar. Dessutom finns det 44 grundläggande AWG-storlekar och 57 SWG-storlekar.

Standard Wire Gauge har gradvis dragits tillbaka och ersatt av BS 6722:1986.

 

AWG används ofta vid tillverkning av olika trådtyper i länder som använder det imperiala mätsystemet. I länder som använder det metriska systemet används både BS 6722:1986 och AWG beroende på tillämpningen av den tillverkade ledningen.

 

Bild 4. Exempel på ledningar beskrivna enligt AWG och BS 6722:1986 (a) HDMI, (b) USB, (c) 5 V och 12 V ledningar från nätadapter till PC, (d) elkabel med IEC-C5-kontakter

 

De tekniska specifikationerna som ingår i standarderna för dataöverförings- eller strömförsörjningsgränssnitt innehåller strikta riktlinjer för tillverkning av kompatibla ledningar. Med tanke på att en majoritet av ny teknik fortfarande utvecklas i USA (eller i nära samarbete med amerikanska företag), tillverkas de trådar som används i elektroniska enheter huvudsakligen enligt AWG-system.

Datanätverk använder UTP och FTP ledningar , med en enda tråddiameter mellan nr 22 AWG och 24 AWG. För korta sektioner kan patchkablar med nr 26 AWG användas.

För HDMI – HDMI Working Group gränssnitt (standardutvecklare) rekommenderar att ledningar Standard HDMI Cable tillverkas av trådar med nr 28 AWG medan High Speed HDMI Cable av 24 AWG. Riktlinjerna är inte angivna för Premium High Speed HDMI Cable.

I praktiken beror AWG-storleken på kabellängden:
– upp till 3 m rekommenderas 30–28 AWG,
– mellan 3 m och 10 m – 28–26 AWG,
– över 10 m – ledningar med nr 26 AWG eller lägre.

 

Vid anslutning av enheter som överför en hög volym data (till exempel BluRay 3D eller avancerade grafikkort) till mottagare med 4K eller högre upplösning rekommenderas att använda de kortaste ledningarna med lägsta AWG-nummer.

 

För USB-standard tillverkas två ledinngstyper:
- för dataöverföring mellan externa enheter (digitalkameror, lagringsenheter med extern strömförsörjning osv.) och datorn - ledningar med enstorlektrådar, vanligen nr 28 AWG;
- för strömförsörjning - dubbel AWG-storlek markering (se bild 4b) - separat för D- och D+ (nr 28 AWG) och för strömförsörjning och GND - vanligtvis nr 24 AWG.

 

Enligt standardspecifikationen bör strömförsörjningen från USB ha en spänning på 5 V med ± 5% (0,25 V) tolerans. USB-tdrivna enheter (tangentbord, bärbara hårddiskar, internetkameror osv.) ska fungera korrekt vid spänningsfall mellan 0,55 V och 4,45 V (för USB 2.0) eller mellan 0,6 V och 4,4 V (för USB 3.0).

 

Följande tabeller (tabell 3a-3d) visar 5V spänningsfall beroende på tråddiameter och ledningslängd. Tabellerna nedan visar strömmar för de mest populära USB-laddare för mobila och bärbara enheter: tabell 3a - äldre telefoner; tabell 3b, tabell 3c och tabell 3d - smartphones, surfplattor osv.

 

Tab. 3a. Strömförsörjning – 500 mA

 

AWG 15 cm 50 cm 1 m 2 m 3 m 5 m
20 0.064 0.076 0.093 0.126 0.159 0.226
22 0.067 0.086 0.112 0.165 0.218 0.324
24 0.072 0.102 0.144 0.228 0.312 0.481
26 0.080 0.126 0.193 0.327 0.461 0.729
28 0.091 0.166 0.272 0.485 0.698 1.124

Tab. 3b. Strömförsörjning – 1000 mA

 

AWG 15 cm 50 cm 1 m 2 m 3 m 5 m
20 0.129 0.153 0.186 0.253 0.319 0.453
22 0.125 0.172 0.225 0.331 0.437 0.649
24 0.145 0.204 0.288 0.456 0.625 0.962
26 0.160 0.253 0.387 0.655 0.923 1.459
28 0.183 0.332 0.545 0.971 1.397 2.249

Tab. 3c. Strömförsörjning – 2000 mA

 

AWG 15 cm 50 cm 1 m 2 m 3 m 5 m
20 0.259 0.306 0.373 0.506 0.639 0.906
22 0.271 0.345 0.451 0.663 0.875 1.299
24 0.290 0.408 0.576 0.913 1.250 1.924
26 0.320 0.507 0.775 1.311 1.846 2.918
28 0.367 0.665 1.091 1.943 2.794 4.498

Tab. 3d. Strömförsörjning – 2400 mA

 

AWG 15 cm 50 cm 1 m 2 m 3 m 5 m
20 0.311 0.367 0.447 0.607 0.767 1.087
22 0.326 0.415 0.542 0.796 1.050 1.559
24 0.348 0.490 0.692 1.096 1.500 2.309
26 0.384 0.609 0.930 1.573 2.216 3.501
28 0.412 0.798 1.309 2.331 3.353 5.397

Färger innebär spänningsförluster: 

Grön - spänningsförluster upp till 4.75 V
Gul - från 4.75 V till 4.45 V
Gul/röd - från 4.45 V till 4.4 V
Röd - mindre än 4.4 V

Värden ovanför beräknades utifrån Ohms lag med hänsyn till motståndet av kopparledningar och USB-anslutningar (ca 30 mΩ).

Kombinationer av AWG-storlek och ledningslängd, som överensstämmer med spänningsstandardspecifikationen vid strömledningsutgången, är markerade som gröna.

Kombinationer av AWG-storlek och ledningslängd för laddning av en smartphone är markerade som gula (gul/röd för USB 3.0). Spänningen sjunker under den spänning som anges i USB-specifikationen för laddningsenheter (för laddare) och hålls inom gränserna som krävs för laddade enheter (t.ex. surfplatta).

Ledningarna som inte ska användas för att ladda USB-enheter med en specifik laddare är markerade som röda.

 

Man ska lägga märke till att ledningar med högre AWG-storlek som är gjorda av högkvalitativa material (icke-dopat, icke-förorenat koppar) och med bättre anslutningar kommer att generera lägre förluster än de med tjockare trådar och dopade t.ex. med aluminium.

 

Elektriska kablar som har använts i Europa under många år tillverkas enligt metriska standarden BS 6722:1986. Ledningar med 1,5 mm2 och 2,5 mm2 tvärsnitt med tillåten belastning på 10 A och 16 A används mest inom byggbranschen. I de länder som använder AWG-systemet är nr 14 AWG (2,08 mm2) och nr 12 AWG (3,31 mm2) med en maximal belastning på 15 A och 20 A dolda i väggarna.