TopAnnullering av avtalen.

Annullering av avtalen.

Last ned skjemaet 

Rett til å annullere avtalen

 

 

1. I henhold til artikkel 27 i Forbrukerloven har forbrukeren rett til å annullere avtalen inngått påavstand, uten å nevne årsaken og uten kostnader, unntatt kostnader som nevnes i artikkel 33, artikkel 34 i Forbrukerloven.

2. Frist for å annullere avtalen inngått på avstand er 14 dager siden produktene er blitt mottatt, for å holde fristen er det nok å sende erklæring før utløpsdatoen.

3. Erklæring om annullering av avtalen kan sendes på et skjema, hvis mønster finner man i vedlegg nr 2 til Forbrukerloven, på skjemaet som man finner på sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf og shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf eller i en annen skriftlig form i samsvar med Forbrukerloven.

4. Selgeren fratar mulighet for å sende inn en erklæring om annullering av avtalen i hver annen form enn skriftlig.

5. Selgeren skal sende umiddelbart en e-post (på kundens e-postadresse oppgitt ved inngåelse av avtalen) for å bekrefte at erklæringen er blitt mottatt.

6. I tilfelle annullering av avtalen, anses avtalen som ugyldig.

7. Selgeren har plikt til å sende tilbake produkter til selgeren umiddelbart, innen 14 dager fra dato da han/hun har annullert avtalen. For å holde fristen er det nok å sende varene før utløpsdatoen.

8. Forbrukeren sender tilbake produkter som er gjenstand for avtalen som han/hun har annullert på egen bekostning og risiko.

9. Forbrukeren dekker ikke kostnader for digitalt innhold, som ikke er lagret på lagringsmedium, dersom han/hun ikke har samtykket til å gjennomføre tjenesten før fristen for annullering av avtalen eller har ikke blitt informert om tap på rette til å trekke seg fra avtalen ved et slikt samtykke eller dersom selgeren ikke har sendt bekreftelsen på linje med artikkel 15 1 ledd og artikkel 21 1. ledd i Forbrukerloven.

10. Forbrukeren påtar seg ansvar for en forminsket verdi på produktet som er gjenstand for avtalen, som er konsekvens av at produktet er blitt brukt på en måte som overskrider en vanlig sjekk for å vurdere karakter, egenskaper og måten produktet fungerer på.

11. Selgeren skal returnere umiddelbart samtlige kostnader som forbrukeren har vært utsatt for innen 14 dager etter å ha mottatt erklæring om annullering av avtalen. De tilbakebetalte kostnadene skal inkludere leveransekostnsder, men hvis forbrukeren har valgt en annen leveransetype enn den som tilbys av selgeren, skal kostnadene ikke dekkes i henhold til artikkel 33 i Forbrukerloven.

12. Selgeren skal overføre pengene tilbake ved hjelp av den samme betalingsmåten som er valgt av forbrukeren, men mindre forbrukeren gir et klart samtykke til en annen betalingsmåte, noe som ikke innebærer ekstra kostnader for forbrukeren.

13. Selgeren kan vente med å overføre tilbake pengene på forbrukerens konto fram til produktet er blitt sendt tilbake eller til at forbrukeren leverer en bekreftelse på at produktet er blitt sendt, avhengig av hvilken hendelse som blir først.

14. Etter artikkel 38 i Forbrukerloven har forbrukeren ikke rett til å annullere avtalen:

a) der pris eller godtgjørelse kommer an på vaklinger på finansmarkedet, som selgeren ikke har kontroll over, og som kan finne sted før fristen for annullering av avtalen;

b) der produktet som er gjenstand for avtalen ikke er prefabrikkert, med framstilt etter kundens ønske eller som individuelle behov;

c) der produktet har et kort levetid eller en kort holdbarhetsdato;

d) der produktet som er gjenstand for avtalen leveres i en seglet emballasje, og som ikke kan sendes tilbake etter at emballasjen er blitt åpnet av hensyn til hygiene eller helsevern;

e) der produktet som er gjenstand for avtalen, av hensyn til sin karakter, forblir koblet med andre produkter;

f) der produktet som er gjenstand for avtalen er lydopptak eller dataprogramvare som leveres i en seglet emballasje, og dersom emballasjen er blitt åpnet etter leveransen;

g) om levering av digitalt innhold som ikke er lagret på et lagringsmedium, dersom ytelsen er begynt etter forbrukerens tydelige samtykke før fristen for annullering avtalen og etter at selgeren har opplyst forbrukeren om at han/hun har mistet rettighet til å annullere avtalen;