TopTehniline sõnastik2D/3D digitaalne müravähendus

2D/3D digitaalne müravähendus

Videovalve terminoloogias tähendab müra mis tahes häiringuid, mis tekivad juhuslikult ja mis paiknevad kujutisel ning mis väljenduvad üksiku piksli või pikslite grupi heleduse või värvuse muutumisena. Videopildile jääv müra on tingitud peamiselt halbadest valgustingimustest, mis pole piisavad kujutise protsessori tundlikkuse jaoks ning mis võivad kujutada tõsist probleemi valvesüsteemides.

 

Kujutise müra ei mõjuta ainult salvestatud pildi heledust, vaid muudab ka raskeks või isegi võimatuks tuvastada isikuid või sõidukite numbrimärke ning see võib mõjutada valvesüsteemide toimimist nõrga valgustusega kontorites ja müügipindadel. Müravähendus on vajalik kõikjal, kus on oluline tuvastamine.

 

Tänapäeval kasutatakse CCTV-süsteemides salvestatava kujutise müra vähendamise kaht tehnoloogiat: 2D digitaalne müravähendus ja 3D digitaalne müravähendus. Mõlemal tehnoloogial on omad plussid ja miinused.

 

2D-DNR müravähendus põhineb üksikute videokaadrite analüüsil, samas kui 3D-DNR müravähendus analüüsib ka erinevust eelmiste videokaadritega, et kohandada piksleid ja parandada kujutise loomutruudust. 3D digitaalne müravähendus vähendab müra paremini, kuid see kipub muutma liikuvaid objekte udusemaks.

 

Joonis 1. Ekraanitõmmiste näidised, kui 3D-DNR on sisse ja välja lülitatud

 

 

Enamik tippkaameraid sisaldab mõlemat tehnoloogiat häiringute tõhusamaks kõrvaldamiseks. 3D-DNR tehnoloogiat kasutatakse enim jälgitava ala staatilistes piirkondades, samas kui 2D-DNR tehnoloogia tagab paremad tulemused liikuvate objektide puhul ja seda kasutatakse kohtades, kus jälgitakse liikumist. Parimaid tulemusi annab algoritm, mis võimaldab need kaks tehnoloogiat integreerida, et vähendada müra ja tagada terav kujutis isegi vähese valgustuse korral.

 

Lisaks kujutise kvaliteedile halvasti mõjumisele suurendab müra salvestise jaoks vajaminevat kettaruumi, vähendab salvestise võimalikku pikkust, suurendab videovoo suurust ja võib käivitada valehäireid. Seetõttu on oluline, et muutlikes ja halbades valgustingimustes töötavad valvekaamerad on varustatud müra vähendamise funktsiooniga, et kõrvalda häiringuid.