TopTechnický slovník802.3af - standard přenosu dat a napájení

802.3af - standard přenosu dat a napájení

Název PoE (Power over Ethernet) určuje způsob napájení síťového zařízení s pomocí počítačové kroucené dvoulinky a zároveň přenos dat jejím prostřednictvím. Mezi zařízení napájenými technologií PoE můžeme rozlišit např. IP kamery, komunikační zařízení VoIP, přístupové body, adaptéry bezdrátové sítě.

 

Oproti standardu, jako je USB (Universal Serial Bus), který zároveň umožňuje přenos proudu a dat s pomocí jednoho kabelu, PoE umožňuje přenos na minimálně 100 m.

 

V roce 2004 přijala organizace IEEE standard PoE 802.3af, v němž byl maximální výstupní výkon zdroje stanoven na 15,4 W a napětí zdroje napájení se pohybuje v rozpětí 44–57 V. Oproti tomu napětí na straně přijímače se musí pohybovat v rozpětí 37-57 V a příkon může stanovit maximálně 350 mA pro každé zařízení na přijímací straně.

 

Tab. 1. Parametry, které nabízí standard IEEE 802.3af 

Výstupní výkon zdroje 15,4 W
Minimální výkon dostupný pro přijímač 12,95 W
Rozsah výstupního napětí napájecího adaptéru 44,0 ... 57,0 V
Rozsah napětí dostupného na přijímacím zařízení 37,0 ... 57,0 V
Maximální proud 350 mA
Maximální odpor kroucené dvoulinky 20 Ω (kat. 3)
Podporované kategorie kroucené dvoulinky kategorie 3 a vyšší
Garantovaný dosah přenosu 100 m

Mezi firmami využívajícími techniku PoE můžeme najít takové, které používají implementaci standardu s využitím čtyř párů pro přenos napájení, např. UPOE (Universal Power Over Ethernet) firmy Cisco. Díky tomu může maximální výkon zdrojového zařízení (zdroje) stanovit kol. 60 W a na přijímací zařízení se tak dostává kol. 51 W.

 

Standardy založené na PoE jsou realizovány v souladu se zásadami obsaženými v roce 2003 v IEEE 802.3af nebo v roce 2005 jako IEEE 802.3at.

 

Mezi nejvýznamnější výhody napájení PoE můžeme řadit snížené náklady na kabeláž, protože jeden kabel zodpovídá za přenos dat a přívod napájení do přijímače. Díky nízkému napětí je zajištěna bezpečnost instalace a při použití vhodné kabeláže by minimální dosah neměl být menší než 100 m. Všechna zdrojová zařízení PoE jsou také kompatibilní se staršími verzemi, díky čemuž se snadno instalují a používají.