TopTehniskā vārdnīcaAntena datu pārraidei 2.4 un 5 GHz joslā

Antena datu pārraidei 2.4 un 5 GHz joslā

Iedalījums pē ierīces izvietojuma:
iekšējās iebūvētas tādās ierīcēs kā, piem., planšetdators, klēpjdators, miniatūrveida piekļuves punkts,
ārējās – piestiprinātas pie ierīces vai atrodas atstatus un tiek savienotas ar ierīci, izmantojot koaksiālo kabeli.

 

Iedalījums pēc starojuma raksturojuma:
perimetrālas – lielākā daļa radioviļņu sadalās ar identisku intensitāti visos konkrētās plaknes virzienos (360 grādi),

 

Zīm. 1. Ārējā perimetrālā antena, kas darbojas vertikālā polarizācijā

 

Zīm. 2. Iekšējā perimetrālā, kas darbojas vertikālā polarizācijā

 


virziena – lielākā daļa radioviļņu sadalās kādā noteiktā virzienā (no dažiem līdz 180 grādiem).

 

Zīm. 3. Cilindriska virziena antena

 

Zīm. 4. Virziena patch paneļa antena

 

Iedalījums pēc polarizācijas:
horizontāla – kad elektriskā lauka līnijas ir izvietotas horizontāli jeb paralēli virszemei,
vertikāla – kad elektriska lauka līnijas ir izvietotas vertikāli jeb perpendikulāri virszemei.
Divas savā starpā saderīgas antenas nepieciešams uzstādīt vienādā polarizācijā.

 

Iedalījums pēc uzbūves:
– Yagi antena,
– patch paneļa antena,
– kvadrātu antena,
– kolineāra antena,
– spraugas antena,
– cilindriska antena.

 

Piemeklējot antenu, īpaša uzmanība jāpievērš vairākiem elementiem:
– antenas veids (perimetrāla, virziena),
– polarizācija (vertikāla, horizontāla),
– antenas pastiprinājuma koeficients dBi,
– izmantoto savienojumu veidi (N, SMA, TNC).